Spausdinti

Studijų paskolos

Informuojame, jog valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 " Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2015-09-12). 

Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės paskolų studijų įmokai mokėti, valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir vasltybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis pavasario semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią 2018 m. kovo 1 d., pabaigą - 2018 m. kovo 23 d. (iki 15 val). Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data - 2018 m. balandžio 11 d.

Atkreipiame dėmesį, jog asmuo, norėdamas gauti valstybės remiamą paskolą studijų kainai visiems studijų metams
(t. y. iš karto rudens ir pavasario semestrui), privalo informuoti Universiteto Studijų centro vyresniąją specialistę Jurgitą Dailidavičienę, kuri yra paskirta administruoti valstybės remiamų paskolų procedūrą Universitete. Taip pat į ją galima kreiptis kitais su studijų paskolomis susijusias klausimais.

Kontaktai:

Studijų centro vyresnioji specialistė
dr. Jurgita Dailidavičienė
Tilžės g. 18, 218 kab.
Tel.: +370 620 23302
El. paštas: jurgita.dailidaviciene@lsmuni.lt