Spausdinti

Kaip likviduoti akademines skolas?

Akademines skolas likviduok:

 • Pirmą kartą - per semestro skolų likvidavimo savaitę (reikia teikti prašymą už modulį/dalyką atsakingo padalinio vadovui);
 • Antrą kartą - per mokslo metų skolų likvidavimo savaitę (prašymą reikia teikti per LSMUSIS);
 • Jei esi akademinėse atostogose skolos likvidavimui pateik prašymą “Dėl egzamino perlaikymo akademinių atostogų metu”.

Pateik prašymą LSMUSIS

 1. Prisijunk
 2. Pasirink „Pateikti naują prašymą”;
 3. Pasirink studijų programą, prašymo formą „Dėl akademinių skolų likvidavimo” arba „Dėl egzamino perlaikymo akademinių atostogų metu”  ir pasirink dalyką;
 4. Spausk „Formuoti prašymą”;
 5. Užpildyk prašymo formą, nurodyk akademinių skolų susidarymo priežastį;
 6. Jei nurodytoms priežastims patvirtinti reikalingi dokumentai, pridėk jų kopijas.

Sek „Prašymo būkles”

 1. „Ruošiamas” - prašymas nepateiktas, gali jį redaguoti. Redaguotą ir pataisytą prašymą būtina „Pateikti”;
 2. „Pateiktas prašymas” - prašymas pradėtas vykdyti;
 3. „Vizuotas...” - prašymas vykdomas atsakingo padalinio arba asmens;
 4. „Rengiamas įsakymas” - prašymui tenkinti rengiamas įsakymas;
 5. „Patenkintas” - įsakymas patvirtintas rektoriaus;
 6. „Atmestas” arba „Grąžintas taisymui” - paaiškinimo ieškok „Tarpininkavimo dalyje”.

Studijų centre pasiimk leidimą (individualų žiniaraštį) laikyti įskaitą, egzaminą arba atsiskaityti savarankišką darbą (projektą)

 • Leidimą (individualų žiniaraštį) pasiimk iki tvarkaraštyje nurodytos laikymo dienos;
 • Atmink, kad jei nelikviduosi akademinės skolos turėsi kartoti dalykus/modulius/kursą;
 • Užpildytą individualų žiniaraštį pristatyk į dekanatą.