Spausdinti

Teisės aktai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas "Dėl medicinos rezidentūros, odontologijos rezidentūros bei veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programų reikalavimų ir rezidentūros bazių atrankos ir vertinimo nuostatų patvirtinimo" (88,5KB) (2004 06 17)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LR Medicinos praktikos įstatymas (180KB) (1996 09 25)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LR Mokslo ir studijų įstatymas (426KB) (2009 04 30)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LR SAM ministro įsakymas "Dėl biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai mokėti, paskirstymo rezidentūros bazėms tvarkos aprašo tvirtinimo" (111KB) (2008 03 06)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

 LR Vyriausybės nutarimas "Dėl asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (115KB) (2015)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LR Vyriausybės nutarimas "Dėl gydytojų rengimo" (145KB) (2003 10 31 Nr. 1359)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LR Vyriausybės nutarimas "Dėl LR valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo LR valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo" (112KB) (2009 09 30)

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

 LR Vyriausybės nutarimas "Dėl gydytojų odontologų rengimo" (2003 10 31 Nr. 1360)

LR Vyriausybės nutarimas  "Dėl veterinarinės medicinos rezidentūros nuostatų patvirtinimo" (2004 m. vasario 23 d.Nr. 206)

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas "Dėl veterinarinės medicinos studijų krypties reglamento patvirtinimo" (2006 m. sausio 19 d. Nr. ISAK-104)

LR ŽŪM ministro įsakymas dėl  veterinarinės rezidentūros bazių atrankos nuostatų patvirtinimo

LR ŽŪM ministro įsakymas dėl valstybės biudžeto asignavimų veterinarijos gydytojo rezidento pareiginiai algai mokėti

 

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)   Gydytojo odontologo rezidento pareiginiai pavyzdiniai nuostatai
    

  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Gydytojo rezidento pareiginiai pavyzdiniai nuostatai