Spausdinti

Vardinių stipendijų konkursas Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto studentams

Studentai (pradedant trečiuoju semestru) norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2016 m. sausio 29 d. į LSMU Studentų atstovybę (A.Mickevičiaus g. 9, tel. 327214) turi pristatyti šiuos dokumentus:

1. Prašymą Rektoriaus vardu vardinei stipendijai gauti.

2. Dekanato patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį.

3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą.

4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų ar globėjų, turintys neįgalius tėvus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.

5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pastaba.

1. Bendras studijų vidurkis turi būti ne mažiau 8 balai.

2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2015/2016 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

3. Studentams, jau pateikusiems prašymus ir kitus pasiekimus įrodančius dokumentus rudens semestre iki 2015m. gruodžio 11 dienos, antrą kartą prašymų pakartotinai pristatyti nereikia.

Komisijos posėdis įvyks 2016 m. vasario 4 d. 15 val. M.Jankaus g. 2, II aukštas, 18 kab. Studentų, pateikusių prašymus, dalyvavimas būtinas.

 

Bus skiriamos šios stipendijos:

1. Prof. Kazio Oželio fondo (viena stipendija FF studentams);

2. UAB „Eurovaistinė“ (penkios stipendijos IV kurso FF studentams ir penkios stipendijos V kurso FF studentams);

 

prof. Daiva Rastenytė

Prorektorė studijoms, komisijos pirmininkė