Spausdinti

Universitete organizuojami rinkimai į darbo tarybą

Lietuvos sveikatos mokslų universitete organizuojami rinkimai į darbo tarybą. LSMU Darbo tarybą sudarys 11 narių, renkamų 3 metų kadencijai.

Darbo tarybos narių rinkimo procesas: kandidatų kėlimas

Iki š.m. rugsėjo 4 dienos 15 val. kviečiame kelti savo kandidatus į LSMU Darbo tarybos narius. Visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Universitetu turintys darbuotojai, išskyrus darbdavį ir jam atstovaujančius asmenis, gali pasiūlyti po vieną kandidatą į LSMU Darbo tarybą. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbdavys ir jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai negalės būti Darbo tarybos nariais. Darbuotojas siūlydamas kandidatą raštu kreipiasi į rinkimų komisiją bei pateikia rašytinį siūlomo kandidato sutikimą. Prašymą ir sutikimą pasirašius nuskanuoti ir siųsti rinkimų komisijai el. p. darbo.taryba@lsmu.lt arba rugsėjo 4 d. dokumentus pateikti Komisijai asmeniškai nuo 10 val. iki 15 val. Centrinių rūmų Tarybos posėdžių salėje (Nr. 117), adresu A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas (kandidatai sutikimą gali išreikšti arba pagal pridedamą formos pavyzdį arba laisvos formos sutikimu, siūlantiems save pakanka tik prašymo). Siūlymai, pateikti nesilaikant reikalavimų (nesant rašytinio siūlymo ir kandidato rašytinio sutikimo), gali būti nepriimti. Pateikti siūlymai, atitinkantys reikalavimus (pateikus rašytinį siūlymą ir kandidato rašytinį sutikimą), registruojami, o pateiktus siūlymus nagrinės rinkimų komisija posėdžio metu, kuris įvyks pasibaigus kandidatų registravimo terminui. Įtraukus kandidatą į sąrašą, tiek pats kandidatas, tiek jį pasiūlęs Universiteto darbuotojas bus informuoti elektroniniu paštu.

Galutinis kandidatų į LSMU Darbo tarybos narius sąrašas bus paskelbtas Universiteto tinklapyje.

Rugsėjo 18 d. (trečiadienis) – Darbo tarybos rinkimų diena. Detali informacija apie balsavimo tvarką bus paskelbta Universiteto tinklapyje.

Kontaktai

Kilus klausimams kreiptis: