Spausdinti

2015 m.

2015 m. lapkričio 2 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Socialinių partnerių (darbdavių) apklausos rezultatai. Analogiškų apklausų kitose aukštosiose mokyklose/ šalyse apžvalga;
2. Dėl žiniaraščių programavimo;
3. Studijų kokybės vertinimo eiga;
4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos kokybės užtikrinimo reglamentas; 
5. Studijų kokybės aktualijos studentų akimis.

 

2015 m. balandžio 15 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos kokybės užtikrinimo reglamentas.
2. LSMU studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo organizavimo tvarka.
3. Socialinių partnerių (darbdavių) apklausos rezultatai.

 

2015 m. vasario 20 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. LSMU absolventų įsidarbinimo galimybės (Lietuvos darbo biržos duomenimis).
2. Darbdavių ir socialinių partnerių apklausos eiga.
3. Studentų apklausos rezultatai.
4. LSMU Studijų informacinė sistema.

 

2015 m. sausio 26 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Informacinės sistemos tobulinimas.
2. Studentų kokybės vertinimo rezultatų pristatymas.
3. Studijų kokybės reglamento rengimas.
4. Rezidentūros kokybės vertinimo klausimynai (EFFECT).
5. Absolventų apklausos rezultatai.
6. Darbdavių/ socialinių partnerių apklausos rezultatai.
7. Klinikinės medicinos praktikos studentų vertinimas (2013/2014 mokslo metai).