• LSMU
  • Stojantiesiems
Spausdinti

Stojančiųjų dėmesiui!

Lietuvos sveikatos mokslų universitete įdiegtas elektroninis studijų sutarčių pasirašymas.
Stojantysis, dalyvavęs bendrajame priėmime ir gavęs kvietimą bei priėmęs sprendimą studijuoti Universitete, studijų sutartį pasirašo nuotoliniu būdu prisijungęs prie universiteto priėmimo informacinės sistemos priemimas.lsmuni.lt.
Į sudarytą asmeninę elektroninę bylą stojantysis įkelia:

1. Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

2. Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;

3. Dokumentinę foto nuotrauką ne didesnę kaip 10 MB.

4. Registracijos studijoms įmokos 45,00  EUR, sumokėtos į LSMU sąskaitą banke, kvitą arba dokumentų kopijas, įrodančios teisę nemokėti registracijos įmokos;
 
Registracijos studijoms įmoka (dalyvaujantiems bendrajame priėmime) – 45,00 EUR Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989; Gavėjo bankas  – AB SEB  bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440; Mokėjime nurodyti įmokos kodą  P6171  ir stojančiojo vardą, pavardę.
 
Priėmimo komisijos adresas ir telefonai
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras  VI aukštas 608 kab.(Sukilėlių pr. 13, Kaunas)

tel. (8–37) 36 19 02,  mob. tel. 8686 10217, el. paštas komisija@lsmuni.lt;    www.lsmuni.lt
 
Priėmimo komisijos darbo laikas
 
Darbo dienomis  9.00 – 16.00 val.         

Pietų pertrauka  12.00 – 13.00 val.

Standartizuoto motyvacijos pokalbio vertinimo aprašas

2019 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

LSMU pirmakursių gidas

Visą infromaciją apie LSMU bendrabučių suteikimą ir tam reikalingus dokumentus galite rasti čia

Gerb. būsimieji Pirmakursiai,

Medicinos fakultetas kviečia lietuvių ir užsienio studentus mediciną studijuoti vienoje tarptautinėje grupėje! Grupė formuojama stojantiems į pirmąjį kursą (2019/2020 m.m.). Šioje grupėje, studentams pageidaujant, studijos bus vykdomos iki 6 kurso.  Studijos grupėje vyktų tik anglų kalba ir būtų pageidautinas vienodas lietuvių ir užsienio studentų skaičius.

Privalumai mokytis šioje grupėje:

  1. Tobulinsite profesines anglų kalbos žinias.
  2. Susipažinsite su kitų kultūrų ir tautybių žmonėmis.
  3. Padėsite vienas kitam mokytis ir gilinti jau įgytas medicinos žinias.

Galvojate, kad tai neįmanoma? Išbandykime visi kartu. Trumpiausias studijų laikotarpis – vienas semestras (pusmetis).  

Detalesnė informacija  apie pageidaujančių studijuoti mišrioje grupėje atranką bus skelbiama liepos 22 d. Universiteto svetainėje www.lsmuni.lt

 

Dear Students,

The Faculty of Medicine is inviting Lithuanian and International students to study in an international group! The group is being formed for the upcoming first year students of academic year 2019/2020. In this group you will be able to study up to the 6th year. Studies for this group will be organised only in English language. It is required for the group to consist of equal numbers of Lithuanian and International students.

                
Benefits of studying in this group:


1. Improve your professional English language skills.
2. Meet people of other cultures and nationalities.
3. Help each other learn and deepen the medical knowledge already acquired.


Do you think this is impossible? Let's try it all together. The shortest study period is one semester (half a year).


More detailed information will be provided upon signing the study contract.