Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

 • Funkcijos

  • konsultuoti rektorių, jo įgaliotus asmenis (padalinių vadovus) ir darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais ir teikti pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei optimizuoti.
  • organizuoti darbuotojų mokymus saugos ir sveikatos, pirmos pagalbos ir gaisrinės saugos tema.
  • organizuoti ir prižiūrėti privalomus sveikatos tikrinimus Universiteto darbuotojams.
  • organizuoti, koordinuoti ir atlikti pagal kompetenciją profesinės rizikos vertinimą.
  • dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir kitus su darbuotojų sauga ir sveikata susijusius įvykius, juos registruoti, išsiaiškinti priežastis ir pan.
  • rengti ir/ar organizuoti parengiant Universiteto darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos norminius teisės aktus.
  • dalyvauti Universiteto darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje ir teikti informaciją apie saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos būklę, bei atliekamos vidinės kontrolės rezultatus.
  • kontroliuoti kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų ir vykdymo terminų Universiteto padaliniuose.
  • dalyvauti išorės kontrolės institucijų atliekamuose tikrinimuose, informuoti rektorių ir kitus kompetetingus asmenis apie šių tikrinimų rezultatus.
  • instruktuoti įsidarbinančius į Universitetą darbuotojus.
 • Kontaktai

  Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba
  Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, 101 kab.
  Kontaktai

   

  Rūta Veličkienė
  Tarnybos vadovė
  Tel. (8 37) 32 72 27 (vietinis – 5570)
  Tarnybinis mob.8 615 34376
  El. paštas: ruta.velickiene@lsmuni.lt

   

  Diana Rupšienė 
  Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė
  Tel. (8 37) 32 72 27 (vietinis – 5557)
  El. paštas: diana.rupsiene@lsmuni.lt

   

  Akvilė Jankauskė (laikinai nedirbanti)
  Profesinės sveikatos specialistė
  Tel. (8 37) 32 72 27 (vietinis – 5557)
  El. paštas: akvile.jankauske@lsmuni.lt

    

  Virginijus Sidaravičius
  Gaisrinės saugos inžinierius
  Tel. (8 37) 39 54 63
  Tarnybinis mob. 8 698 17847
  El. paštas: virginijus.sidaravicius@lsmuni.lt

   

   

  Darbuotojų saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos įvadiniai instruktavimai atliekami
  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas, 101 kabinetas:
  I, III - 8-12 val.   II, IV- 13-17 val.     V - 13-1545 val.                             

   

  Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą priimti į darbą.
  Pageidaujant atvykti kitu laiku, skambinti tel. 32 72 27, viet. 5570.

  Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais konsultuoja ir darbuotojams darbo metu, pakeliui į darbą ar iš darbo įvykusius nelaimingus atsitikimus tiria: 

  Neuromokslų instituto Palangos klinika - Linas Butkus tel. 8 698 58516;
  Gyvulininkystės institute
  – Zenonas Pletkus tel. 8 612 14090.