Spausdinti

Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra

LSMU Farmacijos fakultetas
Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra
Adresas: Sukilėlių pr. 13 Kaunas

Kontaktai

 

Apie mus

 Katedros istorija prasideda 1922 m. įsteigtame Kauno valstybiniame universitete. Universiteto medicinos fakulteto farmacijos skyriaus studentai chemijos disciplinų (neorganinės, organinės, analizinės, fizikinės) paskaitas klausė atitinkamose katedrose gamtos ir matematikos fakultetuose. Fiziologinės ir koloidų chemijos kursą skaitė profesorius V. Lašas jo vadovaujamoje fiziologijos ir fiziologinės chemijos katedroje. 1944 m. universitete organizuojama chemijos katedra. Visi fundamentinės chemijos dalykai dėstyti farmacijos studentams buvo perkelti į šią katedrą. Katedros vadovais buvo A. Gabrėnas (1944-1951) ir biologijos mokslų daktras K. Edigarovas (1952 – 1953). 1953 m. dėl padidėjusio studentų skaičiaus katedra pertvarkoma į dvi atskiras: bendrosios chemijos bei biologinės ir organinės chemijos katedras. Bendrosios chemijos katedroje dirba vadovas chemijos mokslų daktaras J. Janickis, vyesnieji dėstytojai  J. Arnastauskas, V. Gubavičius and D. Reingardas, asistentai B. Navickienė, E. Klimavičienė ir M. Padolskis. Nuo 1957, katedrai vadovavo J. Arnastauskas, prie katedros kolektyvo prisijungė farmacijos studijas baigusi A. Janutytė ir cheminės technologijos studijas Kauno politechnikos institute baigusi J. Šuliakienė. Vėliau, baigusios farmacijos studijas prisijungė jaunosios dėstytojos: A. Matulionienė (1960), R. Kelerienė (1963), B. Aleknavičienė (1965) ir M. Sapragonienė (1965). 1964 m. prisijungė fizikinės chemijos dėstytoja, baigusi Vilniaus universitetą. G. Karnišauskaitė prisijungė 1966 m. apgynisi daktaro disertaciją Piatigorske. Katedros vadovais 1972 – 1987m. buvo technikos mokslų daktaras doc. L. Džekčiorius (1972-1983) ir doc. M. Sapragonienė (1983-1987). 1987 m. bendrosios chemijos katedra reorganizuota į Analizinės ir toksikologinės chemijos katedrą, vadovaujamą prof. P.Vainausko. Nuo 2008m. balandžio katedrai vadovauja prof. L.Ivanauskas.

 

Studijos

 Studijos katedroje vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis farmacijos (magistro studijos) ir medicinos (medicininės ir veterinarinės biochemijos bei medicininės ir veterinarinės genetikos bakalauro studijos) fakultetų, bei veterinarijos akademijos (maisto mokslo bakalauro studijos). Taip pat vykdomos doktorantūros studijos. Katedroje studentai studijuoja:

 

Privalomi dalykai

 Studijų programa FARMACIJA (lietuvių/anglų kalbomis): Bendroji ir neorganinė chemija, Farmacinė analizė, Organinė chemija, Fizikinė chemija, Toksikologija, Baigiamasis magistro darbas.

 Studijų programa MEDICININĖ IR VETERINARINĖ BIOCHEMIJA: Bendroji ir neorganinė chemija, Organinė ir bioorganinė chemija, Fizikinė ir koloidų chemija, Analizinė chemija (kokybinė ir kiekybinė), Instrumentinės analizės metodai, Baigiamasis darbas.

 Studijų programa MEDICININĖ IR VETERINARINĖ GENETIKA: Neorganinė ir bendroji chemija, Organinė chemija, Analizinė chemija, Fizikiniai- cheminiai tyrimų metodai.

 Studijų programa MAISTO MOKSLAS: Cheminiai ir fizikiniai maisto tyrimai.

 Studijų programa MAISTO MOKSLAS (tęstinės studijos): Cheminiai ir fizikiniai maisto tyrimai.

 

 Pasirenkami dalykai

Studijų programa FARMACIJA (lietuvių kalba): Dujų ir efektyviosios skysčių chromatografijos metodai farmacinėje analizėje, Mokslinių tyrimų praktika, Teismo toksikologija.

 

Mokslinių tyrimų kryptys

 Katedros mokslinio darbo tema: “Biologiškai aktyvių medžiagų analizės metodikų kūrimas ir jų pritaikymas toksiškumo ir farmakokinetiniuose tyrimuose”.

 • Biologiškai aktyvių medžiagų analizės metodikų kūrimas ir pritaikymas vaistinių preparatų tyrimuose.
 • Biologiškai aktyvių medžiagų toksiškumo ir farmakokinetiniai tyrimai.
 • Antidepresantų atskyrimo ir identifikavimo metodika, naudojant plonasluoksnę ir efektyviąją skysčių chromatografiją ir kietafazę ekstrakciją iš kraujo plazmos.

 

Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

Dujų chromatografijos, efektyviosios sksčių chromatografijos ir plonasluoksnės chromatografijos analitinių metodikų vystymas, optimizavimas bei validacija:

 • vaistinių preparatų ir toksinių junginių farmakokinetinis tyrimas in vitro, tyrimo metodikų kūrimas ir optimizavimas;
 • vaistinių preparatų ir toksinių junginių farmakokinetinis tyrimas in vivo pagal sukurtas metodikas;
 • biologiškai aktyvių junginių, sunkiųjų metalų ir pesticidų tyrimai validuota ar oficialia metodika vaistinėje žaliavoje ir  preparatuose;
 • validuotų tyrimo metodikų kūrimas biologiškai aktyvių junginių kiekio nustatymui biologiniuose objektuose;
 • biologiškai aktyvių junginių  metabolitų nustatymo metodikų kūrimas;
 • vaistinių preparatų stabilumo tyrimai (analitinių metodikų sukūrimas, stabilumą įtakojančių faktorių ir skilimo metu susidariusių produktų identifikavimas ir tyrimas);
 • vaistų formų fizinis charakterizavimas ir jo pritaikymas farmacinių preparatų kokybės sistemose;
 • augalinių ekstraktų, maisto papildų ir vaistinių preparatų tyrimai;
 • baltymų skaldymas ir aminorūgščių įvairavimo tyrimai pieno baltymuose, bei augaliniuose ekstraktuose;
 • sočiųjų riebiųjų rūgščių įvertinimas augaliniuose aliejuose, bei maisto papilduose;
 • kanabinoidų nustatymas ir kiekybinis įvertinimas kanapėse;
 • eterinių aliejų išskyrimas ir jų sudėties  įvertinimas iš įvairių augalinių žaliavų;
 • derivatizacijos procesų optimizavimas ir vystymas.

 Katedroje vydomuose moksliniuose tyrimuose dalyvauja ne tik katedros darbuotojai, bet ir doktorantai bei studentai. Mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose.

 

Projektai nuo 2010

 ,,Solidago genties rūšių ir biotipų įvairovė, gausos reguliavimas ir panaudojimas“ 

Projektas vykdytas 2013 - 2015 m., sutarties Nr. MIP-50 /2013, finansuojamas LMT, biudžetas 350000 LTL.  Partneris  - Gamtos tyrimo centras. Vadovas  prof. L. Ivanauskas.

 

"Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas". 

Projektas vykdytas 2014 - 2015 m.,  sutarties Nr. SVE-02/2014, finansuojamas LMT, biudžetas 375000 LTL. Partneris - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vadovas  prof. L. Ivanauskas

 

„MEDIKOMPLEKSAS“

Projektas vykdytas 2016.04–2016.12 m.,  BN16-60/SV5-0060. Partneriai - KTU.

 

,,Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH)”

Projektas vykdomas 2018 m.,  Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0062. Partneriai: UAB“Meditaurus“, UAB „Inovatyvūs sprendimai“, UAB „Oda LT“.

 

Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

 Katedra bendradarbiauja su UAB“Valentis“, UAB “Acorus calamus“, UAB “Aconitum“, Vilniaus Gamtos tyrimų centru, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centru, LSMU MA Farmakologijos, Biochemijos katedromis, FF katedromis.

 

Parengti ir išleisti metodiniai leidiniai per 2018 m. 

 • Mokomoji knyga: Physical chemistry practicals. Part I: tutorial 

 

Nuostatai

 

Adresas:

LSMU MA FF Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra, Sukilėlių pr. 13, 50162 Kaunas

 

Kontaktai

Liudas Ivanauskas, prof., dr.
Katedros vedėjas
Tel. (8 37) 327248 (vietinis - 5608)
El. paštas: liudas.ivanauskas@lsmuni.lt

 

Vilma Smetanina
Studijų administratorė
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: vilma.smetanina@lsmuni.lt

 

Andrejus Ževžikovas, prof., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: andrejus.zevzikovas@lsmuni.lt

Rūta Marksienė, doc., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: ruta.marksiene@lsmuni.lt

 

Asta Kubilienė, doc., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: asta.kubiliene@lsmuni.lt

 

Augusta Ževžikovienė, doc., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: augusta.zevzikoviene@lsmuni.lt

 

Daiva Kazlauskienė, doc., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: daiva.kazlauskiene@lsmuni.lt

 

Konradas Vitkevičius, doc., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: konradas.vitkevicius@lsmuni.lt

 

Palma Nenortienė, lekt., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: palma.nenortiene@lsmuni.lt

 

Justė Baranauskaitė, lekt., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: juste.baranauskaite@lsmuni.lt

 

Laura Rimkienė, lekt.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: laura.rimkiene@lsmuni.lt

 

Mindaugas Marksa, lekt.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: mindaugas.marksa@fc.lsmuni.lt