Spausdinti

Senato patvirtinti dokumentai

2019 m. rugsėjo 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO STUDIJŲ REGLAMENTAS
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO PLĖTROS TARNYBOS NUOSTATAI 

 

2019 m. birželio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Senato pareiškimas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Standartizuoto motyvacijos pokalbio vertinimo struktūra
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Medicinos studijų planas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Medicinos studijų užsienio kalba planas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studijų reglamentas

 

2019 m. gegužės 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslinės veiklos reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sporto centro nuostatai

 

2019 m. kovo 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sporto medicinos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Rezidentų judumo fondo 2018 m. veiklos ataskaita

 

2019 m. vasario 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studentų priėmimo 2019 m. taisyklės

 

2019 m. sausio 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Pulmonologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU VA Gyvūnų mokslų fakulteto Kinologijos centro nuostatai

 

2018 m. gruodžio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Statybos ir investicijų tarnybos nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Ekonomikos ir planavimo tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studijų centro nuostatai 

 

2018 m. lapkričio 29 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Dokumentų valdymo tarnybos nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto LSMU prevencijos taisyklės 

 

2018 m. spalio 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarijos akademijos muziejaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Emmanuelio Levino centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU VA Veterinarinės patobiologijos katedros Afrikinio kiaulų maro kompetencijos centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Bioetikos centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Senato darbo reglamentas 

 

2018 m. rugsėjo 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Bioetikos centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka 

 

2018 m. birželio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU ikiklinikinių tyrimų centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studentų priėmimo 2018 m. taisyklės

 

2018 m. gegužės 18 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU papildomųjų studijų bendrųjų reikalavimų aprašas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Biologinių tyrimų centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studentų priėmimo 2018 m. taisyklės 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Beglobių gyvūnų augintinių centro nuostatai

 

2018 m. kovo 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Rezidentų judumo fondo 2017 m. veiklos ataskaita 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Fiziologijos ir farmakologijos instituto nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Kultūros centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos fakulteto nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018 m. bendrojo priėmimo į LSMU ir VU rezidentūros studijas principai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarinės medicinos simuliacijos centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU PMBC finansinė atskaitomybė

 

2018 m. vasario 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studentų priėmimo 2018 m. taisyklės

 

2018 m. sausio 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvulininkystės instituto Chemijos laboratorijos muostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Ekologijos skyriaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Gyvūnų veisimo ir reprodukcijos skyriaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarinės patobiologijos katedros nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus nuostatai

 

2017 m. gruodžio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Mokslo instituto tarybos rinkimų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sveikatos inovacijų vystymo centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos fakulteto Farmacinių technologijų instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro nuosatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Leidybos namų nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Informacinių technologijų centro nuostatai

 

2017 m. lapkričio 17 d. 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslinės veiklos reglamentas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Neuromokslų instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Elgesio medicinos instituto ir LSMU Neuromokslų instituto sujungimo sąlygų aprašas

 

2017 m. spalio 13 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centro nuostatai

 

2017 m. birželio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studijų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Mokslo centro nuostatai

 

2017 m. gegužės 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU VA Veterinarijos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU ir VDU doktorantūros studijų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU doktorantūros studijų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatai

 

2017 m. kovo 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Įrodymais pagrįstos medicinos centro nuostatai

 

2016 m. gruodžio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Personalo tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Juridinės tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU MA MF Imunologijos ir alergologijos klinikos nuostatai

 

 2016 m. lapkričio 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Gyvūnų gerovės centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Gyvūnų tyrimų centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Plėtros tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Rezidentūros reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Strateginių gairių ir plano tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) VA Smulkiųjų gyvūnų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) VA Stambiųjų gyvūnų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vivariumo nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro nuostatai

 

2016 m. spalio 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU katedros, instituto, klinikų vadovo Rinkimų reglamentas_Aktuali redakcija

 

Pretendento žurnalas

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslo_instituto_Tarybos rinkimų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU Rezidentų judumo fondo nuostatai 2016_Aktuali_redakcija

 

1 priedas

2 priedas

 

2016 m. rugsėjo 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studijų reglamentas_Aktuali redakcija

 

 

2016 m. liepos 8 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studentų priėmimo 2016 m. taisyklės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studentų priėmimo 2016 m. taisyklės (1 priedas)

 

2016 m. birželio 17 d. 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Senato darbo reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU konkursų atestavimo tvarka

 

2016 m. gegužės 27 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Vivariumo nuostatai

 

2016 m. balandžio 26 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2016 m. bendrojo priėmimo į LSMU ir VU laipsnio  nesuteikiančias (rezidentūros) studijas principai

 

2016 m. kovo 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro nuostatai

 

2016 m. sausio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Knygyno nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos fakulteto nuostatai

 

2015 gruodžio 18 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Bibliotekos ir informacijos centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Medicinos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Odontologijos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Slaugos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvulininkystės technologijos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentas

 

2015 m. gegužės 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvūnų tyrimo centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU konkursų atestavimo tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Skubios medicinos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Doktorantūros studijų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Medicininės simuliacijos centro nuostatai

 

2015 m. kovo 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pedagoginių ir garbės vardų nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Rezidentų judumo fondo nuostatai
Rezidentų judumo fondo nuostatų priedai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU dėstytojų kompetencijos užtikrinimo tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studijų centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2015 m. priėmimo taisyklės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Medicinos akademijos Virškinimo sistemos tyrimų instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2015 m. priėmimo į rezidentūrą taisyklės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2015 m. priėmimo į doktorantūrą taisyklės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto nuostatai

 

2015 m. vasario 2 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Medicinos akademijos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarijos akademijos nuostatai

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Analizinės ir toksikologinės chemijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Anatomijos ir fiziologijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Aplinkos ir darbo medicinos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmakognozijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvūnų veisimo ir mitybos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Klinikinės farmacijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Maisto saugos ir kokybės katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Neužkrečiamųjų ligų katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Profilaktinės medicinos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Slaugos ir rūpybos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sveikatos psichologijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sveikatos vadybos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Užkrečiamųjų ligų katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Vaistų chemijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros nuostatai

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvūnų auginimo technologijų fakulteto instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Elgesio medicinos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Endokrinologijos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Kardiologijos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Neuromokslų instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Mikrobiologijos ir virusologijos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sporto instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sveikatos tyrimų instituto nuostatai

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Dantų ir burnos ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Geriatrijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Neurologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Reabilitacijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Smulkių gyvvūnų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Stambiųjų gyvulių klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Ortodontijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Vaikų reabilitacijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos nuostatai

 

2015 m. sausio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU gero valdymo kodas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studijų reglamentas

 

2015 m. sausio 12 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Akių ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Akušerijos ir ginekologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Anatomijos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Anesteziologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Bendrosios chirurgijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Biochemijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Chirurgijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Ekstremalios medicinos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Endokrinologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Fizikos, matematikos ir biofizikos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Gatroenterologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Histologijos ir embrionologijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Infekcinių ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Intensyviosios terapijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kalbų ir edukacijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kardiologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Laboratorinės medicinos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Nefrologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Neonatologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Neurochirurgijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Odos ir venerinių ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Onkologijos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Ortopedijos ir traumatologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Patologinės anatomijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Psichiatrijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Pulmonologijos ir imunologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Radiologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Reumatologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Šeimos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Urologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vaikų chirurgijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vaikų ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vidaus ligų klinikos nuostatai

 

2014 m. gruodžio 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU vidurinės mokyklos strategija
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU Karjeros centro nuostatai

 

2014 m. lapkričio 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU Informacinių technologijų centro nuostatai

 

2014 m. spalio 24 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU Etikos kodeksas

 

2014 m. rugsėjo 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU senato 2011 m.  rugsėjo 30 d. nutarimo nr. 13-04 „Dėl LSMU mokslo instituto tarybos narių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl elgesio medicinos instituto tarybos nario skyrimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo planas

 

2014 m. birželio 30 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU fakulteto dekanų ir mokslo institutų direktorių rinkimų reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai LSMU mokslo instituto nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU padalinių pedagoginio krūvio nustatymo ir darbo užmokesčio fondo padaliniams skaičiavimo reglamentas

 

2014 m. birželio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijų reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentų judumo fondo nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai lietuvos sveikatos mokslų universiteto akademijos nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakulteto institutų nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakulteto nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto etikos kodeksas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vardinių stipendijų ir pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei  dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka

 

 

2014 m. gegužės 16 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU akademinės bendruomenės konferencijų sušaukimo ir darbo organizavimo tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU studentų ginčų su administracija ir kitais darbuotojais nagrinėjimo komisijos nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studentų ginčų su administracija ir kitais darbuotojais nagrinėjimo tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU senato darbo reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU senato rinkimų tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU tarybos narių rinkimų tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

PavyzdiniaiLSMU administracinių padalinių nuostatai

 

 

2014 m. kovo 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 

LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų, antrą kartą iš eilės laimėjusių konkursą toms pačioms pareigoms eiti, atestavimo tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU papildomųjų studijų bendrųjų reikalavimų aprašas

 

2014 m. sausio 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU MA Profilinės vaikų reabilitacijos klinikos nuostatai

 

2013 m. gruodžio 20 d.

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Aukščiausio lygio  kompetencijos centrų atrankos reglamentas
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kompensavimo už studijas atlikusiems bazinius karininius mokymus tvarkos aprašas
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslinių tyrimų kryptys
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU kultūros centro nuostatai
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslinės veiklos reglamentas
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studijų centro nuostatai

 

2013 m. lapkričio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Civilinės saugos tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dokumentų valdymo tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto juridinės tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skyrimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete tvarkos aprašas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto etikos kodeksas

 

2013 m. spalio 11 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto starteginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir koregavimo tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių (darbdavių) nuomonės tyrimo tvarka

 

2013 m. rugsėjo 27 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato atviras kreipimasis LR Seimo ir Vyriausybės narius bei Lietuvos atstovus Europos Parlamente

 

2013 m. birželio 7 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentų judumo fondo nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų reglamentas

 

2013 m. vasario 15 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinės mokyklos darbuotojų parinkimo ir vertinimo principai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Priėmimo 2013m. taisyklės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteo elgesio medicinos instituto nuostatai

 

2013 m. balandžio 26 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Sprendimo investuoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto turtą priėmimo principai ir tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai
Tipiniai katedrų nuostatai

 

2013 m. kovo 15 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo fondo premijų skyrimo produktyviausiems LSMU mokslininkams bei tyrėjams tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ekonomikos ir planavimo tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo fondo nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kinologijos mokslinio ir edukacinio ugdymo centro nuostatai

 

2012 m. gruodžio 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto studijų programų komitetų nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studentų pasiekimų vertinimo reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto viešųjų pirkimų tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto vaistinės nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto statybos ir investicijų tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto podiplominių studijų centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto bibliotekos ir informacijos centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto apgyvendinimo paslaugų tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto turto valdymo tarnybos nuostatai

 

2012 m. lapkričio 9 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos nuostatai (88KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos profilinės elgesio medicinos klinikos nuostatai (91KB)

 

2012 m. spalio 5 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto laipsnio nesuteikiančių (rezidentūros) studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka (157KB)

 

2012 m. birželio 26 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicininės simuliacijos centro laikinieji nuostatai (132KB)

 

2012 m. gegužės 30 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto struktūra (268KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai (187KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarka (255KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto plėtros tarnybos nuostatai (143KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete reglamentas (166KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mosklų universiteto studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka (159KB)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bioetikos centro nuostatai (141KB) 

 

2012 m. kovo 29 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2012 metų bendrojo priėmimo į LSMU ir VU laipsnio nesuteikiančias (rezidentūros) studijas principai (290KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU darbuotojų parinkimo ir vertinimo principai (126KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių (darbdavių) nuomonės tyrimo tvarka (148KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Sveikatos psichologija (225KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) VšĮ LSMU PMBC valdybos darbo reglamentas (138KB)

 

2012 m. vasario 10 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU MA Slaugos fakulteto Sporto instituto nuostatai (163KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų studijų rezultatų vidurkių nustatymo ir palyginimo tvarka (143KB)

 

2012 m. sausio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dokumentų valdymo tarnybos nuostatai (125KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studijų kokybės užtikrinimo nuostatos (153KB)

 

2011 m. gruodžio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų studijų rezultatų vidurkių nustatymo ir palyginimo tvarka (140KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studento pervedimo į laisvą valstybės finansuojamą ir laisvą valstybės nefinansuojamą vietą LSMU tvarka (196KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU katedros vedėjo, instituto, profilinės klinikos vadovo rinkimų reglamentas (124KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU padalinių pedagoginio krūvio ir darbo užmokesčio fondo skaičiavimo reglamentas (145KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų rėmimo nuostatai (208KB) (prašymo forma)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU VA dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos nuostatai (135KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU VA stambiųjų gyvulių klinikos nuostatai (135KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Personalo tarnybos nuostatai (173KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vardinių stipendijų skyrimo studentams reglamentas

 

2011 m. spalio 28 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU fakulteto tarybos reglamentas (188KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU fakulteto tarybos rinkimų reglamentas (173KB)

 

2011 m. rugsėjo 30 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Endokrinologijos instituto nuostatai (196KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvulininkystės instituto nuostatai (152KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Kardiologijos instituto nuostatai (232KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslo instituto tarybos rinkimu reglamentas (123KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Neuromokslų instituto nuostatai (163KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto nuostatai (223KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarijos instituto nuostatai (165KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Veterinarinės medicinos rezidento praktinio mokymo sutartis (138KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Veterinarinės medicinos rezidentūros reglamentas (187KB)

 

2011 m. birželio 28 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai (154KB)

 

2011 m. birželio 27 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU emeritų vardų suteikimo nuostatai (125KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mecenato ir garbės daktaro vardo suteikimo nuostatai (117KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pedagoginių vardų suteikimo nuostatai (123KB)

 

2011 m. gegužės 27 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos kortelė (198KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU padalinių pedagoginio krūvio ir darbo užmokesčio fondo skaičiavimo reglamentas (145KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studijų rezultatų įskaitymo tvarka (136KB)
word-icon.png (90x68, 68x68) Atestacijos kortelė

 

2011 m. balandžio 15 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Atviro LSMU fondo nuostatai (150KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Atviro LSMU fondo paraiška (115KB)
 word-icon.png (90x68, 68x68) Atviro LSMU fondo paraiška (35,0KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Fakultetų institutų tipiniai nuostatai (šablonas) (206KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Fiziologijos ir farmakologijos instituto nuostatai (156KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU klinikinės medicinos praktikos reglamentas (222KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU priėmimo taisyklės (723KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) MA Medicinos fakulteto Onkologijos instituto nuostatai (198KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) MA Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų instituto nuostatai (204KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) MA Visuomenės sveikatos fakulteto sveikatos tyrimų instituto nuostatai (202KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Žmogaus reprodukcinės sveikatos mokslų centro nuostatai (229KB)

 

2011 m. kovo 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU priėmimo į rezidentūrą taisyklės 2011 m. (291KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslo instituto pavyzdiniai nuostatai (245KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU akademinės etikos kodeksas (285KB)

 

2011 m. sausio 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU DEKC nuostatai (133KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU dėstytojų edukacinės kompetencijos užtikrinimo tvarka (136KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU doktorantūros reglamentas (311KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU doktorantūros komiteto darbo reglamentas (142KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU magistro darbų, daktaro disertacijų arba monografijos santraukų elektroninių dokumentų parengimo, pateikimo įkelti ir įkėlimo į lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos talpyklas bei naudojimo tvarkos nuostatai (175KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU medicinos rezidentūros reglamentas (204KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU odontologijos rezidentūros reglamentas (176KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU praktinio mokymo ir bandymų centro įstatai (202KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Odontologijos rezidento praktinio mokymo sutartis (200KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Medicinos rezidento praktinio mokymo sutartis (200KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslo krypties Tarybos daktaro disertacijai ginti darbo reglamentas (215KB)

 

2010 m. gruodžio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarka (126KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studento pervedimo į laisvą valstybės finansuojamą ir laisvą valstybės nefinansuojamą vietą LSMU tvarka (159KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vardinių stipendijų skyrimo studentams reglamentas (186KB)

 

2010 m. spalio 29 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU fakulteto dekano rinkimų reglamentas (123KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslo instituto direktoriaus rinkimų reglamentas (123KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU senato darbo reglamentas (207KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studijų reglamentas (332KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU katedros vedėjo, instituto, profilaktinės klinikos vadovo rinkimų reglamentas (146KB)

 

2010 m. rugpjūčio 31 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Senato, Tarybos rinkimų komisijos reglamentas (129KB)

 

2010 m. gegužės 28 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Senato narių rinkimo reglamentas (127KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Universtiteto tarybos narių skyrimo tvarka (134KB)

 

 

2006 m. birželio 15 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Disertacijų gynimo autorinių sutarčių sudarymas su tarybų nariais, disertacijų oponentais ir habilitacijos komisijos nariais (197KB)

 

2006 m. kovo 24 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studijų rezultatų įskaitymo kortelė (internatūra ir rezidentūra) (204KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studijų rezultatų įskaitymo tvarka (internatūra ir rezidentūra) (685KB)

 

2004 m. gruodžio 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų naudojimo komisijos darbo tvarka (213KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų naudojimo reglamentas (228KB)

 

 

  

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR SVEIKATOS MOKYMŲ CENTRO NUOSTATAI