Spausdinti

Tarptautinė mokslinė konferencija "VIZUALINĖS KŪRYBOS FENOMENAS IR SVEIKATA"

2014 m. lapkričio 28-29 d. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas organizuoja tarpdalykinę konferenciją "Vizualinės kūrybos fenomenas ir sveikata". Jos metu Lietuvos ir užsienio mokslininkai pasidalins idėjomis bei moksliniais pasiekimais vizualinės kūrybos, medicinos, socialinių mokslų tarpkryptinių santykių srityje.

Tarpdalykinių tyrimų būtinybę skatina pokyčiai Lietuvos švietimo ir sveikatos priežiūros sistemose. 2013 m. startavo pirmoji Lietuvoje antros pakopos studijų jungtinė programa "Dailės terapija", vykdoma Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto bendromis pajėgomis. Juridiškai įtvirtintos dailės terapijos specialisto kompetencijos, apibrėžta sveikatos priežiūros sritis, kurioje dailė taikoma kaip gydymo priemonė. Tokiame kontekste konferencija "Vizualinės kūrybos fenomenas ir sveikata" bus vienas pirmųjų renginių, sujungsiantis vaisingoms diskusijoms įvairių sričių specialistus ir reikšmingai prisidėsiantis prie teorinio dailės terapijos diskurso plėtotės Lietuvoje. Vizualinė kūryba bus nagrinėjama filosofiniu, estetiniu, medicininiu, psichologiniu, socialiniu ir kitais aspektais, pabrėžiant ne tik teorinį, bet ir praktinį tiriamų idėjų taikomumą.

Konferencijos  organizacinis komitetas kelia sau ambicingą tikslą vienkartinį renginį paversti atviru tęstiniu projektu ir deklaruoja šiuos strateginius tikslus: sudaryti sąlygas kultūrinės, socialinės bei sveikatos sistemų sanglaudai, tarpsektorinam bendradarbiavimui, užtikrinančiam naujų idėjų, veiklos metodų bei modelių raidą; skatinti Lietuvoje plėtoti teorinį diskursą, įvairius dailės kūrybos aspektus nagrinėjantį kaip asmens sveikatos ir socialinės gerovės prielaidą; plėsti vizualinės kūrybos sampratą visuomenėje, pabrėžiant teigiamo poveikio žmogaus gerovei ir sveikatai aspektą;

Tikslinė grupė: kultūros ir meno sričių darbuotojai, pedagogai, sveikatos priežiūros  specialistai, psichiatrai, psichologai, socialiniai ir slaugos srities darbuotojai, dailės terapijos idėjas populiarinančių ir taikančių visuomeninių organizacijų nariai, dailės terapijos magistro studijų studentai.

Konferencijos organizacinis komitetas: prof. Jonas Audėjaitis, dr. Stasys Mostauskis, dr. Audronė Brazauskaitė, dr. Jolita Rapolienė, lek. Rūta Lukošaitytė, lek. Kristina Daubaraitė.

Konferencijos mokslinis komitetas: akad.prof. Antanas Andrijauskas, Vilniaus universitetas, Vilniaus dailės akademija, dr. Janek Dubowski, Roehampton universitetas, Londonas, dr. Margaret Hills, Queen Margaret universitetas, Edinburgas, dr. Kristine Martinsone, Rygos Stradins universitetas, dr. Stasys Mostauskis, Vilniaus dailės akademija, Kauno fakultetas, dr. Audronė Brazauskaitė Vilniaus dailės akademija, Kauno fakultetas, prof. Jūratė Macijauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, prof. Virginija Adomaitienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.