Spausdinti

Studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus, kviečiami teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti

Studijuojantys asmenys nuo 2018 m. sausio 5 d. iki vasario 10 d. turi pranešti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų centro vyresniajai specialistei Jurgitai Dailidavičienei apie atliktą karo tarnybą ir pateikti krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą. Atkreipiame dėmesį, jog į Sąrašą bus įtraukiami asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;

2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas Jūsų aukštojoje mokykloje arba studijų metu;

3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;

4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;

5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;

6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;

7. neturi akademinių skolų.

2018 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2016 m. spalio 16 d. iki 2017 m. metų spalio 15 d. baigė:

1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos);

2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);

3. antrosios pakopos studijas. Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Asmuo, baigęs karo tarnybą po studijų ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo sausio 5 d. iki vasario 10 dienos (įskaitytinai) privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per IS Parama bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;

3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Valstybinio studijų fondo darbuotoją Kristiną Kaučikienę, tel. Nr. (8 5) 2 629 626 arba el. paštu kristina.kaucikiene@vsf.lt. arba į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų centro vyresniąją specialistę Jurgita Dailidavičienę, tel. Nr. 8 620 23302 arba el. paštu jurgita.dailidaviciene@lsmuni.lt