Spausdinti

Anatomijos ir fiziologijos katedra

LSMU Veterinarijos fakultetas
Anatomijos ir fiziologijos katedra

Kontaktai

 

Katedros vedėja
Prof. Rasa Želvytė
El. paštas: rasa.zelvyte@lsmuni.lt

Virškinimo fiziologijos ir patologijos mokslinio centro vadovas
Prof. Antanas Sederevičius
El. paštas: antanas.sederevicius@lsmuni.lt

Imunologijos laboratorijos vedėjas
Prof. Arūnas Stankevičius
El. paštas: arunas.stankevicius@lsmuni.lt

 

Apie mus

Anatomijos ir fiziologijos katedra buvo įsteigta Lietuvos veterinarijos akademijos Senato posėdžio nutarimu 2004 m. gegužės 12 d. po reorganizacijos, sujungus tris katedras – Anatomijos ir histologijos (buvusi Gyvulių anatomijos), Biologijos bei Fiziologijos ir patologijos. Biologijos katedra veterinarijos akademijoje buvo įkurta 1946 metais. Jos pavadinimas keitėsi kelis kartus. 1981 m. – vadinama Agronomijos, botanikos, zoologijos katedra; 1989 m. pavadinta Biologijos katedra. Fiziologijos katedra veterinarijos akademijoje įkurta 1947 metais. Skirtingais laikotarpiais jos pavadinimai kito. Nuo 2004 m. katedra vadinama Anatomijos ir fiziologijos. Prie katedros yra Virškinimo fiziologijos ir patologijos mokslinis centras bei Imunologijos laboratorija. Virškinimo fiziologijos ir patologijos mokslinis centras yra „Nemuno“ slėnio, Gyvūnų mitybos ir biotechnologijos centro dalis. Katedros anatomikumas yra architektūrinės vertės pastatas, kuriame įkurtas unikalus Gyvūnų anatomijos muziejus. Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. Anatomijos ir fiziologijos katedra tapo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto jungtine dalimi.

 

Studijos

Dėstoma šiose studijų programose: veterinarinė medicina VM (lietuvių ir anglų kalba), veterinarinė maisto sauga (VMS), maisto mokslas (MM), gyvulininkystės technologija (GT), gyvūnų mokslas (GM), medicininė veterinarinė genetika (MVG) ir medicininė veterinarinė biochemija (MVB).

Anatomijos ir fiziologijos katedroje dėstoma visa eilė dalykų, rengiami bakalaurų ir magistrų baigiamieji darbai.

VM programoje dėstoma: anatomija, taikomoji biologija ir laboratoriniai gyvūnai, ląstelės biologija, histologija ir embriologija, paukščių anatomija ir histologija pasaulio biologinė įvairovė, gyvūnų fiziologija, veterinarinė imunologija ir virusologija, laboratoriniai ir egzotiniai gyvūnai.

VMS programoje dėstoma: morfologija, taikomoji biologija, fiziologija, histologija ir histologinės technikos pagrindai.

MM programoje dėstoma: žmogaus ir gyvūnų fiziologija, naminių gyvūnų ir paukščių anatomija, histologija ir histologinės technikos pagrindai.

GT programoje dėstoma: augalų ir gyvūnų biologija, gyvūnų morfologija, gyvūnų fiziologija, žmogaus anatomija.

GM programoje dėstoma: gyvūnų biologija, gyvūnų morfologija, gyvūnų fiziologija,

pasaulio biologinė įvairovė, imunologija.

MVG programoje dėstoma: laboratorinių gyvūnų anatomija, gyvūnų fiziologija, bioetika ir gyvūnų mokslas.

MVB programoje dėstoma: laboratorinių gyvūnų anatomija, gyvūnų fiziologija, bioetika ir gyvūnų mokslas bei ląstelės biologija.

 

Mokslas

Katedros dėstytojai, doktorantai, mokslininkai tiria įvairių gyvūnų rūšių funkcines sistemas, imuninį atsaką, siekiant užtikrinti visuomenės ir gyvūnų sveikatą. Tiriama atrajotojų didžiojo prieskrandžio turinio rodikliai (pH, mikroorganizmų bei infuzorijų kiekis ir aktyvumas, bendras LRR kiekis, gliukozės rūgimas); laktobacilų padermės iš veršelių fekalijų ir jos diferencijuojamos; žolinių pašarų organinės medžiagos (OM) virškinamumas in vitro. Praktikoje taikomas zondų naudojimas: galvijų didžiojo prieskrandžio turinio paėmimui GDZ-1; galvijų timpanijų gydymui GGZ-1; veršelių timpanijų gydymui GVZ-1; galvijų didžiojo prieskrandžio turinio bakteriologinio mėginio paėmimui GBZ-1.

Panaudojant imunofermentinę analizę, ląstelių kultūras, molekulinius metodus pastaruoju metu pradėta tyrinėti zoonozių ir kitų ekonomiškai reikšmingų sukėlėjų savybės ir poveikis imuniniam atsakui.

Teikiamos konsultacijos įvairių gyvūnų rūšių organizmo sveikatos užtikrinimo, imuninės sistemos įvertinimo, fiziologinių rodiklių analizės bei pašarų kokybės klausimais. Organizuojami kursai asmenims, dirbantiems su bandomaisiais gyvūnais, kurių tema „Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimai“. Programos apimtis 80val (3ECTS).

Katedroje dėstoma 4 doktorantūros programos:

1. Įvairių rūšių gyvūnų fiziologinių funkcijų ypatumai (02A).

2. Bandomieji gyvūnai, gerovės aspektai ir jų naudojimas mokslo ir mokymo tikslais (02A).

3. Kompleksinė gyvulių kūno sričių morfologinė analizė (02A).

4. Gyvūnų palyginamoji fiziologija (03A).

Doktorantūroje studijuoja 7 doktorantai: D. Beliavska-Aleksiejūnė (2014-2018), U. Spancernienė (2014-2018), V.Sutkienė (2015-2019), I. Šilinskas (2016-2020), J. Grigas (2017-2021), R. Undzėnaitė (2017-2021) ir A. Pautienius (2017-2021).

 

Projektai

  • Bendro bakterijų ir somatinių ląstelių skaičiaus priklausomybės karvių ir ožkų piene tyrimai (2018-2019).
  • COST veikla CA15116. Supratimas ir kova su afrikiniu kiaulių maru Europoje. (ASF-STOP) (2016-2020).
  • Afrikinio kiaulių maro (AKM) epidemiologinių ir laboratorinių tyrimų analizė, ligos plitimo prognozė, rizikos analizė ir ligos valdymo strategija laukinėje faunoje ir kiaulių laikymo vietose Lietuvos Respublikoje (2017-2019).
  • Karvių pieno riebalų rūgčių (sočiųjų ir nesočiųjų) sudėties tyrimai bei rekomendacijų dėl žaliavinio pieno kokybės gerinimo pateikimas. (2015-2016).
  • Neinvazinių priemonių taikymas pieno liaukos fiziologinei būklei vertinti bei rekomendacijų dėl ankstyvųjų patologijų nustatymo pieno gamybos technologiniame procese, pateikimas (2015-2016).
  • COST Action FA902: Understanding and combating porcine reproductive and respiratory syndrome in Europe. (2010 - 2014).
  • Šernų KRKS virusų antigeninių savybių ir patogeniškumo charakterizavimas. (2012-2014).
  • Šernų ir kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo virusų (KRKSV) molekulinis charakterizavimas. (2010-2011).
  • FP7 ERA-NET 2918915 (ANIHWA)- „Animal welfare and health“. (2012-2014).
  • EMIDA- „Coordination of European research in the area of animal health, including emerging threats, infectious diseases and surveillance“(2008-2011).

 

 Kontaktai