Spausdinti

Darbuotojų judumas: dėstymas

Erasmus+ programa suteikia galimybes aukštojo mokslo institucijų dėstytojams išvykti dėstyti į  užsienio šalies aukštojo mokslo įstaigą ir taip plėsti profesines žinias, lavinti edukacines kompetencijas ir tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius, reikalingus dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.

Dėstytojų judumo veikla apima Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) dėstytojų išvykas dėstyti į Partnerių šalių užsienio aukštojo mokslo institucijas ir/arba lektorių iš Partnerių šalių institucijų dėstymo vizitus LSMU.


DĖSTYTOJŲ ATRANKOS KRITERIJAI

● Dėstymo programos turinys ir jo atitikimas studijų programai užsienio šalies universitete
● Dėstytojo dėstymo veikos aktualumas padalinio, institucijos veiklai ir projekto įgyvendinimui
● Darbuotojo užsienio kalbos žinios

● Darbuotojo patirtis dirbant su užsienio studentais

Pirmenybė teikiama:

● LSMU padalinio (fakulteto, katedros)  ir studijų programos kandidatams, kurie inicijavo bendradarbiavimo projektą su pasirinkta Partnerės šalies institucija;

● Dėstymo vizitams, sukuriantiems pridėtinę vertę ir siekiant projekte numatytų rodiklių ir poveikio:  parengiama nauja mokomoji medžiaga, mokomosios priemonės ir metodikos, sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų, kitų padalinių ryšiai, parengiami jungtiniai akademiniai ir moksliniai projektai, skatinami žinių ir patirties mainai;

● Dėstytojams, kurie einamaisiais akademiniais metais dėstytojų judumo  programoje dalyvauja pirmą kartą.

Atranka vyksta pagal dėstytojų pateiktas anketas.
Galutinę atranką vykdo katedrų ir padalinių, kuriuose dirba dėstytojas, vadovai ir Tarptautinių ryšių ir studijų centro atstovai.

 

PAGRINDINĖS SĄLYGOS

Su priimančiąja institucija Partnerėje šalyje, į kurią nori vykti dėstytojas,  LSMU turi būti pasirašęs tarpinstitucinę sutartį.

Dėstytojas priimančiame universitete turi skaityti ne trumpesnį nei 8 akademinių valandų trukmės kursą pagal iš anksto su priimančiąja institucija suderintą dėstymo programą. 

 

ERASMUS DĖSTYMO VIZITO TRUKMĖ

Pagal Erasmus+ programos taisykles dėstymo vizitas gali trukti nuo 5 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko.

Atsižvelgiant į realias Partnerių šalių projekto finansavimo galimybes ir gautą dotaciją, numatoma Erasmus+ vidutinė dėstymo vizito trukmė – 7 dienos (5 dėstymo dienos + 2 kelionės dienos).


DOTACIJA DĖSTYTOJAMS

Dėstytojams, vykstantiems dėstyti pagal Erasmus+ programą į Partneres šalis, skiriama fiksuota pinigų suma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas remiantis EK atstumų skaičiuokle, pasirenkama atitinkama atstumų kategorija.

Atstumų kategorijos

Kelionės dotacija

< 100 km

20 EUR

100 – 499 km

180 EUR

500 – 1.999 km

275 EUR

2.000 – 2.999 km

360 EUR

3.000 – 3.999 km

530 EUR

4.000 – 7.999 km

820 EUR

8.000 km ir daugiau

1.100 EUR (1.500 EUR*)

*1.500 EUR kelionės dotacijos suma galioja judumo dalyviams, kuriems dotacija bus skiriama iš 2018 m. projekto biudžeto. Ankstesnių metų (2015-2017 m.) projektuose numatyta 1.100 EUR kelionės dotacija šioje atstumų kategorijoje.

Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas padauginus bendrą dienų skaičių (įskaitant ir kelionės dienas) iš fiksuotos dienos normos, kuri taikoma Partnerėms šalims.

Siunčiančioji šalis

Priimančioji šalis

Dotacija (dienai)

2017 m. projektas

2018 m. projektas

Lietuva

Šalis partnerė

160 EUR

180 EUR

Šalis partnerė

Lietuva

100 EUR

140 EUR

 

DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Dėstytojai, pageidaujantys dalyvauti Erasmus projekte ir gauti dotaciją dėstymo vizitui į Partnerės šalies universitetą, Erasmus veiklos koordinatoriui ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki planuojamo vizito pateikia paraišką dėstyti.

Dokumentai:

1. Paraiška dėstyti (1 egz.)
2. Dėstymo judumo sutartis (1 egz.)
3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz.)
4. Komandiruotės prašymas (1 originalus egz.)
5. Sertifikatas (1 originalus egz.)
6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus judumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą)
7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai pateikiami LSMU Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai)


Su priimančiuoju padaliniu užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėstytojas dėstymo programą (paskaitų temas, tvarkaraštį, kitas veiklas) derina savarankiškai.

Praktinėmis vizito detalėmis (kelione, apgyvendinimu, sveikatos draudimu, viza) rūpinasi pats judumo dalyvis.  

 

DRAUDIMAS 

Prieš išvykdamas dėstytojas privalo pasirūpinti būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu. Kadangi judumo dalyviams, vykstantiems į Partneres šalis, Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja, būtina apsidrausti bet kurioje privačioje draudimo bendrovėje. Rekomenduojama įsigyti pilną draudimo paketą (sveikatos, nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės ir kt.), kuris galiotų vizito užsienio šalyje laikotarpiu.

 

VIZA

Gavęs kvietimą dėstyti užsienio institucijoje, dėstytojas turi išsiaiškinti, ar jam reikalinga tos šalies viza. Informaciją apie įvažiavimo, buvimo šalyje ir išvykimo sąlygas galima pasitikrinti LR Užsienio reikalų ministerijos internetiniame puslapyje: http://keliauk.urm.lt/lt/keliaujantiems/pries-pradedant-kelione/vizos.

Dėl vizos išdavimo reikia kreiptis į artimiausią Partnerės šalies, į kurią rengiamasi vykti, diplomatinę atstovybę Lietuvoje  (jei yra) ar gretimoje valstybėje. Erasmus koordinatorius parengia garantinį raštą, patvirtinantį dėstytojo dalyvavimą Erasmus programoje, ar kitus vizai gauti reikalingus dokumentus iš siunčiančiosios institucijos pusės.

Dokumentų pildymo ir pateikimo instrukcija

 

KONTAKTAI

Erasmus+ Partnerių šalių projekto koordinatorė TRSC:

ŽANETA DIČKUTĖ
Tarptautinių ryšių ir studijų centras
A. Mickevičiaus g. 9, 127 kab.
Tel.: (8 37) 327209 
El. paštas: zaneta.dickute@lsmuni.lt