Spausdinti

Sutarčių svarba tarpinstituciniuose projektuose

Plėtros tarnyba informuoja, jog pastaruoju metu ženkliai daugėja atvejų, kai LSMU dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų interesai yra pažeisti, nes teikiant tarpinstitucinių projektų paraiškas nebuvo susitarta dėl esminių sąlygų: intelektinės nuosavybės, jos pasidalinimo proporcijų, apsaugos ir komercializavimo sąlygų. Praktika rodo, jog nesant laiku pasirašytos sutarties ir vėliau pasiekus numatytus rezultatus, dažnai tampa sudėtinga ar netgi neįmanoma pasiekti priimtinus susitarimus.

 

Dažniausiai pasitaikantis atvejis, kai projekto įgyvendinimo metu kuriama arba vertinama konkreti technologija, tačiau sukurtos konkrečios technologijos patento paraiškose neįtraukiamas LSMU arba projekto veiklas kartu vykdę autoriai (LSMU darbuotojai, studentai).

 

Tai ypač aktualu visiems taikomojo pobūdžio projektams, kurių rezultatas – sukurtas inetelektinės nuosavybės objektas (technologija, prototipas, maketas, gaminys (bet koks), algoritmas (ar bet koks jų patobulinimas/pagerinimas) ir t.t. ir/arba kurių veiklų vykdymo metu planuojama atlikti įvairius ikiklinikinius ir klinikinius tyrimus, technologijų vertinimą ir/ar validavimą, biomedicinines studijas ir pan.).

 

Plėtros tarnyba informuoja, jog LSMU yra parengęs tipinį sutarties pavyzdį, kurio pasirašymą prašome inicijuoti tinkamu laiku - iki projektų paraiškų pateikimo dienos.

Sutarties pavyzdys

 

Plėtros tarnybos informacija