Spausdinti

Darbo rinkos prognozė 2017 m.

              Lietuvos darbo birža jau daugiau nei 20 metų rengia vienerių metų darbo rinkos prognozes, kurių tikslas – numatyti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos srautus ir įvertinti užimtumo rėmimo priemonių bei darbo rinkos paslaugų poreikį.
              2017 metų darbo rinkos prognozė parengta remiantis ekonominių, demografinių bei darbo jėgos pasiūlos ir paklausos rodiklių analizės rezultatais, darbdavių atsakymais į klausimus apie verslo veiklos perspektyvas, darbo vietų steigimą ir likvidavimą įmonėse, viešojoje erdvėje prieinama aktualia informacija apie numatomus pokyčius darbo rinkoje.
2016 metų lapkričio mėn. darbo biržų specialistai atsitiktinės stratifikuotos atrankos metodu apklausė 4,4 tūkst. darbdavių, kurių įmonėse dirba 253 tūkst. šalies dirbančiųjų. Tarp apklaustųjų 59 proc. sudarė paslaugų, 22 proc. – pramonės, 10 proc. – žemės ūkio ir 9 proc. – statybos sektoriaus įmonės. Daugiausiai – 96 proc. apklausta smulkaus ir vidutinio verslo atstovų. Apklausos rezultatų reprezentatyvumas pasiektas proporcingai parenkant darbo rinkos dalyvius pagal ekonomines veiklas ir dirbančiųjų skaičių.
               Lietuvos darbo birža, remdamasi Europos Sąjungos šalių valstybinių užimtumo tarnybų gerąja patirtimi darbo rinkos prognozavimo srityje, jau trečius metus sudarė gerokai išplėstą „Įsidarbinimo galimybių barometrą 2017“, apimantį 155 profesijų grupes ir atspindintį Lietuvos darbo rinkos struktūrą. Šio barometro pagrindu taip pat sukurtas interaktyvus 155 profesijų grupių paklausumo žemėlapis, kuriame pateikta prognozuojama konkrečios profesijų grupės pasiūlos ir paklausos padėtis atskirose savivaldybėse. Profesijų žemėlapis yra skelbiamas Lietuvos darbo biržos interneto svetainės skyriaus „Darbo rinka“ rubrikoje „Profesijų žemėlapis“.

Darbo rinkos prognozė 2017 m.

Profesijų žemėlapis