Studijoms siekiame suteikti dar daugiau tarptautiškumo

Siekiame

Vienos veterinarinės medicinos universiteto (Austrija), Gyvūnų mitybos ir funkcionaliųjų augalų sudėtinių dalių departamento direktorius prof. habil. dr. Qendrimas Zebelis nuo vasario 23 d. LSMU Veterinarijos akademijoje pradėjo skaityti paskaitų ciklą (anglų kalba). Paskaitų temos – gyvūninių išteklių valdymas, arklių fiziologija, mityba, gerovė, gyvūnų panaudojimo galimybės žmonių gydymo tikslais.

Iškilus mokslininkas iš Austrijos į LSMU skaityti paskaitų atvyko pakviestas Gyvulininkystės technologijos fakulteto Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovo prof. habil. dr. Romo Gružausko. Paskaitos skirtos Gyvulininkystės technologijos fakulteto studentams. GTF atstovai yra sudarę puikias galimybes visiems LSMU bendruomenės nariams dalyvauti paskaitose. Gyvūnų auginimo technologijų instituto darbuotojos ir doktorantės – V. Buckiūnienė, I. Kudlinskienė, G. Stanytė yra pasirengusios teikti konsultacijas studentams, jeigu jų prireiktų. Profesorius R. Gružauskas tikina, kad sunkumų nekils ir mokslininkų ir studentų diskusijos galės vykti net trimis kalbomis – lietuvių, anglų ir vokiečių.

Naujosios Gyvūninių išteklių valdymo magistrantūros studijų programos kūriant ir vykdant dalyvauja net keturi LSMU fakultetai: Gyvulininkystės technologijos, Medicinos, Slaugos ir Visuomenės sveikatos. Gyvūnų panaudojimas žmonių gydymo tikslais – yra vienas pagrindinių šios programos tikslų: rekreacija, reabilitacija, įvairios terapijos rūšys: hipoterapija, kaniterapija. Rekreacija yra labai artima ir vienai medicinos šakai – reabilitacijai, kurios tikslas yra kuo greičiau atkurti fizinius ir kitokius ligonio gebėjimus po traumų ar ligų. GTF mokslininkai pasirengę teikti informaciją gydymo tikslais auginamų gyvūnų veisimo, laikymo, auginimo ir mitybos klausimais. Šių gyvūnų auginimas gerokai skiriasi nuo ūkinių gyvūnų.

„Studijų kokybei norime suteikti dar daugiau tarptautiškumo. Tarptautinių, ilgamečių partnerių iš Vokietijos ir Austrijos paskaitos gilina Universiteto studentų žinias bei skatina jų siekti konferencijų, stažuočių bei susitikimų metu. Mokslinės diskusijos kartu su studentais skatina nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą“ – teigė prof. habil. dr. R. Gružauskas.

Anot profesoriaus kovo 13–18 d. LSMU svečiuosis ir paskaitas apie paukštininkystės sritį skaitys pasaulinio masto mokslininkas Hohenheimo universiteto (Vokietija) prof. Michaelis A. Grashornas.  

 

Jolanta Jonikienė,

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba

Nuotraukoje: prof. Michaelis A. Grashornas, prof. habil. dr. Qendrimas Zebelis, prof. habil. dr. Romas Gružauskas