Spausdinti

Veterinarinės medicinos studijų programai – tarptautinis įvertinimas

Veterinarinės medicinos studijų programai – tarptautinis įvertinimasKalendoriniams metams einant į pabaigą, LSMU bendruomenė sulaukė džiuginančių žinių iš Europos aukštųjų veterinarijos mokyklų asociacijos apie LSMU Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos programos tarptautinį įvertinimą. Apie šį įvykį trumpai pakalbinome Veterinarijos fakulteto dekanę prof. dr. Vitą Riškevičienę.

Kuo šis įvertinimas svarbus Veterinarijos akademijai?

Pirmiausia, norisi patikslinti, kad tiesiogiai šis įvertinimas yra svarbus tik pačiai Veterinarinės medicinos studijų programai, jos studentams ir dėstytojams, nes būtent ši programa įvertinta. Be abejonės, įvertinimu džiaugiasi ir didžiuojasi visas Veterinarijos fakultetas ir Veterinarijos akademija. Manau, kad tai yra svarbu ir visam Universitetui.

LSMU VA Veterinarinės medicinos studijų programos atitikimą ES Tarybos direktyvų keliamus studijų kokybės reikalavimus vertino Europos aukštų­ jų veterinarijos mokyklų asociacijos (The European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)) ekspertai. Ši asociacija jungia net 97 iš 110 Europos aukštųjų veterinarijos mokyklų (Veterinarijos fakultetas šios asociacijos nariu tapo 2002 m.) ir turi aktyviai veikiančias veterinarijos studijų kokybę ES universitetuose užtikrinimą koordinuojančias struktūras, kurių misija yra vertinti, skatinti ir plėtoti bendrus ES veterinarijos aukštųjų mokyklų ir jų vykdomų veterinarinės medicinos studijų programų kokybės standartus. Tad šiemet mūsų gautasis VM programos sąlyginis patvirtinimas garantuoja Veterinarijos fakultete parengtų veterinarijos gydytojų judėjimo laisvę Europoje ir abipusį kvalifikacijos pripažinimą, grindžiamą suderintais būtiniausiais veterinarijos gydytojų rengimo reikalavimais. Tiesa, Veterinarinės medicinos studijų programa buvo patvirtinta 5 metams, tačiau ekspertų išvadose paminėta, kad mums dar liko įgyvendinti vieną studijų bazės rekonstrukcinį patobulinimą. Manome – šis pakeitimas tikrai bus įgyvendintas per 3 metus, o mes džiaugiamės, kad pačiai programos studijų kokybei – programos sandarai, turiniui, vadybai ir dėstytojų kompetencijai – ekspertai priekaištų nepareiškė.

Kokie programos pokyčiai gali būti numatyti ateityje, kad būtų pasiekta dar geresnių rezultatų?

Vienas pagrindinių veterinarinės medicinos studijų garantavimo veiksnių yra kokybiškų praktinių klinikinių įgūdžių diegimo garantavimas visų veterinarijos studijų metu. Tuo tikslu rengiamės struktūriniams fakulteto pokyčiams, kurie, esame įsitikinę, palengvins klinikinių studijų organizavimą, leis įdiegti horizontaliąją tarpdalykinę integraciją, įgyvendinus klinikinių dalykų dėstymą pagal gyvūnų rūšis, ir sudarys palankesnes sąlygas studentams siekti programos rezultatų.

Taip pat svarbus studijų programų akcentas – gyvūnų klinikos, kuriose Veterinarinės medicinos studentai gauna svarbiausius klinikinius praktinius įgūdžius. Šias klinikas jau yra būtina atnaujinti, išplėsti ir modernizuoti, kad galėtume sudaryti pačias geriausias sąlygas savo studentams, siekiantiems įgyti plačias gyvūnų gydymo technologijų kvalifikacijas. Žinome – visa Universiteto administracija deda dideles pastangas, kad Veterinarijos fakultetas turėtų naujas, moderniai įrengtas tiek stambiųjų, tiek ir smulkiųjų gyvūnų klinikas. Tad šio momento taip pat labai laukiame ateityje.

Kas daugiausia prisidėjo prie šio įvertinimo siekimo?

Veterinarinės medicinos programa šio įvertinimo siekia nuo 2002 m., kai EAEVE ekspertai pirmą kartą atvyko vertinti VM programos. Tuometė LVA administracija įdėjo labai daug pastangų nustatytiems trūkumams pašalinti. Tačiau Europos veterinarijos aukštasis mokslas tuo pat metu labai tobulėjo, ir mums teko ne tik pašalinti buvusius trūkumus, bet ir vėl spręsti jau naujai iškilusias problemas. Fakultetas nenuleido rankų, o nuosekliai dirbo.

Už tai, ko buvo pasiekta tuo laikotarpiu, aš, kaip dabartinė Veterinarijos fakulteto dekanė, privalau padėkoti visai Veterinarijos fakulteto bendruomenei, vieningai siekusiai šio įvertinimo: pirmiausia žmonėms, kurie kūrė strategiją ir jos įgyvendinimo planus, ieškojo lėšų, statė, rašė… Tai tuometis LVA rektorius, dabartinis VA kancleris prof. H. Žilinskas, buvusi VF dekanė prof. A. Aniulienė ir prodekanas prof. V. Oberauskas, klinikų vadovai prof. A. Kučinskas ir doc. B. Karvelienė, ir, be abejonės, VF padalinių vadovai ir dėstytojai, kurie tai darė tyliai, bet kokybiškai atlikdami savo pareigas.

Ne lengvesni buvo ir pastarieji metai, kai reikėjo pašalinti dar likusius trūkumus, kurių nebūtume įgyvendinę be Universiteto rektoriaus prof. R. Žaliūno priimtų pozityvių sprendimų, administracijos ir finansų direktoriaus J. Babarsko operatyvumo, prorektorės studijoms prof. D. Rastenytės racionalių patarimų, Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovės R. Veličkienės supratingumo ir daugelio kitų kolegų palaikymo. Ačiū Jums visiems.

Na ir pabaigai, kaip manote, kokiomis mintimis gyvena šių dienų (būsimi ir esami) veterinarijos gydytojai?

Veterinarijos gydytojo profesija yra išskirtinė. Ji negali būti pamatuojama vien moralės normomis arba biologinėmis tiesomis. Todėl mes visi, veterinarinės medicinos gydytojai ir studentai, turime suprasti, kad „gyvūnai nėra visas mūsų gyvenimas, bet jie padaro mūsų gyvenimą prasmingą“ (Roger Caras).

 

 Indrė Levickytė