Spausdinti

Akių ligų klinika

 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

 Medicinos akademija

 Medicinos fakultetas

  Akių ligų klinika

Adresas: Mickevičiaus g. 9, LT-44307, Kaunas
Tel. (8 37) 326558
Faksas: (8 37) 326146
El.paštas: akiu.ligu.klinika@kaunoklinikos.lt

 

 Klinikos vadovas prof. dr. Reda ŽEMAITIENĖ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinikos tikslas:

Teikti tarptautinius standartus atitinkančias kvalifikuotas ir kokybiškas oftalmologines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vykdyti ir tobulinti oftalmologijos studijas, plėtoti mokslinę veiklą, tarpdisciplininį bendradarbiavimą su kitų padalinių ir universitetų mokslininkais, užtikrinti klinikos medicininio personalo kvalifikacijos tobulinimą.

 

Klinikos uždaviniai:

 • Plėtoti modernią ir socialiai atsakingą pagalbą pacientams, sergantiems akių ligomis ir užtikrinti aukščiausio lygio pagalbą sudėtingiausių klinikinių situacijų atvejais
 • Kurti ir diegti moksliniais tyrimais pagrįstas inovacijas
 • Vykdyti ir tobulinti studijas, įsisavinant oftalmologijos žinias
 • Dalyvauti mokslinėje veikloje
 • Efektyviai panaudoti turimus žmogiškuosius išteklius ir materialinius resursus
 • Ugdyti ambicingus ir nuolat tobulėjančius sveikatos priežiūros specialistus

 

Reikšmingi istorijos faktai:

Profesoriaus Petro Avižonio iniciatyva Akių klinika buvo įkurta 1923 m. Klinikai profesorius P. Avižonis vadovavo iki 1939 m. Po jo mirties vadovavimą klinikai perėmė profesoriaus sūnus V. Avižonis (1939-1944). Pokario metais Akių ligų klinikai (iki 1958 m.) vadovavo doc. J. Nemeikša. Iki 1976 m. klinika išgyveno daug permainų, ne kartą keitėsi ir klinikos vieta. Prof. E. Daktaravičienės ir jos kolegių (doc. A. Valentinienės, gyd. L. Matukonienės) pastangomis 1976 m. buvo pastatytas naujas Akių ligų klinikos korpusas. Akių ligų skyrius kuravo katedros darbuotojai (prof. A. Blužienė, doc. M. Tornau, doc. A. Valentinienė, doc. I. Vaškelienė). Klinikos vystymesi  ypatingas vaidmuo teko prof. E. Daktaravičienei (vadovavo klinikai 1958-1989), kuri sukūrė puikią savo laikmečiui klinikinę bazę ir paruošė visą oftalmologų kartą. 1970 m. buvo įkurta Regos apsaugos laboratorija (RAL). Nuo 1992 m. regos apsaugos laboratorija (RAL) reorganizuota į dvi laboratorijas – Reabilitacinę regos (vadovas prof. E. Daktaravičienė) ir Oftalmologijos (BMTI) (vadovas prof. habil.dr. A. Paunksnis). Pastaroji 2011 m. reorganizuota į Neuromokslų instituto Oftalmologijos laboratoriją (vadovas doc. dr. V. Barzdžiukas, nuo 2015m. – doc. dr. R. Liutkevičienė). KMU Akių ligų klinika įkurta 1991 m., susijungus buvusiai KMA Akių ligų katedrai, RAL ir Kauno klinikų stacionaro bei poliklinikos akių ligų skyriams. 1989-2017 m Akių ligų klinikai vadovavo prof. habil. dr. V. Jašinskas, nuo 2017m. – prof. dr. R. Žemaitienė.

 Šiuo metu Akių ligų klinika- pagrindinė Lietuvoje oftalmologijos specialybės rezidentų ir mokslininkų rengimo bazė, didžiausia akių ligų diagnostikos ir gydymo įstaiga Lietuvoje.

 

Klinikos  struktūriniai padaliniai:

Akių konsultacinis diagnostinis skyrius (vadovas prof. dr. I. Janulevičienė)

Vaikų akių ligų skyrius (vadovas doc. dr. A. Gelžinis)

Akių ligų dienos chirurgijos skyrius (vadovas prof. dr. D. Žaliūnienė)

Suaugusiųjų akių ligų stacionaro skyrius (vadovas dr. D. Stanislovaitienė).

2015 metais rugsėjo 25 dieną įsteigtas Retų akių ligų centras, 2017 metais Kauno klinikos įsijungė į Europos referencijos centrų tinklo (European Reference Network) akių ligų srityje (ERN -EYE tinklas) veiklą.

Retų akių ligų centrui vadovauja doc. dr. A. Gelžinis.

Siekiant gilinti žinias ir vystyti tam tikras oftalmologijos sritis  įsteigti klinikiniai sektoriai:

Kataraktos, glaukomos ir lazerinės chirurgijos sektorius (vadovas prof. dr. D. Žaliūnienė)

Vitreoretinalinės chirurgijos sektorius (vadovas gyd. A. Miliauskas)

Ragenos ligų ir uveitų sektorius (vadovas prof. dr. R. Žemaitienė)

Akių onkologijos, rekonstrukcinės ir plastinės chirurgijos sektorius (vadovė dr. G. Miniauskienė)

Tinklainės ligų sektorius (vadovas doc. dr. J. V. Balčiūnienė)

Žvairumo ir neurooftalmologijos sektorius (vadovas doc. dr. A. Gelžinis)

 

Akių ligų konsultaciniame diagnostiniame skyriuje kasmet apsilanko  virš 100 000  pacientų (apie 88 000 suaugusiųjų, per 11 000 vaikų), stacionariniuose skyriuose gydoma virš  11 000 pacientų, atliekama per 18 000 chirurginių intervencijų (kataraktos, antiglaukominės, vokų piktybinių ir nepiktybinių auglių operacijos, brachiterapija, operacijos akių traumų atveju, vitrektomijos/tinklainės operacijos, žvairumo, keratoplastikos, keratoprotezavimo, vaistų injekcijos į stiklakūnį ir kt.). Klinika - vienintelė Lietuvoje, kurioje atliekamos intraokulinės operacijos vaikams. Klinikoje operuojami ir gydomi sudėtingiausi akių ligomis sergantys pacientai iš visos Lietuvos, teikiama pagalba onkologinėmis bei retomis akių ligomis sergantiems pacientams.

 

Mokslinė veikla

Nuo 2009 m. klinikoje apginta 11 disertacijų, šiuo metu doktorantūroje studijuoja 12 doktorantų.

Per 5 metus Akių ligų klinikos darbuotojai publikavo 543 mokslinius straipsnius, iš jų 56 Clarivate Analytics Journal Citation Reports sąrašo leidiniuose, parengė ir išspausdino 7 mokomąsias knygas ir monografijas.

 

Pagrindinės mokslo veiklos kryptysimunogenetinių ir metabolinių žymenų paieška sergantiems amžine geltonosios dėmės degeneracija ir sergantiems greitai progresuojančia diabetine retinopatija; fenotipinės išraiškos sergant regos nervo uždegimu bei jų sąsaja su molekuliniais žymenimis; regos funkcijų ir imunogenetinių žymenų sąsajos su hipofizės adenomos morfologiniais pokyčiais; pseudoeksfoliacinio sindromo sąsajos su išemine širdies liga ir oksidaciniu stresu; ragenos ligų naujų klinikinių išraiškų bei imunogenetinių žymenų paieška, naujų kataraktos operacijos metodų efektyvumo vertinimas, glaukomos sąsajų su kitomis neurodegeneracinėmis ligomis ir naujų inovatyvių neinvazinių diagnostikos ir gydymo metodų paieška.

 

Vykdomi projektai:

 • 2017-2021 m. vykdomas VGTU mokslo projektas „Papildančios tikrovės kompleksiniai tyrimai socialiai neįgaliems (akliems ir silpnaregiams)”. Projekto vadovas prof. D. Plikynas, vykdytojai prof. R. Žemaitienė, prof. D. Žaliūnienė.
 •  2018-2019 m. vykdomas mokslo projektas, finansuojamas LSMU, KTU, VDU, LEI „Glaukominių pacientų smegenų kraujotakos autoreguliacijos bei galvospūdžio tyrimas ir skaitinis modeliavimas (GLAUMOD)“. Projekto vadovas prof. I. Janulevičienė, vykdytojai gyd. L. Šiaudvytytė, gyd. A. Daveckaitė, E. Mačiulaitytė.
 • 2015-2018 m. vykdomas LMT projektas „Sveikų ir sergančių amžine geltonosios dėmės degeneracija naujų genetinių bei metabolinių žymenų paieška“. Projekto vadovas prof. V. Deltuva, vykdytojai doc. R. Liutkevičienė ir dr. L. Kriaučiūnienė.
 • 2015-2018 m. vykdomas LMT projektas „Pseudoeksfoliacinio sindromo klinikinių ypatumų sąsajos su išemine širdies liga ir oksidaciniu stresu“. Projekto vadovas prof. G. Bernotienė, vykdytojai dr.M. Špečkauskas, gyd. U. Rumelaitienė
 • 2013-2023m. vykdomas projektas „Klinikinių, genetinių ir aplinkos rizikos veiksnių įtaka sergančiųjų 1 tipo cukrinio diabeto vėlyvųjų diabetinių komplikacijų raidos patogenezei“. Projekto vadovas prof. R. Verkauskienė.Vykdytoja gyd. I. Derkač

Pedagoginė veikla:

Akių ligų klinika yra LSMU mokomoji bazė, kurioje  vyksta visų pakopų studijų procesas (vientisosios, laipsnio nesuteikiančios (rezidentūros), trečios pakopos (doktorantūros) studijos), gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

 

Studijos
Programos: Medicina, Medicina užsieniečiams

Oftalmologija yra Neuromokslų modulio II „Akių, ausų-nosies-gerklės bei veido ir žandikaulių ligų pagrindai“, dėstomo medicinos studentams, šeštame kurse lietuvių ir anglų kalbomis, dalis. Modulio trukmė - 2 savaitės  kreditai, 60 val.). Medicinos fakulteto šešto kurso studentai savo žinias oftalmologijoje gali tobulinti dalyvaudami pasirenkamajame cikle (lietuvių ir anglų kalbomis 4 kreditų, 107 val.) ir pasirinkdami baigiamąjį magistro darbą (3 kreditai, 90 val., lietuvių studentams ir užsieniečiams).

 

 

Rezidentūros programos:

Akių ligų rezidentūra trunka 3 metus (198 kreditai). Programa parengta, atsižvelgiant į LR teisės aktus, Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2005/36/EB, EBO (European Board of Ophthalmology), Europos Oftalmologų Tarybos rekomendacijas gydytojo oftalmologo rengimui (Principles and Guidlines of a curriculum for Education of the Ophthalmic Specialist Presented by International Task Force on Resident and Specialist Education Ophthalmology Nov. 2006, Page S1-S48, Vol. 223), bei Europos Medicinos specialistų Sąjungos reikalavimus gydytojo oftalmologo rengimui.

Kauno klinikų Akių ligų klinika pirmoji Baltijos šalyse 2010m. akredituota Europos oftalmologų tarybos, akreditacija atnaujinta 2017 metais. Šiuo metu klinikoje mokosi ir dirba 23 rezidentai.

Rezidentūros studijų programa: “Oftalmologija“ 733A30076

Nuolatinė 3 metų studijų programa 198 kreditų

I studijų metai 66 kr.

Oftalmologiniai tyrimo metodai 18 kr.

Vaikų oftalmologija 24 kr.

Uždegiminė priekinio akies segmento patologija 24 kr.

II studijų metai 66 kr.

Neuždegiminė priekinio akies segmento patologija 42 kr.

Glaukoma 24 kr.

III studijų metai 66 kr.

Akiduobės ligos, oftalmoonkologija, okuloplastika 6 kr.

Užpakalinio akies segmento patologija 36 kr.

Akių traumos 12 kr.

Neurooftalmologija 6 kr.

Pasirenkamieji ciklai 6 kr.

Lazerinių diagnostinių technologijų panaudojimas regos nervo pakitimų diagnostikoje

Vaizdinė tinklainės ligų diagnostika

Ūmios būklės oftalmologijoje

 

Kitų specialybių rezidentai įgyja oftalmologijos žinių šiuose moduliuose:

733A30075 Šeimos medicinos rezidentūros studijų programa „Akių ligos“ (6 kreditai)

733A300A7 Skubios medicinos rezidentūros studijų programa „Skubi oftalmologinė pagalba“ (6 kreditai)

733A30055 Alergologijos ir klinikinės imunologijos rezidentūros studijų programa „Alerginiai akių pažeidimai“ (6 kreditai)

733A30093 Vaikų ligų rezidentūros studijų programoje “Vaikų akių ligų ciklas” (6 kreditai).

 

Gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Akių ligų klinikoje vykdomi tobulinimosi kursai gydytojams oftalmologams, bendrosios praktikos gydytojams, gydytojams endokrinologams, optometrininkams: 

 1. KMU001 Akiduobės uždegimai
 2. KMU002 Akių ligos bendrosios praktikos gydytojams
 3. KMU003 Vaikų ir suaugusių šiuolaikinė kataraktos chirurgija
 4. KMU004 Glaukomų diagnostikos ir gydymo ypatumai vaikams ir suaugusiems
 5. KMU005 Greivso oftalmopatijos
 6. KMU551 Šiuolaikinė glaukomų diagnostika ir gydymas
 7. KMU636 Neinfekcinės vyresniojo amžiaus žmonių akių ligos
 8. KMU637 Ragenos ir uvealinio trakto ligos
 9. KMU696 Akies ir akiduobės ultragarsiniai tyrimai
 10. KMU712 Tinklainės ligų diagnostika ir gydymo naujienos
 11. KMU751 Akių traumos
 12. KMU839 Regos funkcijos ir jų sutrikimai
 13. KMU840 Dažniausiai pasitaikančios akių ligos

 

Klinikos darbuotojai vadovauja įvairioms specialybinėms organizacijoms:

Lietuvos akių gydytojų draugijos pirmininkė doc. dr. V. J. Balčiūnienė

Lietuvos glaukomos draugijos pirmininkė prof. dr. I. Janulevičienė

Kauno oftalmologų klubo pirmininkė dr. E. Puodžiuvienė

Lietuvos apiterapeutų asociacija, prezidentė prof. dr. J. Jankauskienė

LR SAM konsultantas prof. habil dr. V. Jašinskas

 

Klinikos darbuotojai dalyvauja tarptautinių organizacijų, komisijų bei komitetų veikloje: 

Retų akių ligų centras ERN-EYE vadovas doc. dr. A. Gelžinis

Tinklainės retos ligos, asakinga doc. dr. V. J. Balčiūnienė

Priekinio akies segmento retos ligos, atsakinga prof. dr. R. Žemaitienė

Vaikų retos akių ligos, atsakingas doc. dr. A. Gelžinis

Retos ligos neurooftalmologijoje, atsakinga dr. B. Glebauskienė

 

Prof. dr. R. Žemaitienė

Tarptautinės neinfekcinių uveitų ekspertų darbo grupės narė

Prof. habil. dr. V. Jašinskas:

Lietuvos atstovas Europos oftalmologų taryboje 

Prof. dr. I. Janulevičienė

PSO Akių ligų srityje patarėjų darbo grupės narė, atnaujinant tarptautinę akių ligų klasifikaciją (11 leidimas)

Europos oftalmologų draugijos (SOE) tarybos narė

Europos glaukomos draugijos tarybos narė

 

Pagrindiniai kontaktai

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė

Kauno klinikos

 Akių ligų klinika
Adresas: Eivenių g.2, LT-51061, Kaunas
Tel. (8 37) 326558
Faksas: (8 37) 326146
El.paštas: akiu.ligu.klinika@kaunoklinikos.lt

 

Akių ligų klinikos vadovas, profesorė

dr. Reda ŽEMAITIENĖ
Tel.: +370 37 327064
El. p.: reda.zemaitiene@lsmuni.lt 

Kab. Nr. 236


Akių ligų klinikos profesorė

dr. Dalia ŽALIŪNIENĖ
Tel.: +370 37 326770
El. p.: dalia.zaliuniene@kaunoklinikos.lt

kab. Nr. 336

 

Akių ligų klinikos profesorė

dr. Ingrida JANULEVIČIENĖ
Tel.: +370 37 326760
El.p.: ingrida.januleviciene@lsmuni.lt

Kab. Nr. 239

 

Akių ligų klinikos profesorė

dr. Jūratė JANKAUSKIENĖ

Tel.: +370 37 326019
El. p.: jur.jankausk@gmail.com

Kab. Nr. 133

 

Akių ligų klinikos profesorius

habil. dr. Vytautas JAŠINSKAS

Tel. +370 37 327095

vytautas.jasinskas@kaunoklinikos.lt

Kab. Nr. 245

 

Akių ligų klinikos docentė

dr. Vilma Jūratė BALČIŪNIENĖ

Tel.: +370 37 326635

El.p.: jurate.balciuniene@kaunoklinikos.lt

Kab. Nr. 246

 

Akių ligų klinikos docentė

dr. Loreta KUZMIENĖ

Tel.: +370 37 326776

El. p.: loreta.kuzmiene@gmail.com.lt

Kab. Nr. 246

 

Akių ligų klinikos docentė

dr. Rasa LIUTKEVIČIENĖ

Tel.: +370 37 326991

El. p.: rasa.liutkeviciene@lsmuni.lt

Kab. Nr. 214

 

Akių ligų klinikos docentas

dr. Arvydas GELŽINIS

Tel.: +370 37 326201

El. p.: arvydas.gelzinis@lsmuni.lt

Kab. Nr. 352

 

Akių ligų klinikos lektorė

dr. Dovilė BUTEIKIENĖ

Tel.: +370 37 326756
El. p.: dovibute@me.com

Kab. Nr. 187

 

Akių ligų klinikos lektorė

dr.Brigita GLEBAUSKIENĖ

Tel.: +370 37 326535
El. p.: brigita.glebauskiene@lsmuni.lt
Kab. Nr. 2010

 

Akių ligų klinikos lektorė

dr. Dalia  JARUŠAITIENĖ

Tel.: +370 37 326698

El. p.: dalia.jaušaitiene@lsmuni.lt

Kab. Nr.312

 

Akių ligų klinikos lektorė

dr. Goda MINIAUSKIENĖ

Tel.: +370 37 326635

El.p.: goda.miniauskiene@kaunoklinikos.lt

Kab. Nr. 152

 

Akių ligų klinikos lektorė

dr. Raimonda PIŠKINIENĖ

Tel.: +370 37 326624

El. p.: raimonda959@yahoo.com

Kab. Nr. 117

 

Akių ligų klinikos lektorė

dr. Edita PUODŽIUVIENĖ

Tel.: +370 37 326315

El. p.: edita.puodziuviene@gmail.com
Kab. Nr. 237

 

Akių ligų klinikos lektorė

dr. Daiva STANISLOVAITIENĖ
Tel.: +370 37 326157
El. p.: daiva.stanislovaitiene@lsmuni.lt

Kab. Nr.434

 

Akių ligų klinikos lektorius

dr. Martynas ŠPEČKAUSKAS

Tel.: +370 37 326686

El. p.: martynas.speckauskas@lsmuni.lt
Kab. Nr.237

 

Akių ligų klinikos studijų administratorė

Tamara IVANAUSKIENĖ

Tel.: +370 37 326558

tamara.ivanauskiene@lsmuni.lt

Kab. 236