Katedros

 • Aplinkos ir darbo medicinos katedra

  LSMU MA Visuomenės sveikatos fakultetas
  Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Adresas:
  Tilžės g. 18, Kaunas LT-47181
  El. paštas:
   aplinkos.katedra@lsmuni.lt
  Kontaktai

  Rūta Ustinavičienė
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Profesorė. Katedros vedėja. Kabineto Nr. 226
  Tel. 327360, 5056, ruta.ustinaviciene@lsmuni.lt

  Sigutė Šuliauskė
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Studijų administratorė. Kabineto Nr. 225
  Tel. 327374, 5055, aplinkos.katedra@lsmuni.lt


  Apie katedrą

  Aplinkos ir darbo medicinos katedroje dėstoma aplinkos medicina, darbo medicina, sveikatos ekologija, dirbančiųjų sveikatos priežiūra, sveika mityba ir mitybos pagrindai, kelionių medicina, aplinkos toksikologija, baltijos jūros aplinka ir sveikata, asmens ir karinė higiena, ergonomika,  darbų saugos pagrindai bei kitos disciplinos, kurias dėsto pakankamą mokslinį ir pedagoginį potencialą turintis katedros personalas.

  Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos ministerija, Visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus bei higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

  Tarptautiniai ryšiai palaikomi ir plėtojami su Lenkijos Lodzės Noferio vardo darbo medicinos institutu, Latvijos darbo medicinos centro mokslininkais, aktyviai dalyvaujama Tarptautiniame Sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo veikloje, bendradarbiaujant su Higienos institutu dirbama profesinės sveikatos politikos formavimo srityje.

  Katedros mokslinio darbo tema – Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai ir jos pakenkimų profilaktika

  Pagrindinės katedros mokslinio darbo kryptys:

  • Dirbančiųjų su kompiuteriais darbo sąlygos ir jų įtaka sveikatai, vaikų darbo kompiuteriu įvertinimas.
  • Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių įtaka sveikatai.
  • Medicinos darbuotojų darbo sąlygos ir sveikata.
  • Aplinkos bei klimatinių veiksnių sąsajos su širdies kraujagyslių ligų simptomais bei sergamumu.
  • Gyvenamosios aplinkos ir gyvensenos rizikos veiksnių sąsajos su lėtinių ligų rizika.

  Istorija

  1922 metais Lietuvos Universitete įkurta Higienos-bakteriologijos katedra, kuriai iki 1934 m. vadovavo prof. Antanas Jurgeliūnas (1872-1943).  1934-1968 m. Higienos katedrai vadovavo prof. Jonas Šopauskas (1900-1968),  1968-1980 m. doc. Juozas Rauba. 1977 metais Higienos katedra buvo sujungta su Socialinės higienos ir sveikatos apsaugos organizavimo katedra, šiai jungtinei katedrai 1980-1986 m. vadovavo doc. Vytautas Obelenis,   o 1986 – 1991 m. prof. Jadvyga Petrauskienė. 1991 metais higienos katedra vėl tapo savarankiška, jos vadovu nuo 1991 iki 2004  buvo prof. Vytautas Obelenis. 1995 metais Higienos katedra pavadinta Aplinkos ir darbo medicinos katedra. Nuo 2004 metų katedrai vadovauja doc. Rūta Ustinavičienė.

  Studijos

  Privalomieji dalykai

                                                                                                                                                                      

   

  Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams

  Magistrams

  Doktorantams

  Aplinkos medicina Aplinka ir sveikata Modernioji visuomenės sveikata (kartu su kitomis VSF katedromis)
  Darbo medicina    
  Aplinkos sveikata    
  Sveikatos ekologija    
  Profesinės sveikatos priežiūra    
  Privaloma sveikatos ekologijos praktika    
                                                                                                                                                                       

   

  Pasirenkamieji dalykai

                                                                                                                                                                      

  Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams

  Magistrantams

  Ekologija Aplinkosauga
  Ekologijos pagrindai Buitis ir sveikata
  Baltijos jūros aplinka ir sveikata Medikų darbo sauga ir sveikata
  Aplinkos toksikologija Ergonomika
  Sveika mityba Darbuotojų sveikatos priežiūra ir sauga
  Mitybos pagrindai Moters darbas ir sveikata
  Sveika mityba ir maisto sauga Vaiko aplinka ir sveikata
  Sveika mityba ir jos priežiūra Vaikų aplinkos sveikata ir kineziologija (kartu su Kineziologijos katedra)
  Karinė higiena ir epidemiologija Įvadas į mitybos mokslą
  Ergonomikos pagrindai Sveikos mitybos priežiūra
  Darbų saugos pagrindai Medicinos darbuotojų profesinė sveikata
  Odontologų darbas ir sveikata Sveikatos ekologija
  Medikų darbas, stresas ir sveikata  
  Medikų darbas ir sveikata  
  Vaikų ir jaunimo sveikata  
  Sveikatos ekologijos praktika  
                                                                                                                                                                       

   

  Podiplominės studijos

  Rezidentūra

  Magistrantūra

  Tobulinimosi kursai

  Darbo medicina

  Visuomenės sveikata,

  specializacija - Sveikatos ekologija

  Darbo medicina, 40 val., skirti:

  šeimos, darbo medicinos ir vidaus ligų gydytojams.
     sauktukas.jpg (original, 108x165)

   

  Profesinės sveikatos priežiūra įmonėje, 40 val.,

  skirti ketinantiems dirbti arba jau dirbantiems

  profesinės sveikatos specialistais įmonėse, įstaigose

  ir kt. organizacijose.

  Registracija į kursus: http://medas.lt/

     

   

  Sveika mityba ir jos priežiūra

  Kontaktai pasiteiravimui:

  prof. dr. Rūta Ustinavičienė

  doc. dr. Paulius Vasilavičius

  doc. dr. Vidmantas Januškevičius

  lekt. dr. Rita Raškevičienė

  LSMU Podiplominių studijų centras (prašymų formos, registracija į tobulinomosi kursus)

                                                                                                                                                                       

   

  Mokslinė veikla

  Katedros mokslinio darbo tema – Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai ir jos pakenkimų profilaktika.

  Pagrindinės katedros mokslinio darbo temos:

  • Dirbančiųjų su kompiuteriais darbo sąlygos ir jų įtaka sveikatai, vaikų darbo kompiuteriu įvertinimas.
  • Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių įtaka sveikatai.
  • Medicinos darbuotojų darbo sąlygos ir sveikata.
  • Aplinkos bei klimatinių veiksnių sąsajos su širdies kraujagyslių ligų simptomais bei sergamumu.

  Taip pat yra vystomi tyrimai, vertinantys aplinkos veiksnių, mitybos įtaka sveikatai.

  Projektinė veikla

  Projektas: ,,Kompetencijų kėlimas tarptautinėje konferencijoje (EUPHA)'', Nr.09.3.3.-LMT-K-712-06-0002.

  2006-2008 metais katedroje vykdytas ESF projektas  „Praktinės veiklos simuliavimo modelio (PVSM) sukūrimas ir taikymas studentų mokymui Kauno medicinos universitete“. Šio projekto eigoje Aplinkos ir darbo medicinos katedroje įdiegtas Praktinės veiklos simuliavimo modelis (PVSM), kuris naudojamas iki šiol. PVSM – tai kompiuterinė programa (simuliatorius) + praktinės veiklos simuliacinė situacija, kurią sudaro  temos teorinė informacija + vaizdinė informacija + teisinė duomenų bazė + virtualus praktinis darbas + probleminė situacija + savikontrolės testas. Laboratorinių darbų metu įrengtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje studentai atlieka virtualų laboratorinį darbą, sprendžia kompleksinę probleminę situaciją. 2009 metais šis projektas sulaukė didžiausio Lietuvos gyventojų palaikymo ir laimėjo Europos burių apdovanojimus už visuomenei naudingą e-idėją.

  Katedros darbuotojai dalyvavo  moksliniuose tyrimuose: „Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo žemės ūkio įmonėse priemonių planas ir monitoringo projektas“, „Profesiniai raumenų ir skeleto pakenkimai dirbant krovinių kėlimo ir patalpų valymo darbus“, „Medicinos darbuotojų psichosocialinių darbo sąlygų tyrimas ir rekomendacijų kaip jas gerinti parengimas“ bei OSHA Europos agentūros biuro projekte „Darbuotojų sauga ir sveikata“.

  Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

  Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos ministerija, Visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus bei higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

  Tarptautiniai ryšiai palaikomi ir plėtojami su Lenkijos Lodzės Noferio vardo darbo medicinos institutu, Latvijos darbo medicinos centro mokslininkais, aktyviai dalyvaujama Tarptautiniame Sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo veikloje, bendradarbiaujant su Higienos institutu dirbama profesinės sveikatos politikos formavimo srityje.

  Darbuotojų kontaktai

  Rūta Ustinavičienė
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Profesorė. Katedros vedėja. Kabineto Nr. 226
  Tel. 327360 , 5056, ruta.ustinaviciene@lsmuni.lt

  Sigutė Šuliauskė
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Studijų administratorė. Kabineto Nr. 225
  Tel. 327374, 5055, aplinkos.katedra@lsmuni.lt

  Šarūnas Alasauskas
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Asistentas, kabineto Nr. 219
  Tel. 242935,5035,  sarunas.alasauskas@lsmuni.lt

  Vidmantas Januškevičius
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Docentas, dr., kabineto Nr. 237
  Tel. 242936, 5036 , vidmantas.januskevicius@lsmuni.lt

  Gintarė Kalinienė
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Lektorė, dr., kabineto Nr. 235
  Tel. 242938, 5038, gintare.kaliniene@lsmuni.lt

  Jolita Kirvaitienė
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Lektorė, dr., kabineto Nr. 234
  Tel. 242939, 5039, jolita.kirvaitiene@lsmuni.lt

  Dalia Lukšienė
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Profesorė, dr., kabineto Nr. 237
  Tel. 242937, 5037, dalia.luksiene@lsmuni.lt

  Ričardas Radišauskas
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Profesorius, dr., kabineto Nr. 224
  Tel. 242933, 5033, ricardas.radisauskas@lsmuni.lt

  Sigita Radzevičienė
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Asistentė, kabineto Nr. 234
  Tel. 242939, 5039, sigita.radzeviciene@lsmuni.lt

  Rita Raškevičienė
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Lektorė, dr., kabineto Nr. 220
  Tel. 242934, 5034, rita.raskeviciene@lsmuni.lt

  Lina Škėmienė
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Lektorė, dr., kabineto Nr. 238
  Tel. 242937, 5037, lina.skemiene@lsmuni.lt

  Virginijus Sidaravičius
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Asistentas, kabineto Nr. 219
  Tel. 242934, 5034, virginijus.sidaravicius@lsmuni.lt

  Vidmantas Vaičiulis
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Lektorius, dr., kabineto Nr. 235
  Tel. 242938, 5038, vidmantas.vaiciulis@lsmuni.lt

  Paulius Vasilavičius
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Docentas, dr., kabineto Nr. 222
  Fakulteto tarybos pirmininkas, prodekanas
  Tel. 327329, 5054, paulius.vasilavicius@lsmuni.lt

  Rasa Žutautienė
  MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
  Asistentė, laborantė, doktorantė, kabineto Nr. 219
  Tel. 242935, 5035, rasa.zutautiene@lsmuni.lt

   

   

  Atnaujinta 2019.10.21

   

 • Bioetikos katedra

                                                                                                                                                                      

  Studijuok LSMU:   Bakalauro studijų programa „Socialinis darbas medicinoje”

   akredituota maksimaliam šešerių metų laikotarpiui. 

  2014–2015 m. žurnalo „Reitingai“ duomenimis – tai geriausia pirmosios pakopos socialinio darbo studijų programa Lietuvoje. Nuo 2019 m. studijų programos trukmė 3,5 m.

  Atsisiųsk studijų programos lankstinuką!

  Susipažink kokius dalykus ir kada studijuosi!

  Peržiūrėk mūsų studentų sukurtą filmuką!

  Plačiau skiltyje Socialinio darbo medicinoje bakalauro studijos

   
                                                                                                                                                                      

  LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
  Bioetikos katedra
  Adresas:
  117 kab., Tilžės g. 18 (Centriniai rūmai)
  Tel. (8 37) 327233
  El.paštas: bioetika@lsmuni.lt
  Kontaktai

  Apie katedrą

  Bioetikos katedra yra LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto padalinys. Tai – viena seniausių katedrų universitete, kilusi iš akademinių padalinių, kuriuose buvo dėstoma filosofija, logika, etika, estetika ir kitos socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinos. Perėmusi humanistines tradicijas, katedra stengiasi išlaikyti humanistinę tradiciją ugdydama ir plėtodama įvairių socialinių bei humanitarinių mokslo krypčių studijas, mokslinius tyrimus, taikomąją bei švietėjišką veiklą, orientuotą į medicinos, farmacijos, odontologijos, visuomenės sveikatos, slaugos, psichologijos ir socialinio darbo medicinoje profesijas. Pastaraisiais metais išaugo katedros dėstomų disciplinų skaičius ir spektras, kintantis nuo anksčiau dėstytų dalykų iki naujų bioetikos, meno terapijos, sociologijos, darnios žmogaus raidos, socialinės antropologijos, žmogiškųjų santykių, organizacijų kultūros ir kitų.

  Katedra taip pat kuruoja vienintelę, į sveikatos priežiūros sistemą orientuotą, socialinių mokslų srities pirmosios pakopos studijų programą „Socialinis darbas medicinoje“, kuri yra unikali siekiu patenkinti augantį socialinio darbo profesionalų poreikį sveikatos priežiūros įstaigose.


  Istorija

  Katedra susiformavo 1963 m. institucionalizuojant filosofijos ir visuomenės mokslų dėstymą bei tyrimus tuometiniame Kauno medicinos institute. Pirmuoju katedros vedėju tapo filosofas prof. I. Zaksas, jai vadovavęs iki 1976 metų. Nuo 1976 m. iki 1996 m. katedrai vadovavimą katedrai perėmė doc. A. Leonavičius. 1990 m. katedrai tapus Filosofijos ir socialinių mokslų katedra, išryškėjo nauja veiklos kryptis – medicinos studijų humanitarizavimas. Parengti ir pradėti dėstyti nauji dalykai: Medicinos filosofija, Medicinos etika, Medicinos sociologija. 2003 m. Filosofijos ir socialinių mokslų katedros dėstytojų bei mokslininkų iš kitų padalinių bei profilinių klinikų iniciatyva įsteigtas bendrauniversitetinis padalinys – Bioetikos centras. 1996 – 2010 m. katedrai vadovavo prof. I. Jakušovaitė. Plečiantis dėstomų dalykų ir mokslinių tyrimų sritims, taip pat pradėjus koordinuoti Socialinio darbo medicinoje bakalauro studijų programą, 2011-2017 metais katedra transformavosi į Socialinių ir humanitarinių mokslų katedrą, kuriai vadovavo prof. L. Rinkevičius. 2018 metais katedra transformavosi į Bioetikos katedrą.

   

  Mokslinė veikla


  Katedroje vykdomi moksliniai tyrimai, integruojantys socialinių-humanitarinių mokslų taikymą sveikatos priežiūroje, orientuojami trimis kryptimis:

  1. Etiniai, sociologiniai ir kultūriniai visuomenės sveikatos aspektai

  2. Socialinis darbas bei socialinės inovacijos visuomenės sveikatai ir gerovei

  3. Bioetika, žmogaus ekologija ir darni socialinė raida

  Nuo 2000 metų katedroje rengiami Biomedicinos mokslų Visuomenės sveikatos krypties doktorantai. Biomedicinos mokslų Visuomenės sveikatos krypties daktaro laipsnį įgijo 6 doktorantai. Šiuo metu doktorantūroje studijuoja 2 doktorantai. Katedroje taip pat vykdomos podoktorantūros studijos.


  Studijos

  Bioetikos katedra sėkmingai įsilieja į daugelį universiteto studijų programų, tęsdama prieš beveik 50 metų pradėtą humanistinę misiją, dėstydama privalomus ir pasirenkamus bendrauniversitetinio lavinimo dalykus. Katedros dėstomi dalykai apima daugelį “horizontalių” bazinių socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinų, kuriomis siekiama puoselėti humanistinę tradiciją universitete, vertybiškai ir švietėjiškai ugdant skirtingų krypčių  – medicinos, farmacijos, odontologijos, visuomenės sveikatos, slaugos, psichologijos, socialinio darbo – profesionalus.

   


  Katedros dėstomi privalomi dalykai


   

  Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams

  Magistrantams

  Filosofija Sveikatos etika ir žmonių santykiai
  Medicinos filosofija Žmogiškieji santykiai
  Socialinė filosofija  
  Etika  
  Bioetika  
  Medicinos etika  
  Profesinė etika  
  Sveikatos etika  
  Bioetika ir gyvūnų mokslas  
  Visuomenės sveikatos etika  
  Veterinarijos profesinė etika ir karjeros planavimas  
  Sociologija  
  Sociologijos pagrindai  
  Medicinos sociologija  
  Bendroji ir medicinos sociologija  
  Medicinos ir sveikatos sociologija  
  Antropologija  
  Bendroji ir medicinos antropologija  
  Žmonių santykiai  
  Žmogaus ekologija ir darni socialinė raida  


  Katedros dėstomi pasirenkamieji dalykai


  Bakalauro ir vientisųjų studijų studentams      

  Magistrantams

  Doktorantams

  Bioetika

  Medicinos filosofija ir
  biomedicininė diagnostika        

  Bioetika
  Farmacinė etika    
  Dvasingumo pagrindai    
  Sociologija    
  Medicinos sociologija    
  Sveikatos sociologija    
  Socialinė psichologija    
  Logika    
  Estetika    
  Meno terapija    
  Kultūrinė antropologija    
  Civilizacijų istorija    
  Organizacijų kultūra    
  Popkultūra ir medicina    
  Savanorystė ir socialinis darbas    
  Integrali pagalba sveikatos priežiūros sistemoje    
  Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje    

                                                                                                                                                             

  Socialinio darbo medicinoje bakalauro studijos

  Bioetikos katedra vykdo pirmosios pakopos studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ studijas.

  LSMUSocialinisDarbasMedicinoje

       Atsisiųsk studijų programos lankstinuką!


  Programos įvertinimas. 2015 m. SKVC tarptautinė ekspertų grupė studijų programą akreditavo maksimaliam šešerių metų laikotarpiui; 2014 m. žurnalo „Reitingai“ duomenimis – tai geriausia pirmosios pakopos socialinio darbo studijų programa Lietuvoje.

  Programos misija – socialinio ir medicininio požiūrio integracija, siekiant įgyvendinti paciento centrinį pagalbos modelį. Jeigu būsimi medikai rengiami greitai ir veiksmingai padėti pacientui, tai būsimi socialiniai darbuotojai mokomi padėti pacientui ir jo šeimai „savo greičiu“ suvokti sveikatos sutrikimo sukeltus pokyčius, dalyvauti pagalbos procese, daryti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Socialinio darbo medicinoje studijos pagrįstos daugiadalykinio bendradarbiavimo ir komandinio darbo principais.

  Studijų paskirtis. Rengiami specialistai, gebantys atpažinti ir vertinti asmens, šeimos, bendruomenės socialinius poreikius; planuoti ir teikti profesionalią socialinę pagalbą bendradarbiaujant sveikatos priežiūros specialistų komandoje; gebantys kritiškai mąstyti ir kūrybiškai veikti kuriant sveikatai palankią aplinką konkrečioje organizacijoje ir bendruomenėje.  Baigusieji studijų programą gebės vertinti socialinio darbo proceso veiksmingumą, reflektuoti savąją profesinę praktiką, tobulinti ir plėtoti socialinio darbo veiklą.

  Studijų programos turinys

  Įsidarbinimo galimybės. Asmenys, baigę Socialinio darbo medicinoje programą, gali dirbti visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės paramos ir globos įstaigose, bendruomenių centruose, Lietuvos ir tarptautinėse nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybių padaliniuose ir seniūnijose, ES  valstybių partnerystės projektuose. Programos absolventai dirba tiesioginį darbą su klientais, vadovauja socialinėms institucijoms, administruoja socialines programas, formuoja šalies socialinę politiką, vykdo mokslinę veiklą, tęsia studijas magistrantūros programose.

  Kodėl verta studijuoti šioje programoje?

  Šiuolaikiška; visuotinai reikalinga; plataus pritaikymo; tarptautiška; orientuota į socialiai jautrias problemas; humanistinė;

  Daugiadalykinė - jungianti socialinių, humanitarinių ir biomedicinos mokslų žinias;

  Novatoriška  - atrandanti pritaikymą įvairiose gyvenimo srityse – sveikatos priežiūros, reabilitacijos, socialinės globos ir rūpybos įstaigose, socialinio-psichologinio konsultavimo tarnybose, bendruomenių centruose, sanatorijose, nevyriausybinėse ir tarptautinės paramos organizacijose. 

  Ką man suteiks Socialinio darbo medicinoje studijų programa?

  Plačias įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir užsienio šalyse;

  Erasmus+ mainų programos 6-9 mėnesių trukmės studijas Europos Sąjungos universitetuose;

  Puikios perspektyvos tolesnėms studijoms magistrantūroje ir doktorantūroje;

  Plati praktika Lietuvos ir užsienio sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose, bendruomenių centruose, nevyriausybinėse ir tarptautinės paramos organizacijose;

  Puiki tarptautinio lygio pedagogų – profesionalų komanda;

  Dėmesys kiekvienam studentui ir studentei, asmenybės ugdymas;Turininga, bičiuliška studijų bei laisvalaikio atmosfera ir draugai visam gyvenimui.

                                                                                                                                                                                 

   

  LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
  Bioetikos katedra
  Adresas: 117 kab., Tilžės g. 18 (Centriniai rūmai)
  Tel. (8 37) 327233
  El.paštas: bioetika@lsmuni.lt

  Darbuotojų kontaktai       

   

  UrbonasDocentas, dr. (visuomenės sveikata), katedros vedėjas
  Urbonas Gvidas
  Adresas 116 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
  El. paštas: gvidas.urbonas@lsmuni.lt


  Regina Jurkonienė

  Studijų administratorė
  Jurkonienė Regina
  Adresas: 117 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
  El. paštas: bioetika@lsmuni.lt

  Rūta Butkevičienė

  Docentė, dr. (sociologija)
  Butkevičienė Rūta
  Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
  El. paštas: Ruta.Butkeviciene@lsmuni.lt

  Lina Danusevičienė

  Asistentė, dr. (slauga)
  Danusevičienė Lina
  Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
  El. paštas: Lina.Danuseviciene@lsmuni.lt

  Rita Garškaitė

  Asistentė, mgr. (istorija ir pedagogika)
  Garškaitė Rita
  Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
  El. paštas: Rita.Garskaite@lsmuni.lt

  Artūras Jagelavičius

  Kapelionas
  Mons., doc. dr. (teologija)
  Jagelavičius Artūras
  Adresas: 018, (Centriniai rūmai), A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas. Tarnybinis mob. 8 61585161
  El. paštas: kapelionas@lsmuni.lt

  Raimonda Janušauskaitė

  Teologijos licenziatė
  Janušauskaitė Raimonda
  Adresas: 018, (Centriniai rūmai), A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas.Tel. (8 37) 396050 (vietinis – 5572)
  Mobil. tel. (8 671) 60300
  El. paštas: raimonda.janusauskaite@lsmuni.lt

  Ramunė Jurkuvienė

  Docentė, dr. (sociologija)
  Jurkuvienė Ramunė
  Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
  El. paštas: Ramune.Jurkuviene@lsmuni.lt

  Giedre Baltrusaityte

  Docentė, dr. (sociologija)
  Baltrušaitytė Giedrė
  Adresas: 114 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
  El. paštas: giedre.balrusaityte@lsmuni.lt

   

       Lektorė, dr. (sociologija)                  Ausra Rimaite
       Aušra Rimaitė
        
  Adresas: 115 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18,
       Kaunas
       El. paštas: ausra.rimaite@lsmuni.lt

  Kuznecovienė Jolanta

  Profesorė, dr. (sociologija)
  Kuznecovienė Jolanta
  Adresas: 114 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
  El. paštas: jolanta.kuznecoviene@lsmuni.lt

  Skaistė Laskienė

  Docentė, dr. (filosofija)
  Laskienė Skaistė
  Adresas: 114 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
  El. paštas: Skaiste.Laskiene@lsmuni.lt

  Žydrūnė Luneckaitė

  Lektorė, dr. (visuomenės sveikata)
  Luneckaitė Žydrūnė
  Adresas: 119 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
  El. paštas: Zydrune.Luneckaite@lsmuni.lt

  Peičius EimantasDocentas, dr. (visuomenės sveikata)
  Peičius Eimantas
  Adresas: 112 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
  El. paštas: Eimantas.Peicius@lsmuni.lt

  Rūta Marija Purvinaitė

  Asistentė, mgr. (meno kritika)
  Purvinaitė Rūta Marija
  Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės 18, Kaunas.
  El.paštas: RutaMarija.Purvinaite@lsmuni.lt

  Polina Šedienė

  Lektorė, dr. (sociologija)
  Šedienė Polina
  Adresas: 118 kab., (Centriniai VA rūmai), Tilžės g. 18, Kaunas.
  El. paštas: Polina.Sediene@lsmuni.lt

   

   
 • Profilaktinės medicinos katedra

  LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
  Profilaktinės medicinos katedra
  Adresas:
  Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
  Tel.  +370 37 337 672, viet. 5047
  El. paštas: prevmed@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 306

  Katedros vedėja
  doc. dr. Auksė Domeikienė

  Tel. +370 37 396 057, viet. 5045
  El. paštas: aukse.domeikiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 304

  Studijų administratorė
  Ilona Reinienė
         
  Tel. +370 37 337 672, viet. 5047 
  El. paštas: ilona.reiniene@lsmuni.lt, prevmed@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 306                                  

  Katedros darbuotojų kontaktai


  Apie katedrą

  Profilaktinės medicinos katedra (toliau - PMK) įkurta 1994 metų rugsėjo 1 dieną. Tuo metu katedros vedėju buvo paskirtas prof. Vilius Grabauskas, kuris vadovavo katedros darbui iki 2007 m. gegužės mėnesio. Nuo 2007 iki 2013 metų katedrai vadovavo prof. Žilvinas Padaiga. 2013-2014 metais laikinai katedros vedėjo pareigas ėjo prof. Giedrius Vanagas, 2014-2019 m. prof. Linas Šumskas. Šiuo metu katedrai vadovauja doc. dr. Auksė Domeikienė. PMK yra struktūrinis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys, priklausantis Visuomenės sveikatos fakultetui.

  Katedros prioritetas - įgyvendinti studijų programas, vykdyti mokslo tiriamąją veiklą bei tobulinti sveikatos specialistų kompetenciją

  Katedros veiklos tikslas: vykdyti visų pakopų studijas, specialistų kvalifikacijos tobulinimą, siekiant parengti šiuolaikinį tarptautinį lygį atitinkantį sveikatos priežiūros specialistą, gebantį nuolat mokytis, dirbti greitai kintančiame sveikatos priežiūros sektoriuje ir sprendžiantį kompleksines visuomenės sveikatos problemas; vykdyti tarpdisciplinius visuomenės sveikatos mokslų tyrimus ir į gyventojų sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką orientuotas veiklos programas.

  Katedros tikslas grindžiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis visapusiško asmenybės ugdymo, studijų ir mokslo vienovės, akademinės laisvės, integracijos į Lietuvos ir užsienio akademinę bendriją principais. Katedra aktyviai dalyvauja įgyvendinant pagrindinį Universiteto tikslą - ugdyti sveiką ir išsilavinusią visuomenę, dalyvauti rengiant biomedicinos srities specialistus ir mokslininkus, vykdyti studijų procesą.

  Katedros funkcijos:

  • organizuoti studijas ir mokslinius tyrimus;
  • rengti studijų planus ir programas, dėstomų dalykų aprašus ir specializacijų planus;
  • organizuoti specialistų tobulinimą ir perkvalifikavimą;
  • rengti ir kaupti mokslinius straipsnius, vadovėlius, mokymo knygas ir kitas mokslo ir studijų priemones;
  • produktyviai dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą, ugdant būsimų specialistų, katedros darbuotojų dalykinę ir edukacinę kompetencijas;
  • skelbiant mokslo tyrimų rezultatus pripažintuose tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose;
  • rengti ir įgyvendinti nacionalinius ar tarptautinius projektus/programas bendradarbiaujant su Universiteto struktūriniais padaliniais ir išoriniais partneriais.

  Dauguma katedros dėstytojų dirba ekspertais ES, SAM, PSO, Nacionalinėje sveikatos taryboje ir kitose tarptautinėse bei nacionalinėse organizacijose bei profesinėse asociacijose, draugijose.


   Mokslinės veiklos kryptys

  Katedros mokslinės veiklos tema: sveikatos politikos, sveikatos technologijų ir žmogiškųjų išteklių vertinimas.

  Katedros mokslinės veiklos tikslas: tirti sveikatos politikos įgyvendinimą, atliekant sveikatos technologijų ir žmogiškųjų išteklių vertinimą bei sveikatos rodiklių stebėseną.

  Mokslinės veiklos uždaviniai:

  • nustatyti informacinių ir sveikatos technologijų pritaikymo galimybes sveikatos rodiklių ir sveikatos priežiūros kokybei vertinti;
  • vertinti prevencinių programų poreikį ir įgyvendinimo galimybes;
  • vertinti sveikatos žmogiškųjų resursų poreikio ir parengimo kokybę.

   Katedroje dėstomi dalykai

  Privalomieji dalykai bakalauro ir vientisųjų studijų programose

  Pasirenkamieji dalykai bakalauro ir vientisųjų studijų programose

  Baigiamasis darbas Apskaita ir finansai
  Edukologijos pagrindai Ekonomika ir vadyba
  Ekonomika ir vadyba Fizinis aktyvumas ir sveikata
  Ekonomikos ir vadybos pagrindai (Ekonomika) Informacijos vizualizacija
  Ekonomikos pagrindai Įvadas į žmogaus ugdymą
  Fundamentinė epidemiologija Organizacinės elgsenos įvadas
  Fundamentinė epidemiologija ir profilaktinė medicina Projektų metodas ugdyme
  Mityba ir sveikata Suaugusiųjų mokymasis
  Mokslinio darbo organizavimas Šeimos edukologija
  Profilaktinė medicina Šeimotyros pagrindai
  Specializacijos praktika (Sveikatos edukologija) Ugdymo filosofijos įvadas
  Sveikatos politika ir programų planavimas  
  Sveikatos priežiūros ekonomikos pagrindai  
  Sveikatos priežiūros sistema, ekonomika ir valdymas  
  Sveikatos ugdymas  
  Ugdymo psichologija ir praktika  
  Statistika maisto moksle (LSMU VA)  
  Finansai ir apskaita-gyvulininkystės technologijos (LSMU VA)  
  Žemės ūkio ekonomika  
  Žemės ūkio ekonomika ir vadyba (Žemės ūkio ekonomika) (LSMU VA)  

   

  Privalomieji dalykai magistro studijų programose

  Pasirenkamieji dalykai magistro studijų programose

  Baigiamasis darbas Fundamentinė epidemiologija ir duomenų analizės metodai
  Duomenų analizės metodai Mitybos epidemiologija
  Ekonomika ir vadyba Mokslo tiriamasis darbas (Sveikatos edukologija)
  Mokslo tiriamasis darbas Mokslo tiriamasis darbas (Vaikų ir jaunimo sveikata)
  Pokyčių valdymas Mokslo tiriamaisi darbas (Visuomenės sveikata ir mityba)
  Sveikatos ekonomika Socialinė pediatrija
  Sveikatos ekonomika ir taikomieji finansai Specializacijos praktika (Sveikatos edukologija)
  Sveikatos informacijos valdymas  Specializacijos praktika (Vaikų ir jaunimo sveikata)
  Sveikatos informacijos valdymas ir moksliniai tyrimai Specializacijos praktika (Visuomenės sveikata ir mityba)
  Sveikatos politika ir strategija Sveikata ir įgalinimas
  Taikomoji epidemiologija Vaiko sauga
  Taikomoji epidemiologija, biostatistika ir kokybinių tyrimų metodai Vaikų ir jaunimo sveikata bei elgsena
  Bioekonomika (LSMU VA) Visuomenės sveikata ir mityba

   

  Doktorantūros studijos

  Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija
  Modernioji visuomenės sveikata
  Socialiniai vaikų sveikatos raidos klausimai
  Sveikatos mokslinių tyrimų metodologija
  Sveikatos ugdymo sistema

   Projektai

  Projektas: ,,Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje - 25-ame Europos nutukimo kongrese.'', Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0078

  COSI nutukimo stebėsenos iniciatyva, kuris nuo 2016 m. metų keičia pavadinimą ir vadinsis – Europos vaikų augimo stebėsenos iniciatyva (European Childhood Growth Surveillance Initiative). 2016 m. pavasarį bus vykdomas jau ketvirtasis visos Lietuvos šalį reprezentuojantis pirmų klasių vaikų antropometrinis ir anketinis tyrimas.  Projektą finansuoja LSMU Mokslo fondas ir PSO. Projekto vykdytojai (prof. A. Petrauskienė – koordinatorė ir pagrindinė tyrėja; V.Žaltauskė, J. Vaitkevičiūtė – tyrėjos). Projektą taip pat padeda vykdyti VSF magistrantai ir bakalaurai bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Išsamiau.

  CRO SCREENING. 2015 m. pradėtas vykdyti Europos Sąjungos dvynių programos projektas “Nacionalinės vėžio programos kokybės gerinimas” (angl. CRO SCREENING) . Projektą parengė LSMU (prof. G. Vanagas, doc. R. Ivanauskienė, ir kt.) kartu su Nacionaliniu vėžio institutu, Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija bei Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais. Projekto tikslas – didinti Kroatijos Nacionalinės vėžio kontrolės programos įgyvendinimo kokybę. Projekto trukmė – vieneri metai. Projektą vykdys LSMU ir NVI ekspertai kartu su partneriais iš Slovėnijos.

  ES COST - ADAPT. Nuo 2011 metų yra vykdoma ES COST veikla IS1103 ADAPT “Europos sveikatos paslaugų sistemos pritaikymas įvairovei” (angl. Adapting European health services system to diversity). Projektas tikslas – paskatinti Europos šalyse diegti sveikatos paslaugų sistemą, kuri būtų pritaikyta įvairių žmonių grupių (migrantų, tautinių mažumų) poreikiams tenkinti. Projekto valdymo komiteto narys, šalies koordinatorius - prof. dr. L. Šumskas.

  HBSC. Tarptautinis moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas HBSC (angl. Health Behaviour in School-aged Children), yra vienas iš seniausiai (nuo 1994 m.) katedros darbuotojų vykdomų PSO tyrimų. Moksleivių anketinės apklausos atliekamos kas 4 metai. Tarptautiniame tyrime dalyvauja per 40 Europos ir kitų šalių. Šio tyrimo tikslas yra geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą. Tyrimo tikslinė grupė yra 11, 13 ir 15 metų moksleiviai. Tyrimą koordinuoja LSMU Sveikatos tyrimų institutas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Profilaktinės medicinos katedra.

  CINDI Health Monitor. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas vykdomas nuo 1994 m. Tyrimą inicijavo Suomojos ir Baltijos šalių mokslininkai. Jis eilę metų buvo atliekamas kaip tarptautinis FinBalt projektas. Tikslinė tiriamoji grupė – suaugę 20-64 m. Lietuvos gyventojai. Paštinė anketinė apklausa atliekama kas 2 metai (paskutinis tyrimas atliktas 2014 m.). Tyrimo pagrindinė tyrėja prof. dr. J. Klumbienė.


  Katedros darbuotojai

   

  Katedros vedėja
  doc. dr. Auksė Domeikienė

  Docentė

  Tel. +370 37 396 057, viet. 5045
  El. paštas: aukse.domeikiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 304

   
  nuotrauka-linassumskas-3.jpg (thumb, 71x100)

  prof.habil.dr. Linas Šumskas
  Profesorius

  Tel. +370 37 242 921, viet. 5021
  El. paštas: linas.sumskas@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 308

   publication1.jpg (90x68, 35x32)


  tamosiunas.jpg (regular, 389x500)

  prof.habil.dr. Abdonas Tamošiūnas
  Profesorius

  Tel. +370 37 242 923, viet. 5023
  El. paštas: abdonas.tamosiunas@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 312

  publication1.jpg (90x68, 35x32)
   

  petkeviciene.jpg (170x260, 170x214)

  prof.habil. dr. Janina Petkevičienė
  Profesorė

  Tel. +370 37 242 922, viet. 5022
  El. paštas: janina.petkeviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 310


   publication1.jpg (90x68, 35x32)

  zemyna.milasauskiene.jpg (170x260, 170x200)

  dr. Žemyna Milašauskienė
  Profesorė

  Tel. +370 37 242 915, viet. 5015
  El. paštas: zemyna.milasauskiene@kaunoklinikos.lt
  Kabineto Nr. 314

  publication1.jpg (90x68, 35x32)
   

  zaborskis.jpg (170x260, 170x254)

  prof.habil.dr. Apolinaras Zaborskis
  Profesorius

  Tel. +370 37 242920, viet. 5020
  El. paštas: apolinaras.zaborskis@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 303

   publication1.jpg (90x68, 35x32)

   kregzdyter1.jpg (170x260, 170x228)

  dr. Rima Kregždytė
  Profesorė

  Tel. +370 37 242 917, viet. 5017
  El. paštas: rima.kregzdyte@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 309

  publication1.jpg (90x68, 35x32)

  petrauskien.jpg (170x260, 170x219) 

  dr. Aušra Petrauskienė
  Profesorė

  Tel. +370 37 242916, viet. 5016
  El. paštas: ausra.petrauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 311

  publication1.jpg (90x68, 35x32) 

   vilma.kriaucioniene.jpg (170x260, 170x206)

  dr. Vilma Kriaučionienė
  Docentė

  Tel. +370 37 242 917, viet. 5017
  El. paštas: vilmabor@yahoo.co.uk
  Kabineto Nr. 309

   publication1.jpg (90x68, 35x32)

   vaclovas.jpg (200x126, 85x126)

  dr. Vaclovas Šveikauskas
  Docentas

  Tel. +370 37 327 328, viet. 5046
  El. paštas: vaclovas.sveikauskas@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 313

  publication1.jpg (90x68, 35x32) 

   

  Tomas Vaičiūnas
  lektorius

  Tel. +370 37 242 907, viet. 5007
  El. paštas: tomas.vaiciunas@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 307

   

   

  Judita Bulotaitė
  Asistentė 

  Tel. +370 37 242 905, viet. 5005
  El. paštas: Judita.Bulotaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 343

   

   rugile.ivanauskiene.jpg (regular, 218x254)

   

  dr. Rugilė Ivanauskienė
  Docentė

  Tel. +370 37 242 918, viet. 5018
  El. paštas: rugile.ivanauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 307

   publication1.jpg (90x68, 35x32)

   mickeviciene.gif (170x260, 170x230)

  dr. Aušra Mickevičienė
  Lektorė

  Tel. +370 37 242 918, viet. 5018
  El. paštas: ausra.mickeviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 307

  publication1.jpg (90x68, 35x32) 

   stelemekas1.jpg (170x260, 170x227)

  dr. Mindaugas Štelemėkas
  Docentas

  Tel. +370 37 242 901, viet. 5001
  El. paštas: mindaugas.stelemekas@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 329

  publication1.jpg (90x68, 35x32) 

   

  dr. Aušra Jurkštienė
  Lektorė

  Tel. +370 37 337672, viet. 5047
  El. paštas:ausra.lsmu@gmail.com
  Kabineto Nr. 306

   publication1.jpg (90x68, 35x32)
   1.jpg (226x169, 95x169)

  dr. Vilma Žaltauskė
  Lektorė

  Tel. +370 37 242 916, viet. 5016
  El. paštas: vilma.zaltauske@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 311

   publication1.jpg (90x68, 35x32)
   

  dr. Lolita Šileikienė
  Lektorė

  Tel. +370 37 326562, viet. 6562
  El. paštas: lolita.sileikiene@kaunoklinikos.lt

  Kabineto Nr. 305

   publication1.jpg (90x68, 35x32)
     

  dr. Reda Mocevičienė
  Lektorė

  Tel. +370 37 242 905, viet. 5005
  El. paštas: reda.moceviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 314
   publication1.jpg (90x68, 35x32)
   

   

  Laima Matulienė
  Asistentė, vyresn. laborantė

  Tel. +370 37 465 406 , viet. 2142
  El. paštas: laima.matuliene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. VA 5 korp.

   publication1.jpg (90x68, 35x32)
     

  Kristina Žalnieraitienė
  jaunesnioji mokslo darbuotoja

  Tel. +370 37 242 908, viet. 5008
  El. paštas: kristina.zalnieraitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 337

   

   laimosdobiliensfoto.jpg (200x126, 84x126)

  Laima Dobilienė
  Doktorantė (akademinėse atostogose)

  Tel. +370 37 242 918, viet. 5018
  El. paštas: laima.dobiliene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 314

   publication1.jpg (90x68, 35x32)
   

  Justina Paulauskiene
  Doktorantė 

  Tel. +370 37 242 918, viet. 5018
  El. paštas: justina.paulauskiene@yahoo.com
  Kabineto Nr. 314

   publication1.jpg (90x68, 35x32)
   

  Virginija Zelenytė
  Doktorantė, asistentė

  Tel. +370 37 242915, viet. 5015
  El. paštas: virginija.zelenyte@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 314

    publication1.jpg (90x68, 35x32)

   

   

 • Sveikatos psichologijos katedra

  Sveikatos psichologijos bakalauras:

  studijų planas 2019–2020 m. m.

  Sveikatos psichologijos magistras:

  studijų planas 2019–2020 m. m.

   

  LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
  Sveikatos psichologijos katedra
  Adresas:
  Tilžės g. 18, Kaunas LT-47181
  Tel. +370 37 354 087, psichologija@lsmuni.lt

   

  Katedros vedėja
  prof. dr. Nida Žemaitienė, tel. +370 37 242 913


  Studijų administratorė

  Aušra Pauliukienė, tel. +370 37 370 112

  ausra.pauliukiene@lsmuni.lt

  Administratorė

  Sandra Bliūmienė, tel. +370 37 354 087

  sandra.bliumiene@lsmuni.lt

  fb_icon_325x325.png (325x325)

  Mes socialiniame tinkle

   

   

   

  Darbuotojų kontaktai

   

   


  Sveikatos psichologijos bakalauro programos tikslas – ugdyti kompetentingus psichologijos bakalaurus, pasižyminčius moksliniu įžvalgumu ir poreikiu tobulėti, turinčius tvirtus mokslinių psichologijos žinių pagrindus ir gebančius juos profesionaliai taikyti asmens bei visuomenės sveikatos ir gerovės srityje. Išsamiau apie bakalauro studijas...

  Šia programa siekiama užtikrinti būtiną universalų pirmos pakopos psichologo pasirengimą ir išsamiai supažindinti studijuojančiuosius su sveikatos priežiūros sistemos veikla, asmens ir visuomenės sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo uždaviniais, poreikiais ir psichikos sveikatos specialistų vaidmeniu juos sprendžiant. Todėl ši specializuota plataus profilio programa ypač tinka studentams, kurie domisi sveikatos, elgesio ir ligų sąsajomis, sveikatos stiprinimu, sutrikimų prevencija bei gydymu ir tolesnes studijas bei karjerą norėtų sieti su sveikatos sritimi. Baigusiems sveikatos psichologijos studijų programą  suteikiamas psichologo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

  Daugiau informacijos apie priėmimą į pirmosios pakopos studijų programą Sveikatos psichologija galite rasti http://www.lamabpo.lt


  Sveikatos psichologijos magistro programos tikslas – parengti sveikatos, sveikatos sutrikimų ir sveikatos priežiūros sistemos veiklos ypatumus išmanančius psichologijos profesionalus, gebančius dirbti įvairių specialybių komandose, moksliniais argumentais grįsti ir veiksmingai taikyti konkrečios sveikatos psichologijos veiklos sritims tinkamus metodus, vertinti savo veiklos veiksmingumą ir savarankiškai tobulėti. Išsamiau apie magistro studijas...

  Antroji psichologijos studijų pakopa leidžia psichologijos bakalauro studijas baigusiam asmeniui specializuotis siauresnėje psichologijos srityje, taip pat įvaldyti sudėtingesnius tyrimų metodus ir įgyti įgūdžių, įgalinančių tęsti studijas doktorantūroje.

  Nuo kituose universitetuose siūlomų antros pakopos LSMU Sveikatos psichologijos studijų programa skirsis tuo, kad šios programos absolventai, šalia plataus spektro sveikatos psichologijos žinių ir praktinių įgūdžių, galės įgyti specialiųjų kompetencijų. Per pasirenkamuosius dalykus, praktiką ir mokslo tiriamąjį darbą, studijuojantieji galės specializuotis Onkopsichologijos, Reabilitacijos psichologijos, Vaiko ir šeimos psichologijos bei Priklausomybių psichologijos srityse. Šios siūlomos specializacijų sritys numatytos atsižvelgiant į aktualiausias Lietuvos visuomenės sveikatos problemas ir didėjantį psichologinių paslaugų poreikį šiose srityse. Aukštą teorinę ir praktinę specialiųjų kompetencijų suteikimo kokybę padės užtikrinti didelę darbo patirtį šiose srityse turinčių LSMU psichologų ir medikų dalyvavimas bei puiki praktinė bazė.

   


  Apie katedrą

  Sveikatos psichologijos katedra įkurta 2012 m. vasario 1 d. reorganizavus Profilaktinės medicinos katedrą.

  Katedros vizija – žinių ir pažangos siekiu besivadovaujanti kolegiali aukštos akademinės kultūros bendruomenė, teikianti aukščiausios kokybės specialistų rengimo paslaugas, aktyviai prisidedanti prie psichologijos ir sveikatos mokslų plėtros, visose veiklos srityse besivadovaujanti mokslo ir praktikos integracijos siekiniu.

  Mūsų misija – vadovaujantis pažangiausiomis ugdymo idėjomis ir geriausiomis mokslininko-praktiko rengimo tradicijomis,  ugdyti rytdienos lyderius sveikatos psichologijoje, kurti naujas mokslo žinias, prisidėti prie pažangiausių psichologijos mokslo laimėjimų panaudojimo asmens ir visuomenės sveikatai bei gerovei, užtikrinti asmenybės dvasiniam tobulėjimui ir savirealizacijai palankią akademinę aplinką.

   

   wordcloud.png (regular, 500x281)


  Sveikatos psichologijos katedroje dėstomi:

  Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai: Įvadas į sveikatos psichologijos studijas.

  Studijų programos pagrindų dalykai: Psichologijos įvadas, Bendravimo psichologija, Neurofiziologija ir biologiniai psichikos pagrindai, Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai bei mokslinės literatūros analizė, Kognityvioji psichologija: jutimai ir suvokimas; atmintis, dėmesys ir mokymasis; emocijos ir elgesys; mąstymas, kalba ir intelektas; Raidos psichologija, Klinikinė psichologija, Psichiatrija, Mokslinio tyrimo planavimas ir vykdymas, Socialinė psichologija, Sveikatos priežiūros sistema, ekonomika ir vadyba, Sveikatos politika.

  Specialaus lavinimo dalykai: Asmenybės psichologija, Kursiniai darbai, Sveikatos psichologija, Profesinė psichologo etika, Ugdymo psichologija ir praktika, Krizių ir katastrofų psichologija, Psichologinis įvertinimas ir praktika, Baigiamasis darbas, Darbo ir organizacijų psichologija, Elgesio medicina, Psichologinis konsultavimas, Duomenų analizės metodai psichologiniuose tyrimuose, Akademinis raštingumas, Stebimoji praktika.

  Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus bei higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

   


   

  Katedros laimėjimai

  2016 m. vasarį žurnale „Reitingai“ LSMU sveikatos psichologijos bakalauro programa įvertinta kaip antroji geriausia Lietuvoje psichologijos programa.  reitingai2016.png (thumb, 100x53)
  2015 m. vasarį pristatyta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rektoriaus veiklos ataskaita: Sveikatos psichologijos katedros dėstytojų įvertinimas studentų nuomone – 2-oji vieta LSMU. Lyginant su praėjusiais mokslo metais, vidutiniai dėstytojų įvertinimai žymiai pagerėjo. Išsamiau žr. 281 psl. Rektoriaus veiklos ataskaitoje. ataskaita2015.jpg (thumb, 100x59)
  2014 m. gruodį žurnale „Reitingai“ LSMU sveikatos psichologijos bakalauro programa įvertinta kaip pati geriausia Lietuvoje psichologijos programa.  reitingai2014.jpg (thumb, 100x61)
  2014 m. birželį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybės įvertinimas: geriausias LSMU padalinys.  kubelis2014.jpg (thumb, 100x92)

   

   


  Katedros darbuotojai

   

  Darbuotojas

  Sritys

   nida_foto.jpg (thumb, 73x100)

    prof. dr. Nida Žemaitienė

  • Traumų  ir krizių psichologija
  • Onkopsichologija
  • Savižudybių rizikos veiksniai ir prevencijos galimybės
   dantiniene.jpg (thumb, 81x100)

    prof. dr. Dalia Antinienė

  • Socialinės nuostatos
  • Emocinis intelektas
  • Socialinė kompetencija
  • Asmens tapatumas
  smigelskas.jpg (thumb, 71x100)

    prof. dr. Kastytis Šmigelskas

  • Mokslinių tyrimų metodologija
  • Asmenybė ir sveikata, sveikatą skatinantys asmenybės ypatumai
  • Vaikų ir jaunimo sveikata
  • Sveikatos netolygumai
   j-almonaitiene.jpg (thumb, 81x100)

    doc. dr. Junona Silvija Almonaitienė

  • Socialinė psichologija
  • Socialinė organizacijų, inovacijų ir kūrybiškumo psichologija
  • Psichologijos istorija ir filosofija
  giedrefoto2014.jpg (thumb, 100x99)

    doc. dr. Giedrė Širvinskienė

  • Motinystės, tėvystės, šeimos psichologija
  • Vaiko raida
  • Pozityvioji psichologija
  griciute.jpg (thumb, 81x100)

    doc. dr. Aušra Griciūtė

  • Psichikos sveikatą formuojančių asmenybės, kognityvinių, fizinio aktyvumo veiksnių kompleksinis vertinimas
  • Psichologinis konsultavimas ir įvertinimas
  jonyniene.jpg (thumb, 82x100)

    lekt. dr. Jolita Jonynienė

  • Šeimos psichologija
  • Pozityvios tėvystės įgūdžiai, jų stiprinimas ir poveikis vaikui
  • Asmenybės psichologija
  • Psichologinis konsultavimas (darbas su asmeniu ir grupėmis)
  sml.jpg (thumb, 100x94)

    lekt. dr. Šarūnė Magelinskaitė-Legkauskienė

  • Vaikų socialinė kompetencija
  • Vaikų subrendimo mokyklai ypatumai
  • Vaikų prisitaikymo mokykloje ypatumai
   

    lekt. dr. Raimonda Petrolienė

   
  sapranaviciut.jpg (thumb, 100x99)

    lekt. dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva

  • Psichologinių veiksnių sąsajos su sveikata
  • Stresas ir jo įveika
  • Senėjimas
  gitaargustaite-zailskiene.jpg (thumb, 88x100)

    lekt. Gita Argustaitė-Zailskienė, doktorantė

  • Seksualinė sveikata
  • Seksualinė elgsena
  • Krizių ir traumų psichologija
  baniene.jpg (regular, 500x333)

    lekt. Irina Banienė, doktorantė

  • Onkopsichologija
  • Lėtinės ligos psichosocialiniai aspektai
  • Klinikinė psichologija (psichikos ir elgesio sutrikimų požymiai)
  • Gydymo aplinka: pacientų ir artimųjų bei medicinos personalo bendravimas, medicinos personalo psichologinė ir socialinė gerovė, darbo komandoje ypatumai, psichologo darbas somatinėje klinikoje ir kt.
  rozajoffe.png (thumb, 83x100)

    lekt. Roza Joffė-Luinienė, doktorantė

  (motinystės atostogose)

  • Tarpasmeniniai poros santykiai ir jų reikšmė sveikatai
  • Vidinė darna ir jos reikšmė psichikos sveikatai
  • Emocinis intelektas
  linasleonas.jpg (thumb, 76x100)

    lekt. Linas Leonas

  • Kognityvieji neuromokslai
  • Mokymosi metodai
  • Aukštojo mokslo didaktika
  pilkioniene.jpg (thumb, 66x100)

    lekt. Ingrida Pilkionienė, doktorantė

  • Vaikų ir paauglių psichikos sveikata (socialinis nerimas, nerimastingumas, depresiškumas)
  • Pozityvūs vaikų auklėjimo būdai ir strategijos
   img_95501.jpg (thumb, 82x100)

    lekt. Jolanta Žilinskienė, doktorantė

  • Diabeto psichologija
  • Vaikų su specialiais poreikiais psichologija
  • Šeimos ir porų psichologija
  • Medicinos darbuotojų psichosocialinė gerovė
  • Gydytojo ir paciento santykis
  kukulskiene.png (907x711)

    lekt. Milda Kukulskienė, doktorantė

  • Kokybinių tyrimų metodologija
  • Nėštumo ir gimdymo psichologija
  • Motinystės, tėvystės, šeimos psichologija
  • Kūrybiškumo psichologija
  nore.jpg (200x126, 89x126)

    lekt. Aušra Norė

  • Asmenybės bruožai ir teorijos
  • Vaikų ir paauglių psichologija
  • Šeimos psichologija
  • Klinikinė psichologija (psichikos ir elgesio sutrikimų požymiai)
  • Grupių teorija ir praktika
  • Priklausomybių psichologija
  • Savižalos elgsena
  • Šeimos teisiniai ginčai ir psichologija
  • Liudininko psichologija
   jevgenij-razgulin.jpg (thumb, 67x100)

    asist. Jevgenij Razgulin, doktorantas

  • Užsieniečių prisitaikymas naujoje aplinkoje ir kultūroje
  • Vaikų autizmo spektro sutrikimai
   digryte.jpg (thumb, 76x100)   asist. Laura Digrytė
  • Krizių psichologija
  • Savižudybių rizikos veiksniai ir prevencijos galimybės
  • Lėtinių ligų psichosocialiniai aspektai (diabeto psichologija, onkopsichologija)
  • Gyvensena ir sveikata
  • Stresas ir jo įveika
  • Darbuotojų psichosocialinė gerovė
   

    asist. Rytis Misiukevičius

   
   gedmintaite.jpg (90x68, 68x68)

    Lina Gedmintaitė

  (motinystės atostogose)

  • Savarankiškumas po galvos smegenų insulto
  • Asmeninės karjeros planavimas ir valdymas

   

   

   


  Projektai

  Projektas „Psichosocialiniai savižudybių rizikos veiksniai ir pagalbos prieinamumas nusižudžiusių asmenų aplinkoje“. Tyrimo tikslas – giliau pažinti savižudybių rizikos veiksnius ir pagalbos galimybes psichologinius sunkumus išgyvenantiems žmonėms.

  Šiuo tikslu atliekama nusižudžiusių asmenų psichologinė autopsija, leidžianti atkurti ir identifikuoti veiksnius susijusius su savižudybe. Tyrimo protokole užrašyta informacija yra anoniminė, remiantis ja nebus įmanoma nustatyti nei tiriamojo, nei mirusiojo tapatybės. Sutikus dalyvauti tyrime, tiriamajam reikia susitikti su tyrėju vieną kartą. Interviu atliekamas žodžiu. Tyrimo apklausos metu siekiama ne tik aptarti artimojo savižudybės patirtį, bet ir suteikti emocinę pagalbą bei informuoti apie pagalbos galimybes nusižudžiusių artimiesiems.

  Projekto vadovė – prof. dr. Nida Žemaitienė. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

  Į tyrimą kviečiami asmenys, 1–3 metų laikotarpiu patyrę artimojo savižudybę. Asmenis, pageidaujančius dalyvauti tyrime, prašome susisiekti su Sveikatos psichologijos katedros administratore.

   

  Projektas „Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės plėtra“ – tai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas. Jo tikslas – išplėtoti vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių prevencijos galimybes ir pagerinti pagalbos prieinamumą bei teikiamų paslaugų kokybę. Tikimasi, kad šis projektas reikšmingai prisidės prie jaunimui teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir prieinamumo plėtros.

  Projekto vadovė – prof. dr. Nida Žemaitienė, projektą finansuoja Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa. Projekto veiklos atliekamos 2018–2021 m.

  Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

   esfivp-i-1.jpg (226x169, 226x113)

  HBSC – tai tarptautinis moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas (Health Behaviour in School-aged Children), atliekamas Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva kas 4 metai daugiau nei 40 Europos šalių, taip pat JAV ir Kanadoje. Šio tyrimo tikslas yra geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą. Tyrimo tikslinė grupė yra 5, 7 ir 9 klasių moksleiviai. Lietuvoje tyrimai yra atliekami nuo 1994 m.

  Greta įvairių sveikatos veiksnių (fizinio aktyvumo, mitybos, rizikingos elgsenos) tyrime taip pat yra nagrinėjami psichologiniai ir socialiniai veiksniai, tokie kaip pasitenkinimas gyvenimu, šeimos ir mokyklos aplinka, bendravimas su draugais, pagalbos ieškojimo būdai ir kt. Tyrimą vykdo LSMU Sveikatos tyrimų institutas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Sveikatos psichologijos katedra.

  Pagrindinis tyrimo koordinatorius Lietuvoje – doc. dr. Kastytis Šmigelskas.

  Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

   hbsc.png (regular, 140x140)

  Babies born better – tai  ilgalaikis tarptautinis projektas. Jo metu vykdoma moterų, gimdžiusių per pastaruosius 5 metus, apklausa ir analizuojamos jų patirtys ir nuomonės, susijusios su joms suteikta gimdymo priežiūra. Projektu siekiama išsiaiškinti gerąsias gimdymo priežiūros praktikas Europoje ir ieškoti būdų, kaip optimizuoti motinos ir vaiko sveikatos priežiūrą įvairiose šalyse. Šiuo metu apklausa vykdoma 25 kalbomis tiek ES šalyse, tiek už jos ribų.

  Projekto koordinatorė Lietuvoje – doc. dr. Giedrė Širvinskienė.

  Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. Dalyvauti apklausoje lietuvių kalba galima čia: https://www.surveymonkey.co.uk/r/BBBLithuanian

   bbb.jpg (thumb, 84x100)

  2014–2018 m. dalyvauta EU COST programoje IS1405 „Gimdymų ir sveikatos srities tyrimų plėtra – tarpdisciplininis sisteminis požiūris siekiant suprasti ir apibrėžti fiziologinį gimdymą“ (Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth, str. BIRTH).

   

  Valdymo komiteto atstovė Lietuvoje – doc. dr. Giedrė Širvinskienė.

   

  Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

   

  cost.jpg (200x126, 200x57)

   

  2015 m. pavasarį Sveikatos psichologijos katedros mokslininkų komanda dalyvavo projekte „Savanoriškos nuotolinės emocinės paramos vaikams ir jaunimui kokybės gerinimas“. Septyni sveikatos psichologijos katedros darbuotojai kaip projekto ekspertai turėjo unikalią galimybę iš arčiau susipažinti ir įvertinti šešių emocinę paramą teikiančių telefoninių linijų darbą. Apibendrinus surinktą medžiagą buvo konstatuota, kad Vilniaus, Kauno, Klaipėdos jaunimo ir vaikų linijų savanoriai dirba labai intensyviai ir profesionaliai. Projekto dalyvių nuomone, dauguma vaikų ir jaunimo linijos konsultantų ne tik pasižymi gerais emocinės paramos teikimo įgūdžiais, bet ir geba puikiai spręsti itin sudėtingus konsultavimo atvejus, tokius kaip patirta prievarta, didelė savižudybės grėsmė, psichikos sutrikimai ir kt. Skambinantieji neretai išsako konsultantams dėkingumą už jų pastangas padėti, džiaugiasi galėdami atvirai, be nerimo ar baimės kalbėti apie tai, kas jiems svarbu. Įvertinę telefonu teikiamos emocinės paramos vaikams ir jaunimui kokybę, ekspertai pateikė rekomendacijas linijų veiklai tobulinti. Tikimės, kad jų įgyvendinimas padės prasmingą savanorių pagalbą padaryti dar veiksmingesnę, kokybiškesnę ir lengviau pasiekiamą žmonėms, kuriems to reikia.

  Daugiau informacijos apie projekto rezultatus rasite čia.

  Kokybės tyrimas finansuotas Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

   eea_color_logo.jpg (226x169, 169x169)

  2015 m. liepos–gruodžio mėn. Sveikatos psichologijos katedros tyrėjai atliko Intervencinės programos smurtautojams šeimoje veiksmingumo vertinimo tyrimą. Tyrimo metu apklausta didžioji dauguma visoje Lietuvoje programą vykdančių probacijos tarnybų darbuotojų, organizuoti „focus“ grupės susitikimai su programoje dalyvavusiais asmenimis. Atliktas tyrimas atskleidė didelę šios psichoedukacinės programos naudą: pačių dalyvių teigimu, dalyvavimas programoje juos paskatino susimąstyti, pakeitė požiūrį į smurtą. Programos dėka jie išmoko geriau valdyti ir suprasti savo emocijas konfliktinėse situacijose, tapo ramesni, ėmė geriau suvokti alkoholio vartojimo poveikį ir pasekmes, pradėjo sveikiau gyventi ir riboti alkoholio vartojimą. Tyrėjai taip pat pateikė praktinių rekomendacijų programos vykdymo, užsiėmimų organizavimo, metodinės medžiagos pateikimo patobulinimui.

  Projektą finansavo Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos.

   kaldep.png (226x169, 226x28)

  Tarptautinį projektą „Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų rizikos vaikams ir šeimoms plėtra, pasinaudojant norvegų patirtimi“ vykdo VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras. Šiame projekte dalyvauja ir Sveikatos psichologijos katedros darbuotojai. Projekto tikslas – Lietuvoje adaptuoti norvegų sisteminį šeimos konsultavimo modelį; sustiprinti regionų paslaugas rizikos grupės vaikams ir jaunimui teikiančių NVO socialinių bei jaunimo darbuotojų, psichologų gebėjimai teikti kvalifikuotas socialines paslaugas. Daugiau apie projektą rasite čia.

  Projektą remia Europos Ekonominės Erdvės 2009–2014 m. finansinis mechanizmas: NVO Programa Lietuvoje.

   eea_color_logo.jpg (226x169, 169x169)

  Tarptautinį projektą „Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas, pasinaudojant norvegų patirtimi“ vykdo VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras. Projekte dalyvauja ir Sveikatos psichologijos katedros darbuotojai. Projekto tikslas – patobulinti ir pristatyti „Naratyvinę terapiją“ kaip norvegų sisteminės šeimos konsultavimo modelio svarbiausiąją dalį; sustiprinti paslaugas rizikos grupės vaikams ir jaunimui teikiančių socialinių bei jaunimo darbuotojų, psichologų gebėjimus teikti kvalifikuotas socialines-psichologines paslaugas. Projekto pagrindinis rezultatas – patobulintas ir pristatytas naratyvinės terapijos modelis kaip dalis norvegų taikomo sisteminis šeimos konsultavimo. Daugiau apie projektą rasite čia.

  Projektą remia Europos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas.

   eea_color_logo.jpg (226x169, 169x169)

  Projektas „Pagyvenusių žmonių psichinė gerovė ir širdies ir kraujagyslių ligos“. Tyrimo tikslas – įvertinti pagyvenusių Kauno gyventojų psichinę gerovę, jos pokyčius ir įtaką sergamumui bei mirtingumui nuo kraujotakos ligų. Projekte analizuojama atsitiktinė pagyvenusių Kauno gyventojų imtis (50–74 m.), stratifikuota pagal lytį ir amžių. Įvertinta vidutinio ir pagyvenusio amžiaus tiriamųjų psichologinė gerovė, depresijos simptomai, pažintiniai gebėjimai ir gyvenimo kokybė, nustatyti psichinės gerovės pokyčiai per dešimties metų laikotarpį, šiai kohortai senstant. Pokyčių analizė leis įvertinti, kas sąlygoja psichinės gerovės pokyčius ir išskirti rizikos veiksnius, būdingus vyresniam amžiui. Esminis dėmesys skiriamas psichinės gerovės sąsajoms su sergamumu ir mirtingumu nuo kraujotakos ligų, stebint naujus šių ligų atvejus tiriamoje kohortoje. Tyrimo rezultatai padės nustatyti psichinės gerovės ypatumus pagyvenusių asmenų imtyje ir įvardyti gyvensenos, biologinius ir socialinius rizikos veiksnius, susijusius su psichinės gerovės pokyčiais vyresniame amžiuje.

  Projektas vykdytas 2015-10-01 – 2018-09-30, projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal nacionalinę mokslo programą „Sveikas senėjimas“, sutarties nr. SEN-02/2015.

   lmt_logo.jpg (226x169, 226x118)

  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su partneriais Higienos institutu, Klaipėdos universitetu ir Vilniaus universitetu 2014–2016 m. įgyvendino projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“. Projekte taip pat dalyvavo ir Sveikatos psichologijos katedros darbuotojai. Projekto tikslas – sukurti sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelį, kuris bus parengtas įvertinus tarptautinę ir nacionalinę patirtį sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo srityje, atlikus teisinių dokumentų (nacionalinio ir regioninio lygmens) analizę, įvertinus žmogiškąjį potencialą ir jo kompetencijas bei parengus su tuo susijusias rekomendacijas ir mokymo programas nacionalinio ir regioninio lygmens darbuotojams. Itin didelis dėmesys yra skiriamas tarpsektoriniam bendradarbiavimui skatinti, siekiant užtikrinti kompleksišką socialinių-ekonominių netolygumų, ir tuo pačiu – sveikatos netolygumų mažinimą.

  Projektą rėmė Europos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa nr. 11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“.

  eea_color_logo.jpg (226x169, 169x169)

   

  2019-11-12

 • Sveikatos vadybos katedra

  LSMU visuomenės sveikatos fakultetas
  Sveikatos vadybos katedra
  Adresas: Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
  Tel. (8 37) 327373; viet. 5053
  Faksas:  (8 37) 327325
  Kabineto Nr. 206


  Kontaktai

  Ramunė Kalėdienė, prof., habil. dr.
  Katedros vedėja
  El.paštas: ramune.kalediene@lsmuni.lt
  Tel. (8 37) 327354; viet. 5052
  Kabineto Nr. 204

  Raminta Bulvičienė
  Studijų administratorė
  El.paštas: raminta.bulviciene@lsmuni.lt
  Tel. (8 37) 327373; viet. 5053
  Kabineto Nr. 206

   

  Apie katedrą

  Katedroje medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos ir slaugos fakultetų studentai studijuoja socialinę mediciną, sveikatos priežiūros valdymą, kokybę, medicinos istoriją, teisės pagrindus, visuomenės sveikatą ir sveikatos priežiūros organizavimą, sveikatos lyderystę, sveikatos priežiūros kokybės vadybą. Medicinos, odontologijos bei visuomenės sveikatos fakultetų užsienio studentams dėstoma ir anglų kalba. Katedroje periodiškai organizuojami kvalifikacijos tobulinimosi kursai sveikatos priežiūros administratoriams. Nuo 1997 m. veikia visuomenės sveikatos vadybos magistrantūra, kurios studijų programa parengta pagal TEMPUS projektą. Nuo 2000 m. spalio 1 d. katedroje pradėtos ištęstinės visuomenės sveikatos vadybos magistrantūros studijos.

  Nuo 2011 m. sujungus Kauno medicinos universitetą su Lietuvos veterinarijos akademija ir įsteigus Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, veterinarijos ir gyvulininkystės technologijos fakultetų studentai katedroje studijuoja vadybą, rinkodarą ir teisės pagrindus.

  Katedroje rengiami visuomenės sveikatos krypties doktorantai, recenzuojami moksliniai projektai, ataskaitos bei metodiniai darbai, oponuojamos disertacijos, teikiama konsultacinė pagalba sveikatos priežiūros valdymo bei organizavimo praktikams, atliekamas didelis ekspertinis darbas, dalyvaujant įvairių Lietuvos bei tarptautinių institucijų veikloje. Katedros darbuotojai aktyviai dalyvauja kartu su PSO rengiamų tarptautinių reprodukcinės sveikatos operacijų tyrimų mokymo kursų vykdyme.


  Istorija

  Katedra įkurta 1951 m. Iki 1953 m. jai vadovavo J. Parnarauskas (1904 – 1953). 1953 m. ši katedra sujungta su Higienos katedra. 1953-1956 m. katedrai vadovavo prof. J. Šopauskas (1900 – 1968). Nuo 1956 m. rugsėjo 1 d. Socialinės medicinos katedra dirbo savarankiškai. Iki 1960 m. jai vadovavo M. Zaikauskas (1924 – 1988), 1961-1977 m. – doc. S. Kindziulis. 1977 m. ji vėl buvo sujungta su Higienos katedra. 1977-1980 m. jungtinei katedrai vadovavo doc. J. Rauba, 1980-1986 m. doc. V. Obelenis (nuo 1991 m. - profesorius), o 1986-1991 m. – prof. J. Petrauskienė. 1991 m. rugsėjo mėn. Socialinės medicinos katedra vėl tapo savarankiška. Vedėja išrinkta prof. J. Petrauskienė. Nuo 2001 m. katedrai, pakeitusiai pavadinimą į Sveikatos vadybos, vadovauja prof. Ramunė Kalėdienė.

  Studijos

                                                                                                                                                                        

   

  Privalomiieji dalykai bakalaurams

  Privalomieji dalykai magistrams

  Socialinė medicina   Visuomenės sveikata ir sveikatos priežiūra
  Socialinė medicina ir sveikatos priežiūros valdymas   Vadyba
  Socialinė medicina ir visuomenės sveikatos istorija   Lyderystė sveikatos priežiūroje
  Sveikatos priežiūros valdymas ir kokybė

    Mokslo tiriamasis darbas

  Sveikatos priežiūros valdymas ir medicinos teisė

    Sveikatos informacijos valdymas

  Odontologijos istorija ir teisė

    Sveikatos informacijos valdymas ir moksliniai tyrimai

  Medicininė teisė

    Pokyčių valdymas

  Socialinė ir šeimos teisė

    Sveikatos informacinės technologijos

  Bendrosios ir sveikatos teisės pagrindai

    Sveikatos teisė

  Mokslo tiriamojo darbo organizavimo pagrindai

    Visuomenės sveikata, sveikatos priežiūra ir sveikatos priežiūros organizavimo  praktika

  Teisės pagrindai

    Visuomenės sveikata, sveikatos priežiūra ir sveikatos informacinės technologijos

  Vadyba

   Sveikatos priežiūros sistemos valdymas, teisė ir kokybė

  Rinkodara

   Sveikatos priežiūros vadyba ir rinkodara

  Visuomenės sveikatos pagrindai

   Vadyba sveikatos priežiūroje

  Darbo teisė

   

  Sveikatos teisė ir socialiniai aspektai

   

                                                                                                                                                                        

  Pasirenkamieji dalykai bakalaurams  

     Pasirenkamieji dalykai magistrams

  Medicinos istorija

   Žmogiškųjų išteklių vadyba

  Medicinos ir odontologijos istorija

   Paslaugų rinkodara

  Lyderiavimas visuomenės sveikatoje

   Europos Sąjungos teisė

  Sveikata globalizacijos kontekste

   Pacientų saugos vadyba ir rizikos valdymas

  Visuomenės sveikata

   Globalioji sveikata

  Vadybos ir teisės pagrindai

   Karjeros projektavimas ir valdymas

  Europos Sąjungos institucijos ir politika        

   Verslo projektų rengimas ir valdymas

  Rinkodaros pagrindai

   Kaimo ekonominė-socialinė plėtra

  Verslininkystė

   

  Europos integracijos procesai

   
   
                                                                                                                                                                        

  Mokslinė veikla

  Katedra dalyvauja mokslo programoje „Visuomenės sveikatos mokslai“. Vykdomos dvi temos: „Sveikatos ir gyvenimo kokybės netolygumai“ (vadovė – prof. habil. dr. R. Kalėdienė) ir „Sveikatos priežiūros valdymas ir veiklos analizė“ (vadovė – prof. dr. S. Sauliūnė). Katedros mokslininkai dalyvavo Lietuvos Valstybinėje mokslo programoje „Regiono vystymosi ekologinis tvarumas istoriniame kontekste: Lietuvos pavyzdžiu“ (1993 – 1999), mokslo praktinėse programose „Psichikos ligų profilaktika“ (1997 – 2000), „Gyvenimo kokybės gerinimas“ (2001 – 2004) ir Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių programoje (2005-2009). Vykdyta nemažai tarptautinių mokslinių projektų: „Traumos Švedijoje, Estijoje ir Lietuvoje“ (2001-2005), „Europos šalių sveikatos netolygumų“ projekto EUROTHINE mirtingumo netolygumų tyrimo fragmentas (2004-2005), Karolinska instituto vadovaujamas projektas „Smurtas tarp senyvo amžiaus žmonių: tarptautinio paplitimo tyrimas“ (ABUEL, 2008-2010), Karalienės Marijos Londono universiteto „Geriausia sveikatos paslaugų praktika imigrantams Europoje“ (EUGATE, 2008-2010), „Europos miestų sveikatos rodiklių sistema – 2-ra dalis: miesto sveikatos stebėsena ir analizė sveikatos politikai“ (URHIS, 2009-2012), bendradarbiaujant su Roterdamo universitetu vykdomi tęstiniai sveikatos netolygumų tyrimai, kartu su partneriais vykdomas projektas „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)“. Numatoma projekto vykdymo trukmė – 2014–2016 m.

  Darbuotojų sąrašas:

  Ramunė Kalėdienė, prof. habil. dr.

  Lina Ašmenskaitė, lekt. dr.

  Kristina Astromskė, asistentė

  Liudmila Bagdonienė, prof. dr.

  Gintautas Cibulskas, doc. dr.

  Laurynas Dilys, asistentas

  Rytė Giedrikaitė, lekt. dr.

  Orina Ivanauskienė, asistentė

  Vilma Jasiukaitienė, lektorė

  Algis Junevičius, prof. dr.

  Skirmantė Jurevičiūtė, asistentė

  Dovilė Kačiulytė, asistentė, doktorantė

  Vytenis Kalibatas, doc. dr.

  Snieguolė Kaselienė, lekt. dr.

  Arvydas Kriaučeliūnas, asistentas

  Asta Lignugarienė, lekt. dr.

  Loreta Marmienė, lekt. dr.

  Olga Meščeriakova-Veliulienė, asistentė, kompiuterių operatorė

  Laura Miščikienė, asistentė

  Skirmantė Sauliūnė, prof. dr.

  Kristina Selli, asistentė

  Vytautas Skvernys, lekt.

  Mindaugas Stankūnas, prof. dr.

  Jurgita Vladičkienė, lekt. dr.