Spausdinti

Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos nario rinkimai

Gerbiami LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai!

Informuojame, kad 2017 m. spalio mėn. 26 dieną 9-15 val. Visuomenės sveikatos fakultete (Tilžės g. 18) I a. 102 auditorijoje vyks Visuomenės sveikatos fakulteto (VSF) tarybos nario – socialinio partnerio atstovo, rinkimai. Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamentu ir VSF nuostatais, VSF taryboje yra 1 socialinio partnerio atstovas, kuris išrenkamas VSF dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkime. Esant svarbioms priežastims, rinkėjams galima balsuoti iš anksto 2017 m. spalio mėn. 23 d. 9-12 val. VSF (Tilžės g. 18) I a. 102 auditorijoje.

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 6 punktu, viešai skelbiamas LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narių rinkėjų sąrašas. Pretenzijos dėl paskelbto rinkėjų sąrašo netikslumų priimamos iki 2017 m. spalio 11 d. 17.00 val. el. paštu: akvile.birbilaite@lsmuni.lt.

Prašome visus dėstytojus ir mokslo darbuotojus  dalyvauti rinkimuose, nes LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 9 punktas nustato, kad rinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja 2/3 visų fakulteto rinkėjų. Rinkimų metu prašome turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

Kandidatus į tarybos narius – socialinių partnerių atstovus, nedirbančius LSMU, gali siūlyti Senatas, asociacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, fakulteto rinkėjų grupė arba kandidatas savo kandidatūrą gali siūlyti ir pats. Kandidatas turi duoti sutikimą balotiruotis. Kandidatai į tarybos narius gali būti keliami iki 2017 m. spalio mėn. 16 d. 15 val. Kandidatų skaičius neribojamas.

Kandidatai į tarybos narius registruojami:

2017 m. spalio 12 d. 9-12 val. ir 13-15 val. VSF (Tilžės g. 18) II a. kabinete Nr. 219;

2017 m. spalio 16 d. 9-12 val. ir 13-15 val. VSF (Tilžės g. 18) II a. kabinete Nr. 219.

 

LSMU MA VSF tarybos narių rinkimų komisija