Spausdinti

Biofizikos ir bioinformatikos laboratorija

 

 

Istorija                                               Mokslinė veikla                                           Kontaktai


  Informacija atnaujinta 2019-09-02

Istorija

Biofizikos ir bioinformatikos laboratorija  buvo įkurta 1990 metais (tuometinis pavadinimas – Dirgliųjų sistemų biofizikos laboratorija). Jos ištakos siekia 1972 m., kada Kauno medicinos instituto Širdies fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo instituto Širdies elektrinės stimuliacijos ir defibriliacijos laboratorijoje buvo įkurta širdies elektrofiziologinių tyrimų grupė, tyrusi tarpląstelinį elektrinį ryšį širdies audinyje. Ši grupė sukūrė ir įdiegė inovatyvias pasyviųjų elektrinių savybių matavimo bei sujaudinimo sklidimo mechanizmų tyrimo metodikas. 1982 m. širdies elektrofiziologinių tyrimų grupė tapo Kauno medicinos instituto CMTL kardioritmologijos ir širdies elektrinės stimuliacijos laboratorija. Plečiantis darbų apimčiai 1985 metais laboratorija buvo reorganizuota į dvi laboratorijas: Širdies ritmo sutrikimų chirurginio gydymo bei Elektrofiziologijos ir organų stimuliacijos, o 1990 m. greta šių laboratorijų įkuta Dirgliųjų sistemų biofizikos laboratorija. 2004 metų pabaigoje laboratorijos pavadinimas buvo pakeistas ir ji vadinama Biofizikos ir bioinformatikos laboratorija.

out110325_lsmusvetainei_lt_bbl_brazil_experiment.jpg (376x240, 320x240)

Laboratorija bendadarbiauja su Alberto Einšteino Medicinos Koledžu Niujorke (JAV), Berlyno laisvuoju Universitetu (Vokietija), Rennes 1 universitetu (Prancūzija), Rio Grande du Sul Popiežiškuoju Universitetu Porto Alegre (Brazilija).

 Svarbiausi vykdyti projektai:

  • EUREKA programos projektas E!2654 "Širdies audinių gyvybingumo kontrolė"
  • Lietuvos prioritetinių mokslo ir technikos vystymo krypčių projektas "Informacinės technologijos žmogaus sveikatai - klinikinių sprendimų palaikymas (e-Sveikata)”
  • Lietuvos aukštųjų technologijų projektas "Informacinės klinikinių sprendimų palaikymo ir gyventojų sveikatinimo priemonės e. Sveikatos sistemai"
Lietuvos Mokslo Taryba už geriausią aukštųjų mokyklų studentų mokslinį darbą Biologijos, medicinos ir geomokslų srityje Pagyrimo raštu apdovanojo 2013 metų Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijos magistrantę Solventą Krakauskaitę už mokslinį darbą „Elektrokardiogramos T bangos kaitos kas antrame širdies dūžyje tyrimas“ (darbo vadovas prof. dr. A.Kriščiukaitis). Plačiau: http://ktu.edu/naujienos/paskelbti-mokslo-premiju-laureatai

 

 Į viršų 

                                                   

Mokslinė veikla

Laboratorijos vykdoma mokslo tema: Gyvųjų audinių ir sistemų funkcinių savybių tyrimai: biofizikiniais modeliais grįstas daugiamatis multimodalinių duomenų vertinimas

Šiuolaikinių elektronikos ir informacinių technologijų sparti pažanga atveria vis naujas galimybes įvairiais būdais registruoti akustinius bei elektrinius signalus, labai plataus spektro optinius vaizdus, kurie daugialypiu būdu gali atspindėti medicininei diagnostikai svarbią informaciją nuo pavienių ląstelių, audiniųout110325_lsmusvetainei_lt_bbl_viacortis.jpg (376x240, 320x240), organų iki viso organizmo sistemų. Efektyvus šių galimybių panaudojimas taikant pažangiausius vaizdinimo bei matematinio informacijos apdorojimo metodus atveria proveržio aktualiausiose sveikatos priežiūros srityse galimybes. Su amžiumi susietų degeneracinių pokyčių diagnostiniam vertinimui, pačių procesų stabdymui ar jų prevencijai būtini biofizikiniais modeliais grįsti vaizdinimo bei kiekybinio vertinimo metodai.

Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijos mokslininkai ir tyrėjai, turėdami pakankamą patirtį ir būtiniausius techninius resursus planuoja sukurti biofizikiniais modeliais grįstus matematinius biomedicininių signalų ir vaizdų analizės metodus, atskleidžiančius gyvųjų audinių ir sistemų patologinius pokyčius bei šių pokyčių tarpusavio ryšius, lemiančius ligų patogenezę. Planuojama sukurti: specialiųjų vaizdų analizės metodų kūrimo metodologiją audinių struktūros kiekybiniam vertinimui; daugiamatės analizės metodų taikymo multimodaliniams biomedicininiams signalams ir vaizdams metodologiją; kurti biofizikiniais modeliais grįstų atskirų organų ar sistemų funkcinių savybių vertinimo pagal multimodalinius signalus ir vaizdus metodų kūrimo strategijas. Planuojami darbai bus atliekami bendradarbiaujant su NI Oftalmologijos bei Biochemijos laboratorijomis, Medicinos fakulteto Neurologijos klinika, Virškinimo sistemos tyrimų institutu.

 

Projektai:

2019-2020 – EK programos Horizontas 2020 finansuojamo projekto ID 650003 “EU FET Flagship Human Brain Project” asocijuotas projektas "Multiscale Hippocampal Models for Neuronal Plasticity: Integration to the Brain Simulation Platform - HippoPlasticity", vadovė dr. A.Saudargienė

2019 m. – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas "Mokslinės kvalifikacijos kėlimo ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo stažuotė Bostono universiteto Neuromokslų centre (JAV)" pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Projekto vadovė dr. A.Saudargienė

2018-2022 – EK finansuojamas COST veiklų projektas CA17121 COMULIS "Susietas multimodalinis vaizdinimas gyvybės moksluose“, prof. A.Kriščiukaitis

2018-2022 – bendradarbiaujama (prof. A.Kriščiukaitis) ESF finansuojamame projekte Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0030 „Personalizuotos dėvimos technologijos gyvybei pavojingoms sveikatos būsenoms įvertinti lėtine inkstų liga sergantiems pacientams (KidneyLife)“, vadovas prof. V.Marozas (KTU)

2018-2019 – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema "Mobili interneto aplikacija dėmesingumu grįstai kognityvinei ir elgesio terapijai". Projekto vadovė dr. A.Saudargienė

bdhk_logo_pdf_istais-page-001.jpg (1754x650)

2018 m. – Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis remiamas projektas "Sinapsių ir dendritų disfunkcija Alzheimerio ligos metu: skaitmeninio ir eksperimentinio neuromokslų perspektyvos siekiant suprasti neurodegeneracinių procesų dinamiką". Projekto tikslas - nustatyti  hipokampo CA1 piramidinių neuronų sutrikusios cholinerginės neuromoduliacijos, sinapsių disfunkcijos ir dendritų atrofijos, atsirandančios dėl beta-amiloidinių peptidų kaupimosi, dinaminę sąveiką Alzheimerio ligos metu remiantis skaitmeninio modeliavimo metodais. Projekto vadovė dr. A.Saudargienė

2016-2018 – bendradarbiaujama (dr. A.Saudargienė) EK programos Horizontas 2020 projekte ID 650003 “EU FET Flagship Human Brain Project”

2015-2018 – bendradarbiaujama (prof. A.Kriščiukaitis) LMT finansuojamame projekte Nr. MIP-15045 „Tikslinės transtorakalinės echokardiografijos vertė skubioje pilvo chirurgijoje sepsiu sergantiems pacientams”, vadovas prof. A.Macas

2013-2015 – LMT finansuojamas mokslininko (dr. Asta Kybartaitė-Žilienė) stažuotės (post doc) projektas BioMONDA "Biofizikiniais modeliais grįsta optinį nervą ir jo aplinką atspindinčių multimodalinių duomenų analizė", vadovas prof. A.Kriščiukaitis

2013-2015 – bendradarbiaujama (prof. A.Kriščiukaitis) ESF finansuojamame projekte Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-004 "Intelektualių dėvimų jutiklių sistema žmogaus sveikatingumo stebėsenai“ (iMON), vadovas prof. A.Lukoševičius (KTU)
 

2010-2011 – bendadarbiaujama LVMSF projekte MIP-68/2010 "Daugiamatė analizė neinvaziniam centrinės kraujotakos vertinimui ir paciento būklės prognozavimui”, vadovas prof. A.Kriščiukaitis

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Svarbiausios 2018 - 2011 m. publikacijos

 Į viršų

                                                

Kontaktai

 
    LSMU Neuromokslų institutas
    Biofizikos ir bioinformatikos laboratorija
    Eivenių g. 4, Kaunas LT-50161
  

    Tel.: (8 37) 302966

 

 
Algimantas Kriščiukaitis, prof. dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas
Laboratorijos vadovas
Tel. vietinis 5708
El.paštas: algimantas.krisciukaitis@lsmuni.lt
Kabineto nr. 202

 

Aušra Saudargienė, dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel. vietinis 5729 
El.paštas: ausra.saudargiene@lsmuni.lt
Kabineto nr. 238

 

Asta Kybartaitė - Žilienė, dr., mokslo darbuotoja
Tel. vietinis 5729
El.paštas: asta.kybartaite@lsmuni.lt
Kabineto nr. 238

 

Robertas Petrolis, dr., mokslo darbuotojas
Tel. vietinis 5708
El.paštas: robertas.petrolis@lsmuni.lt
Kabineto nr. 202

 

Paulius Čižas, dr., mokslo darbuotojas
El.paštas: paulius.cizas@lsmuni.lt

 

 

Į viršų