Spausdinti

Vientisųjų studijų programa „Odontologija“

Odontologijos studijų programos komitetas:

Pirmininkė – Kristina Lopatienė, prof. dr.

Komiteto nariai:

Vilija Andruškevičienė, doc. dr.

Greta Lodienė, dr.

Julija Narbutaitė, prof. dr.

Dalius Sakavičius, doc. dr.

Vilma Švalkauskienė, dr. 

Gediminas Žekonis, prof. dr.

Petras Ralys, LR Odontologų rūmų atstovas

Jonas Sabulis, Odontologijos programos III kurso studentas

Ignas Mickevičius, Odontologijos programos II kurso studentas

 

2016/2017 m. m. veiklos planas

2016/2017 m. m.  veiklos ataskaita

2017/2018 m. m.  veiklos planas

2017/2018 m. m.  veiklos ataskaita

2018/2019 m. m.  veiklos planas

2018/2019 m. m. veiklos ataskaita

2019/2020 m. m. veiklos planas