Spausdinti

2014 m.

2014 m. gruodžio 4 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Tobulinama Absolventų ir darbdavių nuomonės tyrimo anketa.
2. Studentų nuomonės tyrimo elektroninės bazės funkcionavimas.

 

2014 m. lapkričio 21 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Koreguotas Studentų papildomos praktikos apklausos rezultatų pristatymas.
2. Absolventų ir darbdavių nuomonės pilotinio tyrimo rezultatų pristatymas;

 

2014 m. lapkričio 17 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Absolventų ir darbdavių nuomonės tyrimo eiga, rezultatai ir pasirengimas tvirtinimui.
2. Kiti klausimai.

 

2014 m. rugsėjo 29 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Absolventų ir socialinių partnerių apklausos rezultatai – pasirengimas rektorato pristatymui. 
2. Studijų kokybės vertinimas 2014/2015 mokslo metais (planai).
3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kokybės užtikrinimo reglamento rengimo eiga.
4. Kiti klausimai.

 

2014 m. gegužės 8 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų ir mokslo kokybės užtikrinimo reglamento projektas.

 

2014 m. balandžio 15 d. posėdis (protokolas) 

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės priemonių įgyvendinimo elektroninėje aplinkoje eiga. 
2. Raštu atliekamų darbų kodavimas.
3. Studijų dalykų aprašai rusų kalba.
4. Pedagoginio krūvio skaičiavimas.
5. Kiti klausimai.

2014 m. kovo 6 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai: 

1. Studentų nuomonės apklausos tyrimo galutinis pristatymas su apibendrinimais.
2. Absolventų tyrimo koreguotas pristatymas su apibendrinimais.
3. Klinikinės praktikos kokybės tyrimo rezultatų pristatymas su apibendrinimais.
4. Rašto darbų citavimo įgūdžių vertinimas.

 

2014 m. vasario 13 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai: 

1. Studentų nuomonės tyrimo anketų apdorojimo kriterijų pristatymas.
2. Klinikinės praktikos kokybės tyrimo rezultatų pristatymas.
3. Absolventų tyrimo rezultatų koreguotas pristatymas.
4. Dėl studijų kokybės stebėsenos duomenų pateikimo Rektoriaus ataskaitai.

 

2014 m. sausio 13 d. posėdis (protokolas

Svarstyti klausimai: 

1. Numatomа studentų nuomonės apklausų analizė: poreikiai.
2. Numatomos Karjeros centro apklausos. 
3. Numatoma rezidentų apklausa: pasiruošimas ir eiga. 
4. Numatoma doktorantų apklausa: pasiruošimas ir eiga.