LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro misija - Lietuvos sveikatos mokslų universitete organizuoti užsienio studentų studijas, kitų šalių sveikatos priežiūros personalo tobulinimąsi, universiteto dėstytojų, studentų ir personalo mainų programas, bendradarbiavimą su kitomis aukštosiomis mokyklomis, informuoti universiteto bendruomenę apie tarptautinio bendradarbiavimo finansavimo galimybes.