Spausdinti

Informacija dėl socialinių stipendijų pavasario semestre

INFORMACIJA PILDANTIEMS PRAŠYMUS SOCIALINEI STIPENDIJAI GAUTI PAVASARIO SEMESTRE

Primename, kad nuo 2018 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. per Fondo informacinę sistemą ,,Parama“ vyks prašymų pildymas socialinei stipendijai 2018 m. pavasario semestre gauti.

Socialinę stipendiją gali gauti tik tie studentai, kurie atitinka nors vieną kriterijų:

1. Socialinė pašalpa pagal LR Piniginės paramos įstatymą. Socialinę pašalpą gauna savo šeimos sudėtyje arba kaip vienas gyvenantis asmuo.

2. Neįgalumas. Studentui nustatytas 45 proc. darbingumas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

3. Našlaitis. Studentas netekęs abiejų tėvų arba buvo globojamas iki pilnametystės.

Studentas, pažymėjęs 3 kriterijų, iki pildymo pabaigos, t. y. vasario 20 d. turi pateikti Fondui įrodančius dokumentus (jeigu tokių dokumentų dar nebuvo pateikęs) originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.