LSMU profesinė sąjunga

 • Prašymai

 • Dokumentai

 • Kontaktai

   

  Bendri kontaktai

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinė sąjunga

  A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas

  Profesinės sąjungos pirmininkė Daiva Majienė
   
   

   

  LSMU profesinės sąjungos komitetas 

   

  Veterinarijos akademijos padalinio komiteto nariai

   

  Artūras Stimbirys (pirmininkas)              Tel. 861549093   Arturas.Stimbirys@lsmuni.lt

  Vida Babrauskienė (pavaduotoja)                Tel. 861398286   Vida.Babrauskiene@lsmuni.lt

  Saulius Alijošius                                          Tel. 866272895    Saulius.Alijosius@lsmuni.lt

  Alius Pockevičius                                        Tel. 868796376    Alius.Pockevicius@lsmuni.lt

  Gintaras Daunoras                                       Tel. 861547202    Gintaras.Daunoras@lsmuni.lt

   

  Medicinos akademijos padalinio komiteto nariai

   

  Daiva Majienė (pirmininkė)                  Tel. 861523993      Daiva.Majiene@lsmuni.lt

  Loreta Strumilaitė (pavaduotoja)             Tel. 867637426      Loreta.Strumylaite@lsmuni.lt

  Linas Šumskas                                          Tel. 868654536      Linas.Sumskas@lsmuni.lt

  Kristina Ramanauskienė                                                          Kristina.Ramanauskiene@lsmuni.lt

  Aldona Gružienė                                      Tel. 865372138      Aldona.Gruziene@lsmuni.lt

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Naujienos

   

   

  INFORMACIJA

   

  Gerbiami universiteto bendruomenės nariai,

   

  Nuo Jūsų aktyvumo ir pilietiškumo labai priklausys tolimesnis universitetų finansavimas ir darbuotojų darbo užmokestis. Įspėjamojo streiko metu labai svarbu parodyti LR Vyriausybei ir Seimui, kad akademinė bendruomenė yra vieninga ir siekia gauti jų kvalifikaciją atitinkantį darbo užmokestį. Kadangi streikas yra įspėjamasis ir jo metu nebus imtasi aktyvių veiksmų, todėl prašome visus pasirašyti į streike dalyvausiančių asmenų sąrašą siekiant parodyti, kad LSMU akademinės bendruomenės nariai nesutinka su aukštojo mokslo įstaigose dirbančių darbuotojų esamais atlyginimais ir socialine padėtimi.

   

  2019 m. Lapkričio mėn. 28 dieną, 11-12 val.  organizuojamas Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) ĮSPĖJAMASIS STREIKAS

   

   

  Dalyvausiantys streike LSMU darbuotojai turi užsiregistruoti sąrašuose iki rytojaus (t. y. 27 d.) 14.00 val., nes LSMU personalo skyrius (28 dieną ryte iki 12.00 val.) ŠMSM nurodymu, turi pateikti streike dalyvavusių asmenų skaičių.

   

  Dalyvaujančių streike duomenis reikia surinkti labai greitai, todėl kviečiame pasirašyti šiose vietose:

  VA (Tilžės g. 18) 4 rūmai 101 kab. Saulius Alijošius

   

  VA (Tilžės g. 18) 5 rūmai 114 kab. Artūras Stimbirys

   

  VSF  (Tilžės g. 18) 308 kab. Linas Šumskas

   

  MA FF (Sukilėlių per. 13) 526 kab. Daiva Majienė

   

  MA centriniai rūmai (Mickevičiaus g. 9) 210 kab. Aldona Gružienė

   

   

  Primename LR darbo kodekso nuostatas dėl streikuojančių asmenų

  250 straipsnis. Teisinė streikuotojų padėtis ir garantijos

  1. Niekas negali būti verčiamas dalyvauti arba atsisakyti dalyvauti streike. Streiko laikotarpiu streike dalyvaujantiems darbuotojams darbo sutarties vykdymas sustabdomas išsaugant darbo stažą ir teisės aktų nustatyta tvarka teisę į socialinį draudimą.
  2. Streike dalyvaujantiems darbuotojams nemokamas darbo užmokestis, jie atleidžiami nuo įsipareigojimų atlikti savo darbo funkcijas.
  3. Derybose dėl streiko užbaigimo gali būti susitarta, kad streike dalyvaujantiems darbuotojams bus išmokėtas visas darbo užmokestis arba jo dalis.
  4. Profesinės sąjungos ir jų organizacijos gali įkurti specialius piniginius ar draudimo fondus, iš kurių būtų skiriama finansinė parama streike dalyvaujantiems darbuotojams.
  5. Darbuotojams, nedalyvaujantiems streike, bet dėl streiko negalintiems dirbti savo darbo, apmokama kaip už prastovą ne dėl jų kaltės arba jie gali būti su jų sutikimu perkelti į kitą darbą.
  6. Priėmus sprendimą dėl streiko ir jo metu darbdaviui draudžiama:
  1) priimti bet kokį vienašališką sprendimą visiškai arba iš dalies nutraukti įmonės, įstaigos, organizacijos ar struktūrinio padalinio darbą (veiklą);
  2) trukdyti visiems ar paskiriems darbuotojams ateiti į darbo vietas, atsisakyti suteikti darbuotojams darbą ar darbo įrankius;
  3) sudaryti kitas sąlygas ar priimti sprendimus, kurie visiškai ar iš dalies gali sustabdyti visos įmonės, įstaigos, organizacijos ar atskirų jos grandžių darbą (veiklą).
  7. Streiko metu darbdaviui draudžiama į streikuotojų vietas priimti naujus darbuotojus, išskyrus atvejus, kai būtina užtikrinti minimalių paslaugų teikimą, bet nėra galimybės to padaryti šio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

  LSMU profesinės sąjungos komitetas

   

   

  Gerbiami universiteto bendruomenės nariai,

   

  Streiko metu siūloma laikytis šių rekomendacijų. 

   

   

  REKOMENDACIJOS

   

  Kaip LSMU darbuotojai turi elgtis įspėjamojo streiko metu

   

  2019 m. lapkričio 28 d. 11-12 val.

   

  Įspėjamąjį streiką rengia Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau LAMPSS) kadangi Vyriausybė atsisako vykdyti savo įsipareigojimus. LAMPSS organizacija kviečia solidarizuotis ir visiems Lietuvos universitetams dalyvauti streike.

   

  Įspėjamojo streiko tikslas – paremti aktyvią profsąjungų poziciją, burti universitetų bendruomenes bendriems kolektyviniams veiksmams ir priversti Vyriausybę pagaliau išspręsti aukštojo mokslo finansavimo problemas. Streiko reikalavimai jau anksčiau buvo paskelbti (atlyginimų didinimas 10 proc. visų kategorijų universitetų darbuotojams; nemokamų bakalauro studijų įvedimas).

   

  Atkreipiame dėmesį, kad yra gautas universiteto Rektoriaus, administracijos ir Studentų atstovybės palaikymas universiteto teritorijoje vykdyti ribotas įspėjamojo streiko akcijas paminėtas žemiau.

   

  Kadangi streikas įspėjamasis, siūlome ribotai taikyti streiko priemones universitete. Rekomenduojame:

   

  • Nenutraukti paskaitų ir užsiėmimų su studentais – dalyvauti streike, piketuose tik tiems dėstytojams, mokslo ir kitiems darbuotojams, kurie tuo metu nevykdo svarbių veiklų.
  • Siūlome dėstytojams, kurie veda užsiėmimus informuoti studentus apie streiką, apie tai padiskutuoti, atkreipti dėmesį, kad įspėjamojo streiko reikalavimai skirti ir jų labui.
  • Įspėjamojo streiko metu galima būti darbo vietose, išskyrus asmenis kurie išeis prie streiko plakatų į lauką, šalia universiteto pastatų ir stovės piketuose universiteto teritorijoje prie: Centrinių rūmų, A. Mickevičiaus g. 9; Veterinarijos akademijos centrinių rūmų, Tilžės g. 18; Farmacijos ir sveikatos technologijų centro, Sukilėlių per. 13).

   

  • Liekantiems darbo vietoje rekomenduojame pakabinti užrašą „Streikuoju nuo11:00 iki 12:00 val. „
  • Galime piketuoti, tik universiteto teritorijoje, nes dėl leidimo demonstracijai, piketams į Kauno miesto savivaldybę nesikreipta.
  • SVARBUS PRIMINIMAS: streikuojantys darbuotojai turi informuoti padalinių, klinikų,  vadovus ir darbo apskaitos žiniaraščius pildančius asmenis, kad būtų oficialiai užregistruota, jog jie streikuoja (registruojama viena valanda streiko ST). Atkreipkite dėmesį į pietų laiką, kuris negali būti priskirtas (jei numatyta pagal jūsų darbo grafiką tarp 11 ir 12 val.) streikavimui, tačiau tuo metu galima prisijungti prie piketų. SVARBU žinoti, kad už streiko laiką darbuotojams nebus skirtas darbo užmokestis, tačiau LSMU profesinė sąjunga prašys kompensuoti šią sumą Universiteto administracijos kaip tai numato LR Darbo kodekso 250 straipsnio 3 dalyje.
  • Dalyvausiantys streike turi užsiregistruoti sąrašuose, nes LSMU personalo skyrius turi ŠMSM pateikti streike dalyvavusių asmenų skaičių.
  • Kilus klausimams skambinti LAMPSS streiko komiteto atsakingam asmeniui  dr. Astai Lapinskienei mob. tel. +370 612 75124 arba LSMU profesinės sąjungos komiteto nariams.

   

  LSMU Profesinės sąjungos komitetas

   

   

  KVIETIMAS

   

  LSMU profesinė sąjunga kviečia solidariai su  Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu (LAMPSS), su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir mokytojais

   

  2019 m. LAPKRIČIO MĖN. 28 DIENĄ, KETVIRTADIENĮ,

   

                                                                            11-13 VAL.       

   

  dalyvauti

   

  ĮSPĖJAMAJAME STREIKE

   

  Raginame mūsų Universiteto bendruomenę - profsąjungos narius bei visus LSMU darbuotojus  rinktis nurodytu laiku į piketus prie šių LSMU pastatų:

   

  -         prie Centrinių LSMU rūmų, A. Mickevičiaus g. 9

   

  -         prie Centrinių VA rūmų, Tilžės g. 18

   

  -         prie Farmacijos ir sveikatos technologijų centro pagrindinio įėjimo, Sukilėlių pr. 13

   

   

  Šią  nepolitinę piketo-streiko akciją palaiko LSMU administracija ir Studentų atstovybė.

   

   

  PAGRINDINIAI ŠIOS AKCIJOS REIKALAVIMAI:

   

  • VYKDYTI LIETUVOS VYRIAUSYBĖS PAŽADUS NUO 2020 METŲ KASMET DIDINTI ATLYGINIMUS DĖSTYTOJAMS, MOKSLO DARBUOTOJAMS NE MAŽIAU KAIP 10 PROC. IR 2025 M. PASIEKTI, KAD ŠIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SUDARYTŲ 150 PROC. ŠALIES VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO.

  • DIDINTI ATLYGINIMUS NEAKADEMINIAM UNIVERSITETŲ PERSONALUI. ŠIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI NESIKEITĖ JAU ILGĄ LAIKĄ.

  • VYKDYTI VYRIAUSYBĖS PAŽADUS STUDENTAMS – VYRIAUSYBĖ JAU NUO 2018 M. ŽADĖJO  ĮVESTI NEMOKAMAS BAKALAURO STUDIJAS.

  LSMU Profesinės sąjungos komitetas

   

  Gerbiami LSMU profesinės sąjungos nariai,

  Primename, kad LSMU darbo tarybos rinkimai vyks 2019 m. rugsėjo 18 d. Informuojame, kad kandidatais į darbo tarybą yra iškelti ir mūsų profesinės sąjungos nariai: Babrauskienė Vida, Bulevičienė Milda, Butrimė Edita, Miknienė Zoja, Šumskas Linas. Kviečiame dalyvauti balsavime ir palaikyti profesinės sąjungos narius.

   

  Pagarbiai,

  LSMU profesinė sąjunga

   

  LSMU Darbo tarybos RINKIMAI

  Tam, kad būtų galima užtikrinti visų darbuotojų, turinčių balsavimo teisę, dalyvavimą rinkimuose, balsuoti bus galima:

  LSMU Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas), Tarybos posėdžių salėje, 117 kab. 13–17 val.

  Veterinarijos akademijos centriniuose rūmuose (Tilžės g. 18, Kaunas), posėdžių salėje, 120 kab. 9–12 val.

  Mokomajame laboratoriniame korpuse (Eivenių g. 4, Kaunas), Simpoziumų salėje, 7–13 val.

  Kauno klinikinėje ligoninėje (Josvainių g. 2, Kaunas), direktoriaus referentės kabinetas, 353 kab. 13–16 val.

  Gyvulininkystės institute (R. Žebenkos g. 2, Baisogala) posėdžių salėje, 9:30–11:30 val.

  NI Palangos klinikoje (Vydūno al. 4/J. Šliūpo g. 7, Palanga), bibliotekoje, kabinetas 3-06, 14–16 val.

  Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Universitetu turintys darbuotojai (kviestiniai dėstytojai – 2019 m. birželio 17 d. turėję bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Universitetu).

  KANDIDATŲ Į LSMU DARBO TARYBĄ SĄRAŠAS

  Atvykstant balsuoti prašome turėti LSMU darbuotojo pažymėjimą arba kitą asmens dokumentą su nuotrauka.

  Kilus klausimams kreiptis:

  LSMU Darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašas.

   

  Darbo tarybos rinkimų komisija

   

   
   
   

  sveikinimas-kvietimas.jpg (regular, 500x500) 

   

  Gerbiamieji,

   
  Š. m. vasario 9 d. 16 val. vyks susirinkimas į kurį kviečiami LSMU ir LSU darbuotojai. Susirinkimo-konsultacijos metu bus pristatytas numatomas universitetų reorganizavimas, taip pat bus laukiama Jūsų pastabų ir pasiūlymų.
  Susirinkimas vyks LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas) V. Lašo auditorijoje (Nr. 119-1).
   
  Į susirinkimo metu pateiktus klausimus, pasiūlymus ar pastabas bus siekiama atsižvelgti rengiant ir tvirtinant reorganizavimo sąlygas, kurios bus teikiamos Lietuvos Respublikos Seimui.
   
  Prašome susipažinti su pranešimu darbuotojams bei universitetų reorganizavimo sąlygų projektu (žr. prisegtukus).
   
   
  Maloniai kviečiame dalyvauti!
   
   
  Pagarbiai,
   
  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto administracija
   
   

  INFORMACIJA


  Gerbiami LSMU bendruomenės nariai,
   
  Š. m. sausio 19 d. LSU ir LSMU atstovai susirinko į pirmąjį darbo grupės, kurios tikslas parengti universitetų reorganizavimo planą ir sąlygas, posėdį.
   
  Darbo grupė sudaryta iš šių LSMU ir LSU atstovų bei abiejų universitetų studentų atstovų:
  Doc. Aurelijus Kazys Zuoza (LSU)
  Prof. Sigitas Kamandulis  (LSU)
  Prof. Saulius Šukys (LSU)
  Akvilė Katkovaitė (LSU studentų atstovė)
  Danielė Bučinskaitė (LSMU studentų atstovė)
  Doc. Genuvaitė Civinskienė (LSMU)
  Prof. Mindaugas Malakauskas (LSMU)
  Prof. Daiva Rastenytė (LSMU)
  Dr. Kęstutis Stašaitis (LSMU ligoninė Kauno klinikos)
   
  Pasėdžio metu darbo grupė bendru sutarimu pritarė:
  -        Universiteto, susidedančio iš trijų lygiateisių akademijų struktūrai;
  -        Universiteto valdymo modeliui;
  -        Atstovavimo Universiteto senate ir taryboje, kurios bus sudarytos vadovaujantis naujo Universiteto statuto nuostatomis, proporcijoms.
  Kitas darbo grupės posėdis numatytas sausio 23 d.
   
   

  INFORMACIJA

   

  Siekiant atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į sveikatos apsaugos sistemosproblemas, 2018 m. sausio 4 d. rengiamas mitingas „Paskutinių medikų žygis į oro uostą“. Kviečiame Jus, Lietuvos šviesuomenę, palaikyti mus šią svarbią dieną bei kartu parodyti, jog politikų abejingumas protų nutekėjimui, demografinėms problemoms ir šalies žmonių gerovei nebegali būti toleruojamas. Būtume dėkingi, jei šia informacija pasidalintumėte su savo kolegomis ir artimaisiais – visuomenės palaikymas be galo svarbus.

   KVIETIMAS

   

  INFORMACIJA

  Š m.  sausio 5 d. (penktadienį) 15. 00 val.

  LSMU Veterinarijos akademijos Žalčio salėje (Tilžės g. 18).

  Įvyks LSMU darbuotojų profesinės sąjungos narių

   

  ATASKAITINIS  SUSIRINKIMAS

   

  Susirinkimo darbotvarkė:

  1.     LSMU VA kanclerio sveikinimas.

  2.     LSU profsąjungos sveikinimas.

  3.     2017 metų profsąjungos veiklos apžvalga (D. Majienė, A. Stimbirys)

  4.     Finansinė ataskaita (L. Strumylaitė).

  5.     Profesinės sąjungos MA ir VA komiteto narių pasisakymai.

  6.     Profesinės sąjungos tolesnės veiklos kryptys ir einamieji klausimai.

  7.     Šventinė susirinkimo dalis;lėšų, skirtų sportinei-kultūrinei veiklai išmokėjimas.

   
  Kviečiame dalyvauti visus LSMU profesinės sąjungos narius ir visus besidominčius socialiniu dialogu ir profesinių  sąjungų  veikla.

   

  Daiva Majienė

  LSMU MA profesinės sąjungos pirmininkė 

  Tel. 8 615 23993

  Email: daivamaj@gmail.com

   

   

  INFORMACIJA

  Prašymas Rektoriui

  Rektoriaus atsakymas

   

  INFORMACIJA

  Sveiki mieli kolegos.

  Pribrendo laikas pareikšti protestą mūsų išrinktąjai valdžiai.
  Gražius rinkiminius lūkesčius nusinešė laikas. .. Socialinis dialogas nevyksta.  Vyriausybės sudaryta darbo grupė ir Švietimo ,mokslo ministerija veikia sovietinio buldozerio principu. Todėl birželio 15 d. 11. val.  kviečiami visi Lietuvos aukštojo mokslo darbuotojai, švietimiečiai(ir ne tik profsąjungiečiai) rinktis prie LR Seimo praeisime Gedimino prospektu iki  LR Vyriausybės (V.Kudirkos aikštė). Skanduosime ir vaidinsime,kokia dabar plika A.M. sistema. Prisiminkite kai švietimiečių susirinko keli šimtai prasidėjo derybos, dėl kolektyvinės sutarties. Tad mūsų vienybėje galybė.  Ruoškitės spausdinkite šūkius,siūlykit programą
   
  LAMPSS PIRMINIKĖ 
   A. LAPINSKIENĖ
   
   
   
   
   
   

   LAMPSS pirmininkės sveikinimas Kovo 11-osios proga

   

  Informacija

  Kolegos, kartu su LMS (Mokslininkų sąjunga) kovo 20 d. organizuojame konferenciją seime apie aukštojo mokslo pertvarką. Seimo švietimo ir mokslo komitetas skyrė salę tik tokiai datai, todėl  pasirinkimo ir kito laiko nėra. Siūlau mums prisidėti ir dalyvauti, su 2 pasisakymais: Apie pertvarkos apklausos rezultatus - kuriuos padarė Sigitas, ir apie atlyginimų vidurkius - kuriuos galėtų pristatyti Žaneta. Darbotvarkė dar derinama, bus ŠMM atstovai, bus seimo nariai, galėsim dalyvauti diskusijoje. Prašau patvirtinti kad dalyvausite ir numatykite kiek narių iš Jūsų organizacijos norės dalyvauti. 

  Norintys dalyvauti kreipkitės į Daivą Majienę el.p.: daivamaj@gmail.com iki kovo 13 d. 18 val.

  Kovo 14 d sąrašas bus atiduotas A. Lapinskienei, kad sutvarkytų formalumus ir būtų išrašyti leidimai.

   

  Universitetų pertvarkos pasiūlymai

  http://www.smm.lt/web/lt/mokslo-ir-studiju-instituciju-tinklo-pertvarka/siulymai

   

  Kviečiame dalyvauti

    Dėl dalyvavimo kreipkitės į Daivą Majienę daivamaj@gmail.com

  Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) kviečia jaunus profesinių sąjungų darbuotojus, susiduriančius su sudėtingomis bendravimo situacijomis nacionaliniame ir transnacionaliniame lygyje, dalyvauti seminare “Žodinė komunikacija efektyviai PS veiklai“, kuris vyks Vienoje (Austrija) 2017 m. gegužės 17 – 19 d.

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11474/invitationverbalcommunication.pdf

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11475/programmeverbalcommunication.pdf

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11476/enrolmentverbalcommunication.pdf

   

   

  Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) kviečia profesinių sąjungų atstovus, dirbančius dešiniojo ekstremizmo – populizmo klausimais, dalyvauti seminare “Europos profesinės sąjungos prieš  ekstremalų dešinįjį populizmą“, kuris vyks Hatingene (Vokietija) 2017 m. balandžio 11 – 12 d.

   http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11477/1752invitation_rightwing_en.pdf

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11478/1752invitation_rightwing_fr.pdf

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11479/draftprogramme_en.pdf

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11480/draftprogramme_fr.pdf

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11481/enrolmentform.pdf

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11482/formulairedinscription.pdf

   

   

  Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) kviečia nacionalinių profesinių sąjungų atstovus, dirbančius TDO standartų klausimais, dalyvauti seminare “TDO darbo standartai ir jų taikymas ES“, kuris vyks Vienoje (Austrija) 2017 m. gegužės 17 – 19 d.

   http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11483/draftprogramilo1fr.pdf

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11484/draftprogramilo1.pdf

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11485/enrolmenten1752-ilo.pdf

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11486/inv1752-iloen.pdf

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11487/inv1752-ilofr.pdf

   

  Pagarbiai LSMU profesinės sąjungos komitetas


   
      KLAUSIMYNAS AUKŠTOJO MOKSLO DARBUOTOJUI APIE AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKĄ    
   
   
   

  Gerb. Kolegos,

  Šiuo metu Lietuvoje pradėta valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo pertvarka. Vyksta nuomonių surinkimo etapas, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teigimu šioje tinklo pertvarkoje kiekvienas turi teisę išsakyti savo matymą ir nuomonę apie tinklo pertvarkos procesus, aukštojo mokslo įstaigų jungimo racionalumą, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas.

  LAMPSS (Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas) būdamas vienu iš šio proceso aktyvių dalyvių turi galimybę perduoti jūsų matymą ir pasiūlymus ir rekomendacijas Lietuvos Respublikos Seimo švietimo komitetui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai. Jūs turite būti išklausyti ir jūsų nuomonė turi būti išgirsta, todėl kviečiame jus išsakyti savo nuomonę ir atsakyti į šio klausimyno klausimus.

  Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė
  Dr. Asta Lapinskienė

   
   
   
  Pildyti
   
   
    Jeigu galite, persiųskite šį laišką visiems kam jis gali būti aktualus.
  Ačiū už jūsų įsitraukimą.

  Jeigu Pildyti mygtukas neveikia, klausimyną užpildyti galite pasinaudodami šia nuoroda https://www.surveymonkey.com/r/2JK2K9D
   
   

   

  Pagarbiai LSMU profesinės sąjungos komitetas

   

  Mieli profesinės sąjungos nariai!

  Sveikindama visus jus su naujais metais ir linkėdama jums džiaugsmo ir pasisekimo visuose gyvenimo darbuose ir iššūkiuose kviečiu į tradicinį šventinį susirinkimą, kuris įvyks sausio 6 d (penktadienį) 15 val VA Žalčio salėje (kvietimas prikabintas).

  Susirinkimo darbotvarkėje:

  1. Profesinės sąjungos veikla 2016 metais (L.Šernienė)

  2. Finansinės ataskaitos svarstymas (iždininkė M.Vaitkevičienė).

  3. Profesinės sąjungos tolesnės veiklos kryptys (D. Majienė).

  4. Pašalpų narių sportinei-kultūrinei veiklai išmokėjimas; narių ir svečių pasisakymai, diskusijos, skambant muzikai.

  Po susirinkimo diskusijos bus pratęstos prie vaišių stalo. Nesivaržykite ateiti ir vėluodami, nepamirškite pakviesti kitų narių, nepastebėjusių kvietimo, o taip pat ketinančių tapti nariais bendradarbių!

  Pagarbiai LSMU profesinės sąjungos komitetas

   

  GERBIAMI LSMU DARBUOTOJAI!

   

   Š.m. lapkričio mėn 17 d. (ketvirtadienį)  14.00 val. vyks ataskaitiniai- rinkiminiai LSMU profesinės sąjungos padalinių susirinkimai.

  LSMU profsąjungos MA padalinio susirinkimas vyks Farmacijos f-to 205 auditorijoje, VA padalinio – didžiosios salės priesalyje (Žalčio salėje).

  Susirinkimų darbotvarkėse:

  1.    LSMU profesinės sąjungos padalinių pirmininkų ataskaitos (MA – R. Kaminskas, VA – L.Šernienė)

  2.    LSMU profesinės sąjungos valdybos dalių (MA ir VA profesinės sąjungos komitetų) rinkimai.

  3.    Nario mokesčio grąžinimas LSMU profsąjungos komitetų nariams.

  Kviečiame aktyviai dalyvauti, nes reikės balsuoti. Negalinčius dalyvauti susirinkime, dėl išankstinio balsavimo kviečiame kreiptis į padalinio pirmininkus.

  Po susirinkimo diskusijos bus pratęstos prie vaišių stalo.

  LSMU profesinės sąjungos komitetas

   

  2016-06-18/17 Birštone vyko kvalifikacijos kėlimo seminaras "Naujojo darbo kodekso ypatumai bei mokslo ir studijų įstatymo priėmimas ir pakeitimai", kurį organizavo LAMPSS. Nuotraukos iš renginio.

  l1820339.jpg (zoomed, 900x521)

  l1820340.jpg (zoomed, 900x506)

   

  l1820348.jpg (zoomed, 900x550)

  l1820353.jpg (zoomed, 900x529)

  l1820360.jpg (zoomed, 900x609)

  l1820371.jpg (zoomed, 900x506)

   l1820370.jpg (zoomed, 900x716)

   

   

  Gerbiami profesinės sąjungos nariai,

  LSMU profesinė sąjunga prašo Jūsų skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio.

  Informaciją kaip skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio rasite:

  www.lsmuni.lt - Struktūra-Kiti padaliniai ir organizacijos-LSMU profesinė sąjunga-parama profesinei sąjungai.

  Arba paspaudę šią nuorodą: http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/9135/instrukcijapervesti2proc.gyventojpajammokesio.pdf

   LSMU profesinės sąjungos komitetas

   

  Gerbiami kolegos,


  Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas - LAMPSS - kviečia visus visų Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkus ir dėstytojus dalyvauti mokslininkų ir dėstytojų anoniminėje apklausoje.

  Surinkti  atsakymai į šios apklausos klausimus padės geriau vykdyti pagrindinę profsąjungų misiją – ginti Jūsų ir Jūsų kolegų mokslininkų bei dėstytojų kaip aukštojo mokslo darbuotojų interesus, sudarant pilną vaizdą apie darbo sąlygas ir gaunamus atlyginimus.

  Šiuo metu LAMPSS derasi su Švietimo ir mokslo ministerija dėl šakinės kolektyvinės sutarties, dėl mokslininko rentos, pailgintų atostogų išsaugojimo ir kt. Šakinė kolektyvinė sutartis turės įstatymo galią ir faktiškai veiks kaip darbo kodekso plėtinys, numatantis papildomas lengvatas ir garantijas Jums ir Jūsų bendradarbiams.

  Mes tikimės, kad Jūs palaikysite šią iniciatyvą ir pasidalinsite žemiau pateikta nuoroda į klausimyną su visais Jums pažįstamais mokslininkais ir dėstytojais.

   

  https://www.surveymonkey.com/r/6YLDKVL

   

  Siekdami visiško objektyvumo, niekaip nekontroliuojame užpildžiusiųjų. Be to, tai pilietinė akcija, kuri grįsta laisvanorišku įsitraukimu ir informacijos pasidalijimu su pažįstamais mokslininkų ir dėstytojų bendruomenės nariais. Todėl iš anksto atsiprašome jeigu Jūs būsite kelių savo kolegų paprašyti užpildyti šį klausimyną ir kelis kartus gausite nuorodą į klausimyną. Tad, jeigu jau kartą atsakėte į šios apklausos klausimus, antrą kartą nebeatsakinėkite.

  Ačiū už Jūsų įsitraukimą

  LAMPSS vardu, 

  Pirmininkė doc.dr. Asta Lapinskienė

   

   

  LSMU MA padalinio narių susirinkimas

   

  2016 m. kovo 1 d. LSMU profesinės sąjungos Medicinos akademijos padalinio komiteto nare išrinkta prof. Daiva Majienė.

   

  Ačiū Jums, kad dalyvavote LSMU profesinės sąjungos MA padalinio rinkimuose. 

  Taip pat laukiu iš Jūsų pasiūlymų dėl   LSMU profesinės sąjungos Medicinos akademijos padalinio veiklos. 

   

  Pagarbiai,

  LSMU profesinės sąjungos  Medicinos akademijos  padalinio vardu

  doc. dr. Raimundas Kaminskas

   

   

   

   ma1.jpg (1224x1368)

  ma3.jpg (1460x1095)

  ma2.jpg (1531x1368)

  ma5.jpg (1169x1008)

   

  ma4.jpg (890x866)

   

   

  Visuotinis ataskaitinis-rinkiminis LAMSS susirinkimas

   

  Vieta: Kauno kolegija, Pramonės pr. 22, Kaunas, 112 aud.
  Laikas: 2016 m. sausio mėn. 28 d. 15.00 val.

   

  Darbotvarkė: 

   

  1. Informacija apie susirinkimo dalyvius, siūlomas pradėti susirinkimo darbą (A. Zuoza, balsavimas)
  2. Kauno kolegijos direktoriaus dr. M. Misiūno sveikinimo žodis (A. Zuoza)
  3. Susirinkimo pirmininko rinkimai
  4. Susirinkimo  pirmininkas imasi pareigų (nustato ataskaitų ir pasisakymų trukmes, paskelbia planuojamą susirinkimo trukmę).– Pirmininko ataskaitai – iki 20 min, revizinės komisijos – 10 min., pasisakymams  po 3 min.
  5. Balsavimo komisijos rinkimai  (3 žmones),
  6. Sekretoriato rinkimai (A. Pagodinienė).
  7. Ataskaitinio rinkiminio susirinkimo darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas.
  8. LAMPSS laikinai einančios pirmininko pareigas R. Žurauskienės pristatyta  ataskaita už nuveiktus darbus (R. Žurauskienė).(10 min)
  9. Pirmininko pavaduotojo pasisakymai (A. Lapinskienė (iki 7 min.)
  10. Pirmininko pavaduotojo pasisakymai (V. Skėruvienė (iki 7 min.)
  11. Revizinės komisijos ataskaita  (R. Dundulienė iki 5 min).
  12. Klausimai pranešėjams, dalyvių pasisakymas. (pasisakymas iki 3 min)
  13. LAMPSS Tarybos  darbo įvertinimas (3 min).
  14. Revizinės komisijos ataskaitos tvirtinimas (3 min).
  15. PERTRAUKA (20 min).
  16. Įstatų svarstymas ir naujos redakcijos aptarimas ir balsavimas (V. Juodagalvis (25 min).
  17. Revizijos komisijos kandidatūrų pritarimas (siūlomi kandidatai į komisiją) (3 min).
  18. Naujų LAMPSS tarybos narių kandidatūrų pristatymas (iki 10 min.).
  19. LAMPSS naujos tarybos narių rinkimų komisijos balsavimo biuletenio tvirtinimas (3 min).
  20. LAMPSS naujos tarybos narių susirinkimas: pirmininko, jo pavaduotojų  rinkimas (25 min)
  21. Perspektyvinio plano svarstymas (R. Žurauskienė, A. Lapinskienė).(5 min)
  22. LAMPSS naujos tarybos pirmininko, jo pavaduotojų  rinkimų komisijos balsavimo biuletenio tvirtinimas (3 min).
  23. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo nutarimų (rezoliucijų) pateikimas ir tvirtinimas (G. Merkys) (15 min).
  24. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo užbaigimas. 

  LAMPSS informacija

   Nuotraukos iš renginio (nuot. R. Kaminsko)

   lampssl1750630.jpg (zoomed, 900x506)

   lampssl1750656.jpg (zoomed, 900x506)

   

   lampssl1750664.jpg (zoomed, 900x506)

   lampssl1750674.jpg (zoomed, 900x591)

   lampssl1750682.jpg (zoomed, 900x560)

   lampssl1750697.jpg (zoomed, 900x606)

   lampssl1750725.jpg (zoomed, 900x600)

   lampssl1750739.jpg (zoomed, 900x600)

   lampssl1750729.jpg (zoomed, 900x658)

   lampssl1750719.jpg (zoomed, 892x821)

   lampssl1750713.jpg (zoomed, 900x506)

  thumb_2019_default.jpeg (regular, 80x80) 

  Pirmininkės ataskaita

   

  LSMU profesinės sąjungos narių susirinkimas

  2016 m. sausio 6 d. LSMU VA Žalčio salėje vyko šventinis (ataskaitinis) LSMU profesinės sąjungos narių susirinkimas. Susirinkimo metu LSMU profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Šernienė pristatė metinę ataskaitą. Milda Bulevičienė pristatė finansinę 2015 metų ataskaitą. Kalbėjo Medicijos akademijos padalinio profesinės sąjungos pirmininkas Raimundas Kaminskas ir KTU profesinės sąjungos pirmininkas Gediminas Merkys. Po pasisakymų klausėmės koncerto.

  Nuotraukos iš renginio (nuot. R. Kaminsko)

   

   

  12.jpg (zoomed, 900x635)11.jpg (zoomed, 900x834)10.jpg (zoomed, 900x744)9.jpg (zoomed, 787x704)8.jpg (zoomed, 900x506)7.jpg (zoomed, 900x532)6.jpg (zoomed, 900x506)5.jpg (zoomed, 900x422)4.jpg (zoomed, 900x674)3.jpg (zoomed, 900x531) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kas yra profesinė sąjunga?

  Profesinės sąjungos yra savarankiškos, savanoriškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

  Profesinės sąjungos Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir savarankiškai. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises . Jos turi teisę parengti savo veiklos įstatus ir reglamentus, laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti bei formuoti savo veiklos programą.

  Profesinės sąjungos gali steigtis: profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.

  Profesinė sąjunga, kaip ir bet kuri kita teisėta organizacija, jos struktūra ir veikla yra reglamentuojama tam tikrų bendrų ir specialių įstatymų.

  • Darbo kodeksas (nustato profesinės sąjungos teises ir pareigas darbo teisiniuose santykiuose).
  • Civilinio kodekso II knyga (bendras įstatymas, taikomas visoms organizacijoms, taip pat ir profesinėms sąjungoms).
  • Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymas (specialus įstatymas, nustatantis specifinį profesinių sąjungų statusą, palyginti su kitomis organizacijomis).

  Labai svarbus profesinių sąjungų veiklai yra demokratijos ir aktyvaus dalyvavimo principas. Profesinės sąjungos nariai turi suprasti, kad profesinė sąjunga tarnauja jiems ir tik jie sprendžia, kokia yra profesinės sąjungos veiklos kryptis.

 • Darbuotojų teisės

  Ar visi darbuotojai žino savo teises?

  • Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti. Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmiškos organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus (LR Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018, 1991-11-21).
  • Darbuotojai turi teisę į informavimą ir konsultavimą (DK 47 str.). Darbuotojų atstovai turi teisę gauti informaciją iš darbdavių apie jų socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį (DK 22 str.).
  • Darbuotojai turi teisę saugiai dirbti: kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos (DK 260 str.). Darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jų saugai ir sveikatai (DK 275 str.).
  • Darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. (DK 119 str).
  • Už darbą poilsio arba švenčių dienomis, jei jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba (darbuotojo pageidavimu) kompensuojama, suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų (DK 194 str.).
  • Darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (DK 19 str.) laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, negali būti atleisti iš darbo pagal DK 129 str. be išankstinio to organo sutikimo (DK 134 str.).
  • Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (DK 132 str.).
 • Parama profesinei sąjungai

  Visi akademijos darbuotojai gali paremti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinę sąjungą, pervesdami 2 procentus nuo 2015 metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

  Paremti galima pateikus paraišką Elektroninio deklaravimo sistemoje (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx)

  Instrukcija paramos formos pildymui elektroniniu būdu:  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/9135/instrukcijapervesti2proc.gyventojpajammokesio.pdf

  Taip pat galima pildyti paramos forma FR0512 kompiuteriu (užpildyti trūkstamus laukelius, atspausdinti ir pasirašyti) arba ranka (atspausdinti, užpildyti ir pasirašyti) ir siųsti arba pristatyti ją Kauno apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai adresu Europos pr. 105, LT-44500 Kaunas. (Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.).

 • Naudingos nuorodos

 • Nuotraukų galerija

   LSMU profesinės sąjungos logotipas

   LSMU profesinė sąjunga

   

   

   

   

   

   

   

   

  LSMU profesinės sąjungos komitetas (2013-2016)

   LSMU profesinės sąjungos komitetas

  Pirmoje eilėje iš kairės: Vida Babrauskienė, Milda Vaitkevičienė, Loreta Šernienė, Genuvaitė Civinskienė,                  Loreta Strumylaitė; antroje eilėje iš kairės: Saulius Alijošius, Aleksandras Vitkus, Julius Liobikas;                               trečioje eilėje iš kairės: Linas Šumskas, Artūras Stimbirys

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Profesinės sąjungos informacija LSMU darbuotojams

  DĖL BENDRAAUTORIŲ INDĖLIO PROPORCIJŲ NUSTATYMO

  Dėl bendraautorių indėlio proporcijų nustatymo 

   

   

   

  DĖL DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS PAKEITIMO

    Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimas 2013-12-20_Nr_39-20 

   

  2013 m. balandžio 15 d. LSMU profesinės sąjungos pirmininkė gerb. L.Šernienė LSMU Senato kolegijos bei dėstytojų ir mokslininkų atestacijos komisijos nariams el.paštu pateikė LSMU profesinės sąjungos komiteto pasiūlymus dėl ruošiamų „LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarkos“ pakeitimų. Profesinės sąjungos komiteto pasiūlymai dokumente pažymeti žalia spalva.

   

  Tuo pačiu buvo pateiktas projektas, kaip būtų galima nešališkai susieti LSMU mokslo darbuotojų kvalifikacinius pasiekimus per kadenciją su atlyginimų koeficientais.

    LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarka 
    Mokslo darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo kvalifikaciniai reikalavimai per kadenciją