Archyvas

 • Veikla ir funkcijos

  • Atlieka gautos korespondencijos priėmimą, pirminį jos tvarkymą ir išskirstymą
  • įtraukia dokumentus į apskaitą, teikia juos vykdytojams
  • kontroliuoja Universitete rengiamų dokumentų įforminimą, tvarkymą ir jų užduočių vykdymą
  • konsultuoja Universiteto darbuotojus dokumentų rengimo, valdymo ir archyvų tvarkymo klausimais
  • supažindina darbuotojus su Universitete parengtais teisės aktais
  • sprendžia kitus Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir atlieka paskirtas funkcijas
  • atlieka operatyvią dokumentų paiešką,
  • rengia dokumentacijos planą,
  • išduoda archyvines pažymas, dokumentų kopijas, patvirtintus nuorašus ir išrašus interesantams
 • Kontaktai

  Adresas:
  Medicinos akademija                     Veterinarijos akademija
  A. Mickevičiaus g. 9                      Tilžės g. 18, 202 kab.
                                                     LT-47181, Kaunas

   

  Medicinos akademija

  Lijana Janisovienė
  Archyvo vedėja
  Tel. (8 37) 327275 (vietinis – 5564)
  El.paštas: archyvas@lsmuni.lt