Spausdinti

Komisijos veikla

2019 m. rugsėjo 09-12 d. (protokolas) 
 
1. Studijų padalinių vadovams skirtos išteklių poreikio apklausos formos bei paskaitos stebėsenos formos patvirtinimas.
 
2019 m. rugpjūčio 29 d. (protokolas)
 

Svarstyti klausimai:

1. Dėstytojų apklausos rezultatų pristatymas

2. Trumposios anketos ("Termometro") demo versijos pristatymas

3. Studijų kokybės galimų anketų patvirtinimas

4. Studijų kokybės vadovo peržiūra

5.  Paskaitos stebėsenos patikrinimo registrui formos/kriterijų aptarimas

6.Ave Vitos skilties "Studijų kokybė: inovacijos, edukacija, pokyčiai" rengiamų straipsnių gairių/idėjos pristatymas.

 

2019 m. liepos 25-31 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Doktorantams skirtos anketos tvirtinimas.

 

2019 m. liepos 19-24 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Trumposios ir detaliosios anketų studijų kokybei vertinti patvirtinimas.

 

 2019 m. birželio 13-14 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Dėstymo kokybės anketos (dėstytojams) tvirtinimas 

 

2019 m. birželio 10 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės pokyčio (tam tikruose dalykuose)  įvertinimas (naujos anketos, plakato patvirtinimas ir  rezultatų pristatymas);

2. Universitete organizuojamų apklausų, liečiančių studijų kokybės klausimus, suvestinė bei vieningo grįžtamojo ryšio modelio sukūrimas/patvirtinimas;

3. Kokybės vadovo projekto pristatymas.

 

2019 m. gegužės 03-08 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

  1. Dėstymo kokybės anketos (studentams) tvirtinimas.

 

2018 m. birželio 15 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Magistro baigiamojo darbo Seksualinės prievartos paplitimas ir prevencijos galimybės LSMU pristatymas;

2. Psichologinio smurto, diskriminacijos ir priekabiavimo atvejų nagrinėjimo sistema;

3. Studijų kokybės vertinimo algoritmas.

 

2018 m. kovo 30 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės LSMU tobulinimo e-platforma: išryškėjusių problemų analizė ir pristatymas;

2. LiMSA tyrimo „Medicinos studijų kokybės vertinimas“ pristatymas ir analizė.

 

2018 m. vasario 22 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės LSMU tobulinimo e-platforma: pirminių rezultatų pristatymas.
2. Dėstymo ir bendravimo kokybės vertinimo klausimynas ir metodika „Atgalinis ryšys akušerijos ginekologijos modulyje“: pirminių rezultatų pristatymas.

 

2017 m. lapkričio 16 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės LSMU tobulinimo e-platforma. Studentų atstovybės projektas.
2. Dėstymo bei bendravimo kokybės vertinimo klausimynas ir metodika “Atgalinis ryšys akušerijos ginekologijos modulyje (course and teaching evaluation – CTE)”.
3. Kiti klausimai. Studijų programų komitetų veiklos viešinimas.

 

2017 m. gegužės 5 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. LSMU Studijų reglamento pataisos;
2. Studijų programų komitetų veiklos planų aptarimas;
3. Ankstesnių posėdžių nutarimų vykdymas.

 

2017 m. vasario 13 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Etiškumo vertinimas. Magistro baigiamasis darbas „Seksualinio smurto prevencijos modelis ir jo taikymo galimybės LSMU”;
2. Dėl apklausų sistemos veikimo, ataskaitų ir rezultatų pateikimo.

 

 

2016 m. 

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

 

 6 protokolas darbotvarkė:

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėstytojų apklausos rezultatų pristatymas

2. Trumposios anketos ("Termometro") demo versijos pristatymas

3. Studijų kokybės galimų anketų patvirtinimas

4. Studijų kokybės vadovo peržiūra

5.  Paskaitos stebėsenos patikrinimo registrui formos/kriterijų aptarimas

6.Ave Vitos skilties "Studijų kokybė: inovacijos, edukacija, pokyčiai" rengiamų straipsnių gairių/idėjos pristatymas.