Spausdinti

Gyvūnų auginimo technologijų institutas

LSMU Veterinarijos akademija
Gyvūnų auginimo technologijos institutas

Adresas: Tilžės g. 18, Kaunas
Tel. (8 37) 363505 (vietinis 135,173)

Kontaktai

 

Apie institutą

Gyvūnų auginimo technologijų institute dirba 9 darbuotojai, iš jų 8 pedagoginio ir 1 pagalbinio personalo. Institute dirba 1 profesorius, 2 docentai ir 2 lektoriai, 3 asistentai.

Gyvūnų auginimo technologijų institutui priklauso:

 

GMF bakalauro studijų programoje dėstomi dalykai:

Privalomi: Galvijininkystė; Kiaulininkystė; Paukštininkystė; Avininkystė ir ožkininkystė; Žvėrininkystė; Bitininkystė; Melžimo technologija; Arklininkystė; Žuvininkystė.

Pasirenkami:Sraigių auginimas ir veisimas; Miško žvėrių ir paukščių biologija; Alternatyvioji augalininkystė ir gyvulininkystė; Žirgininkystės pagrindai; Smulkiųjų gyvulių selekcija; Melžimo mechanizavimo raida.

Šiose disciplinose studijuojama apie ūkinių gyvūnų auginimą pienui, mėsai bei kitai produkcijai gauti, lesalų ir pašarų ruošimo technologijas, specialiąją gyvūnų mitybą, gyvūnų genetinio potencialo didinimo būdus bei priemones, užtikrinant gaminamos produkcijos kokybę bei gyvulininkystės ūkių rentabilumą. Studentai išmoksta naudoti naujausias gyvūnų auginimo, laikymo, priežiūros, veisimo technologijas, atsižvelgiant į ES gyvūnų gerovės, produkcijos kokybės bei aplinkosaugos reikalavimus.

GTF magistrantūros studijų programoje dėstomi dalykai: Gyvūnų biotechnologija, Gyvulininkystės verslas, Bičių produktai ir jų gavybos technologijos, Kiaulienos gamybos technologijos, Mėsos biochemija ir mėsos perdirbimo technologijos, Paukštininkystės produktų kokybė ir jų gamybos technologijos, Pieno biochemija ir pieno perdirbimo technologijos, Pieno ir galvijienos gamybos technologijos.

GIV magistrantūros studijų programoje dėstomi dalykai: Gyvūnų panaudojimas žmonių reabilitacijai, Gyvūnų, naudojamų reabilitacijai ir rekreacijai, auginimas.

Magistrai minėtose disciplinose studijuoja apie aukštos kokybės gyvūninių produktų gamybos technologijas, tausojančias aplinką, naujausius biotechnologijos pasiekimus, jų taikymą gamybinėmis sąlygomis, funkcionaliųjų gyvūninių žaliavų kūrimo prielaidas.

GMF bakalauro studijų programoje Gyvūnų mokslas dėstomi dalykai:

Privalomi: Gyvūnų auginimas

Pasirenkami: Pet triušių auginimas; Sraigių auginimas; Bičių produktai;

Specializacijos:

Gyvūninės produkcijos gamyba - Gyvūnų produkcija;

Kinologija - Šunų veislės, jų auginimas ir panaudojimas

Žirgininkystė – Žirgų auginimas ir treniravimas;

Akvakultūra - Verslinė ir rekreacinė žuvininkystė, Žuvų, vėžiagyvių ir zooplanktono auginimo technologijos.

VF bakalauro studijų programoje Maisto mokslas dėstomi dalykai: Pirminė pieno gamyba; Bičių produktai; Žuvininkystė; Triušienos ir nutrijienos maistinė vertė; Galvijienos, kiaulienos ir paukštienos maistinė vertė.

VF veterinarinės medicinos studijose dėstomi dalykai:

Gyvūnų auginimas ir jų produkcija;

Melžimo technologija;

Žvėrininkystė;

Bitininkystė;

Avių auginimo technologijos ir sveikatingumas.

Studentai studijuoja apie galvijų pieno ir mėsos produkciją, galvijų auginimo, kiaulienos, kiaušinių ir paukštienos gamybos, avių ir ožkų auginimo technologijas, melžimo įtaką pieno kokybei ir tešmens sveikatingumui, skirtingoms žvėrelių rūšims naudojamus pašarus bei taikomas šėrimo technologijas, kailių ir mėsos gamybos technologijas, Lietuvoje auginamos žuvų rūšis. Žuvų auginimą tvenkiniuose. Karpių veisimo ir auginimo technologijos.

VF veterinarinės maisto saugos studijose dėstomi dalykai: Avienos ir ožkienos pirminė gamyba, Bičių produktai, Galvijienos pirminė gamyba, Kiaulienos pirminė gamyba, Pieno pirminė gamyba, Pirminė kiaušinių ir paukštienos gamyba, Žuvininkystė, Šiuolaikiniai analizės metodai ir jų taikymas maisto pramonėje.

Kiaušinių ir paukštienos, kiaulienos, galvijienos, pieno, avienos ir ožkienos pirminės gamybos ir kokybės vertinimas. Bičių produktų gavyba ir kokybė. Žuvų auginimas, žuvų ištekliai, jų apsauga bei gausinimas, istorija.

 

Lietuvos veterinarijos akademijoje Zootechnijos institutas įkurtas 1938 m. Įsteigus 1946 m. Zootechnikos fakultetą minėtas padalinys buvo daug kartų reorganizuojamas. Pirmiausia atsiskyrė savarankiška Zoohigienos katedra. 1948 m. buvo perskirta į dvi katedras: Specialiosios zootechnikos ir Gyvulių veisimo su genetikos kursu. 1949 m. šios katedros vėl sujungtos į vieną ir pavadinta Gyvulių veisimo ir specialiosios zootechnikos katedra. Tuo katedros reorganizavimas nesibaigė. 1950 m. katedra vėl padalijama į Specialiosios zootechnikos ir Žemės ūkio gyvulių veisimo ir genetikos katedras. Vadovaujantis 2004–05–12 LVA Senato nutarimu, reorganizavus Informatikos ir inžinerijos katedrą, prie katedros prijungtas Melžimo mokymo centras (įkurtas 1990 m.) ir katedra pavadinta Gyvulininkystės katedra. Vykdant Gyvulininkystės technologijos fakulteto reformą, 2014 m. lapkričio 1 d. Gyvulininkystės katedra pavadinta Gyvūnų auginimo technologijų institutu. 

 

Mokslinė veikla

Pagrindinės mokslo veiklos kryptys:

Gyvūnų produktyvumo didinimas ir gyvūninės produkcijos kokybės gerinimas.

 

Studijos

Studijų procesų vykdymui institute yra įrengtos auditorijos. Studijų procesas organizuojamas naudojant instituto, mokslinių laboratorijų, bei ūkinių subjektų bazes. Skiriamas dėmesys praktiniam studentų parengimui. Praktiniai darbai vykdomi Gyvūnų produktyvumo laboratorijoje, Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo laboratorijoje, Josifo Taco
melžimo technologijų centre. Šios laboratorijos taip pat tarnauja studentų baigiamųjų darbų ruošimui. Išvykoms į ūkinius subjektus yra naudojama gido sistema. Tai leidžia kvalifikuočiau teikti informaciją apie gamybinius procesus. Studijų kokybei pagerinti institute prenumeruojami specialybės leidiniai. Užsiėmimų metu dėstytojai naudojama vaizdo medžiagą apie gyvūnų laikymo sistemas. Studentai rengdami bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus kartu su instituto ir laboratorijų mokslininkais atlieka eksperimentus, tiria pašarinių žaliavų ir gyvūninių produktų kokybę, analizuoja gyvūnų virškinimo procesų rodiklius.

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Hohenheimo universiteto Žemės ūkio fakulteto Gyvūnų mitybos institutas (Vokietija), Hohenheimo universiteto, Žemės ūkio gyvulių etologijos ir paukštininkystės katedra (Vokietija), Lenkijos mokslų akademijos Gyvūnų reprodukcijos ir maisto tyrimų institutas, KTU Maisto institutas, Gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM, LR Žemės ūkio rūmais, AB „Kiaulių veislininkystė", Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociacija, Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija, Lietuvos avių augintojų asociacija, Lietuvos kiaulių augintojų asociacija, Lietuvos kinologų draugija, KGgroup įmonės, Centrinis parkas/Innovad, Auga group įmonės. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacija, Lietuvos žirgynas, žirgynai "Pajiesio žirgai" ir "Convivo laisvalaikio centras", AB "Žemaitijos pienas", UAB "DeLaval", UAB "Biržų žemtiekimas", VĮ "Pieno tyrimai", AB "Lytagra". Vienos Veterinarinės medicinos universitetas, Gyvūnų mitybos ir funkcinių augalų junginių institutas (Austrija), Adisseo laboratorija Carat (Prancūzija). Šis bendradarbiavimas padeda rengti ir vykdyti mokslinius projektus, gerinti Gyvulininkystės technologijos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų procesą.

 

Kontaktai