Valstybingumą stiprino ir iškilūs Lietuvos gydytojai

Vasario 14 d. Akademiko Z. Januškevičiaus posėdžių salėje įvyko iškilmingas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos ir senato posėdis, skirtas Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – paminėti.

Iškilmėms vadovavo LSMU senato pirmininkas prof. dr. Rimantas Benetis.

Sveikindamas akademinę LSMU bendruomenę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Remigijus Žaliūnas priminė, jog vasarį drauge su Lietuvos valstybės atkūrimo diena minime dar dvi svarbias sukaktis: prieš 1010 metų pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas, o prieš 97 metus Kaune įkurtas Lietuvos universitetas.

minejimas6.jpg (4774x3182)„Ši diena ypatinga mums visiems. Kartą per metus mintimis atsigręžiame į laikotarpį, kai buvo padėti moderniosios mūsų valstybės pamatai. Valstybės kūrimo ir stiprinimo procese visada dalyvaudavo ir Lietuvos šviesuomenė. Taip yra ir šiandien, kai kiekvienas mūsų dirbame sveikesnės, ekonomiškai stipresnės valstybės labui. Tad ačiū visiems mūsų Mokytojams, kurie ugdo šiandienos šviesuomenę – asmenybes, prisidedančias prie Universiteto ir mūsų valstybės klestėjimo“,  – kalbėjo LSMU rektorius.

„Dvidešimtasis amžius Lietuvai padovanojo du stebuklus –  1918 m. vasario 16-ąją ir  1990 m. kovo 11-ąją“, – pastebėjo LSMU tarybos pirmininkas, prof. habil.dr. Vilius Jonas Grabauskas, apžvelgęs Universiteto augimo laikotarpį per atgautos nepriklausomybės dešimtmečius ir palinkėjęs, kad antrąjį Atkurtos valstybės šimtmetį Universiteto vardas garsėtų visame pasaulyje.

„Kasmet Universitetas pasipildo naujais projektais, idėjomis, technologijomis, prie mūsų prisijungia per 1 tūkst. naujų,  žinių ir įspūdžių ištroškusių akademinės bendruomenės narių. Jie atneša daugiau, nei galima įsivaizduoti: jauni, veržlūs, idėjiški, norintys pokyčio ir patys pasirengę juo būti. Ar tikrai produktyviai išnaudojame šią energiją?“,  – savo šventinėje kalboje klausė LSMU studentų atstovybės prezidentė Danielė Bučinskaitė.  

Studentų atstovė akademinę bendruomenę kvietė stiprinti Universiteto bendruomeninius ryšius pasitelkiant meną, kultūrą, aktyvius Universiteto absolventus – „kad Universitetas ir toliau išliktų viena stipriausių Lietuvoje asmenybių kalvių“.

Pasveikino 2018 metų Lietuvos mokslo premijos laureatus

minejimas12.jpg (4891x3255)Iškilmingame LSMU tarybos ir senato posėdyje buvo pasveikinti Universiteto mokslininkai – Lietuvos mokslo premijos laureatai biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityje prof. Vaiva Lesauskaitė, prof. habil. dr. Vilius Jonas Grabauskas, prof. Janina Petkevičienė, prof. dr. Jūratė Klumbienė, prof. Abdonas Tamošiūnas. Lietuvos mokslo premija įvertintas šios mokslininkų grupės darbas „Lėtinės neinfekcinės ligos: nuo populiacijos iki genų“.

Akademinę Universiteto bendruomenę su valstybine švente pasveikino kandidatas į Lietuvos prezidentus Gitanas Nausėda.

Gydytojai, prisidėję prie Lietuvos valstybingumo raidos

Graži Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tradicija – iškilmingo šventinio LSMU tarybos ir senato posėdžio metu jauniems Universiteto mokslininkams suteikiama teisė skaityti pranešimą.

„Tokia galimybė – vienintelė, nebepasikartojanti per visą profesinę karjerą“,  – pabrėžė LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas.

minejimas13.jpg (5022x3349)Šiais metais pranešimą „Lietuvos gydytojai – nepriklausomybės kūrėjai“ skaitė LSMU podiplominių studijų centro dekanas prof. dr. Juozas Kupčinskas, glaustai apžvelgęs žinomų Lietuvos valstybės veikėjų – gydytojų: dr. Jono Basanavičiaus, Vinco Kudirkos, Kazio Griniaus, Jono Šliūpo, Vlado Nagevičiaus ir kt. – profesinį kelią.

Pranešime atskleista ir kai kurių mažiau žinomų faktų: tarkime, dr. Jonas Basanavičius davė pradžią tam tikrai medicininės terminologijos standartizacijai – liaudiškus ligų pavadinimus – akių apvilkimas, springulys – keitė tarptautiniais katarakta, laringitas. Gydytojas V. Kudirka nebuvo brangininkas, iš neturtėlių neimdavęs mokesčio už apžiūrėjimą ir negailestingai kritikuodavęs iš pacientų tamsumo besipelnančius vaistininkus. Kazį Grinių žinome kaip Prezidentą, tačiau gimtajame krašte jo niekas nevadino kitaip nei daktaru.

Baigdamas pranešimą, prof. dr. J.Kupčinskas pacitavo ir šiandien aktualius V.Kudirkos žodžius: „Ne tas inteligentas atneš didesnę naudą tautai, kuris taps siauru, nors ir garsiu specialistu,  bet tas, kuris platins apšvietimą ir duos patarmę ieškant šviesos ir laisvės“. Pasak pranešėjo, mūsų šalies demokratija, laisvė, nepriklausomybė nėra duotybė, bet nuolatinių pastangų reikalaujantis procesas.

minejimas15.jpg (5033x3356)Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Universiteto bendruomenę sveikino ir nuotaikingus kūrinius atliko įspūdingas būrys įvairių Universiteto meno kolektyvų atlikėjų, kuriuos renginio dalyviai pasitiko ir išlydėjo plojimais.

Iškilmėse pasirodė LSMU gimnazijos choras „Ave musica“ (vad. Giedrė Druskienė), LSMU gimnazijos tautinių šokių kolektyvas (vad. Eglė Glinskienė), studentų šokių kolektyvas „Salto“ (vadovas Irmantas Aleksa), LSMU MA akademinis choras „Neris“ (meno vadovas Tomas Lapinskas).

Iškilmingas LSMU tarybos ir senato posėdis baigtas akademiniu himnu „Gaudeamus“.