Spausdinti

Konkursas laisvai MF valstybės finansuojamai vietai užimti

MF  Medicinos vientisųjų studijų programoje  skelbiami konkursai užimti šias laisvas valstybės finansuojamas vietas:

IV kurse (2016 m. priėmimas) yra 2 (dvi) laisvos VF vietos,

V kurse (2015 m. priėmimas) yra 3 (trys) laisvos VF vietos,

VI kurse (2014 m. priėmimas) yra 18 (aštuoniolika) laisvų VF vietos.

 

MF Medicininės ir veterinarinės genetikos I pakopos nuolatinių studijų programos II kurse  (įstoje 2018 m.) - 1 laisva vf vieta.

Prašymai  teikiami elektroniu būdu per LSMUSIS sistemą iki 2019m. rugsėjo 4 d. 

Konkursinė eilė sudaroma ir konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento VI skyriaus antrojo skirsnio 85 ir 86 punktais. 

 

Studijų centro informacija, 2019-09-02