Spausdinti

Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas

Moksliniai tyrimai, kaip ekosistemos valdymo sprendimai veikia ekosistemos atskiras funkcijas ir jų visumą, Lietuvoje buvo vykdyti fragmentiški. Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ tikslas – kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių apie ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemones su šiais padariniais susijusioms grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir atstatyti.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Projekto nr.

Metai

Vadovas

Padalinys

1

Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams ir biocidams atsparių bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje bei vandenyje PRM15-140-15/09/02 2015-2018 M. Ružauskas VF Mikrobiologijos ir virusologijos inst.