Švietimo ir mokslo ministrės vizitas Lietuvos sveikatos mokslų universitete

Sausio 25-ąją Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) lankėsi švietimo ir mokslo ministerijos delegacija, vadovaujama ministrės Audronės Pitrėnienės. Vizito tikslas – susipažinti su didžiausia Lietuvos biomedicinos studijų srities universitetine aukštąja mokykla, kuri savo veiklą yra integravusi su didžiausia Lietuvos ligonine – Kauno klinikomis. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – tai pirmoji ir vienintelė specializuota aukštoji mokykla mūsų šalyje, kuri Seimo nutarimu buvo įkurta 2010 m., sujungus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją.

Susitikimo metu Universiteto rektorius prof. Remigijus Žaliūnas pristatė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto struktūrą. Prorektorė studijoms prof. Daiva Rastenytė pateikė išsamią vykdomų studijų proceso apžvalgą. Pasidžiaugė, kad stojančiųjų į Universitetą kiekvienais metais daugėja, o užsieniečių studentų skaičius jau pasiekė 10 proc. visų studijuojančiųjų. Prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė supažindino su Universitete atliekamais moksliniais tyrimais, kurių galimybės ir rezultatai puikiai atliepia ir verslo poreikius. Universitete vykdomų mokslinių tyrimų aktualumas ir publikacijų, kuriose atskleidžiami tyrimų rezultatai, cituojamumo augimas nekelia abejonių, kad sujungus dviejų stiprių aukštųjų mokyklų kompetencijas pasiektas mokslo rezultatų proveržis. LSMU ligoninės Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius pabrėžė Universiteto išskirtinumą – studijų, mokslo ir klinikinės praktikos vienovę. Ši integracija labai svarbi ne tik Universiteto ateičiai, bet ir šalies pažangai. Administracijos ir finansų direktorius Justas Babarskas, pristatydamas Universiteto infrastruktūros plėtros planus, išskyrė prioritetines sritis – Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės bei Veterinarinės medicinos studijų programai reikalingos Gyvūnų klinikos infrastruktūros sukūrimą. Viceministrė dr. Svetlana Kauzonienė pasidalijo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei studijų infrastrukūros kūrimo ir atnaujinimo įžvalgomis bei galimybėmis.

LR švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė nuoširdžiai džiaugėsi LSMU studijų, mokslo ir medicinos praktikos laimėjimais pabrėždama, kad visos šios pastangos dedamos aukščiausiam prioritetui – žmogaus sveikatai. „Jūsų darbai yra gelbėjantys gyvybes, todėl jie yra nuostabūs“, – teigė ministrė ir juokavo: „viliuosi, kad vienas iš LSMU rodiklių ateityje visgi sumažės – tai pacientų apsilankymų skaičius per metus, kuris dabar yra per milijoną. Vadinasi, visi būsime sveikesni.“

Diskusijos metu pasidalyta LSMU infrastruktūros galimybių gerinimo, ateities planų įgyvendinimo ir vizijų plėtojimo idėjomis.

 

Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu
Viešųjų ryšių specialistė
Tarptautinių ryšių ir studijų centras