Spausdinti

2013 m.

2013 m. spalio 15 d. virtualus posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

Dėl pritarimo Studentų akademinio sąžiningumo pasižadėjimo lietuviškam ir angliškam variantams.

 

2013 m. rugsėjo 23 d. virtualus posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Dėl pritarimo koreguotai „Absolventų ir socialinių partnerių (darbdavių) apklausų organizavimo tvarkai“.
2. Dėl pritarimo koreguotai Studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo organizavimo tvarkai.
3. Dėl dėstytojų apklausos anketos.

 

2013 m. rugsėjo 3 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Dėl studijų kokybės vertinimo anketų kėlimo į elektroninę erdvę.
2. Dėl “Absolventų, socialinių partnerių - darbdavių apklausos studijų kokybės vertinimo tikslais organizavimo tvarkos aprašo“ .
3. Dėl Studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo organizavimo tvarkos aprašo.
4. Dėl doktorantų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.
5. Dėl dėstytojų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.

 

2013 m. birželio 12 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Absolventų, socialinių partnerių – darbdavių apklausos studijų kokybės vertinimo tikslais organizavimo tvarkos aprašas.
2. Studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo organizavimo tvarkos aprašas.
3. Dėl studijų kokybės vertinimo anketų talpinimo į elektroninę erdvę.
4. Dėl doktorantų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.
5. Dėl dėstytojų apklausų rengimo 2013/2014 m.m.
6. Dėl studijų kokybės stebėsenos rezultatų viešinimo. 

 

2013 m. gegužės 14 d. posėdis (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės vertinimo eiga Universitete.
2. Studijų kokybės vertinimas rezidentūros programose.
3. Studentų aktyvumo didinimas vertinant studijų kokybę: priemonės ir veiksmų planas.