Spausdinti

Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo laboratorija

  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2 ir NH4), išsiskiriančių siloso fermentacijos metu, kiekio mažinimo galimybių tyrimai
  • Naujų žinių ir technologinių sprendimų perdavimas ūkio subjektams, studentams, mokslininkams ir verslo atstovams, mokslinės-metodinės patirties ir naujų  idėjų pasiūla
  • Pašarų konservavimo ir jų naudojimo gyvūnų šėrimui technologijų  tobulinimas, taikomieji moksliniai tyrimai
  • Ūkio subjektų pagamintų, konservuotų (silosuotų) pašarų fermentacijos rodiklių, maistinės vertės ir higieninės kokybės nustatymas ir konsultacijos ūkio subjektams, kaip naudotis laboratorijos tyrimų duomenimis