Spausdinti

Studentų laukia nauja studijų programa „Sveikatinimas ir reabilitacija“

Studentų laukia nauja studijų programa „Sveikatinimas ir reabilitacija“LSMU MA Slaugos fakultete nuo rugsėjo 1 d. akredituota ir patvirtinta nauja studijų programa „Sveikatinimas ir reabilitacija“.

Kaip pasakojo LSMU Slaugos fakulteto dekanė prof. Jūratė Macijauskienė, darbo grupė, rengusi studijų programą, savo veiklą jau baigė, šiuo metu kuriamas studijų programos komitetas. Studijų programos 3 pagrindiniai padaliniai yra LSMU MA Slaugos fakulteto Reabilitacijos ir Vaikų reabilitacijos klinikos bei LSMU Sporto institutas.

„Siekėme parengti modernią, šiuolaikišką reabilitacijos krypties studijų programą, kuri sudarytų galimybes studentams gilinti žinias pagal pasirinktas specializacijas, aktualias sveikatos priežiūros sistemai, pvz., sporto kineziterapija, vaikų reabilitacija ir kt.“, – pasakojo LSMU SF dekanė prof. J. Macijauskienė.

Pasak dekanės prof. J. Macijauskienės, kuriant specializacijas, jau įgyta patirtis derinta su naujais, moderniais specialybės reikalavimais.

„Sveikatinimas ir reabilitacija“ programos specialistai bus rengiami dirbti ne tik su turinčiais negalią ligoniais, bet ir su sveikais žmonėmis, dalyvaujančiais sveikatinimo programose.

LSMU MA Slaugos fakulteto prodekanė doc. Daiva Petruševičienė papasakojo, kad reabilitacijos krypties antrosios studijų pakopos studijų programa „Sveikatinimas ir reabilitacija“ sujungs dvi antrosios pakopos reabilitacijos krypties studijų programas „Fizinė medicina ir reabilitacija“ bei „Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais“. Tuo siekiama ketinantiesiems studijuoti pasiūlyti šiuolaikišką 1,5 metų trukmės studijų programą ir galimybę pasirinkti specializacijas (šakas) pagal darbo pobūdį ir interesus. Parengta programa apims visus sveikatinimo bei reabilitacijos aspektus, atsižvelgiant į šių procesų vietą, laikotarpį, amžiaus tarpsnius ir dalyvių sveikatos būklę. Naujoji studijų programa garantuos racionalų programos administravimo ir išteklių paskirstymą.

Tokios studijų programos poreikį patvirtina kasmet didėjantis norinčiųjų studijuoti šiuo metu LSMU vykdomose reabilitacijos krypties antrosios pakopos studijų programose bei nemažėjantis kineziterapijos, ergoterapijos bakalauro studijas pasirinkusių studentų skaičiai.

Pasak prodekanės, antrosios pakopos studijų programų studijų komitetų vykdomų susitikimų su magistrantais metu jau keletą metų stebimos tos pačios tendencijos: magistrantai pageidauja, kad antrosios pakopos studijų programose būtų galima gilinti konkrečios srities – kineziterapijos, ergoterapijos, sporto kineziterapijos, sveikatinimo, vaikų reabilitacijos – žinias ir gebėjimus. Toks antrosios studijų pakopos modelis dažnai siūlomas Europos, JAV ir Australijos universitetuose. Stojant studijuoti šią studijų programą, studentams bus siūloma pasirinkti vieną iš penkių šakų: Ergoterapija bendruomenėje, Klinikinė kineziterapija, Sporto kineziterapija, Sveikatinimas fiziniais pratimais, Vaikų reabilitacija.

Studijų programą „Sveikatinimas ir reabilitacija“ gali rinktis asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir išklausę papildomas studijų krypties studijas. Stojantieji iš karto pasirinks studijų programosspecializaciją. Kiekviena specializacija turi tam tikrus priėmimo reikalavimus. Konkurso tvarka į magistrantūros programą „Sveikatinimas ir reabilitacija“ bus priimami asmenys, turintys reabilitacijos, kineziterapijos, ergoterapijos, specialiosios pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį (atitinkamai pagal specializacijas / šakas). Stojančiojo motyvaciją ir mokslinę veiklą vertins Slaugos fakulteto Priėmimo į magistrantūros studijas komisija. Vykdant studentų priėmimą, studentai bus priimami į konkrečią šios studijų programos specializaciją / šaką.

„Iš tiesų malonu, kad iki šiol visos LSMU Reabilitacijos klinikos administruojamos antrosios pakopos studijų programos sulaukdavo išskirtinio bakalaurų dėmesio. Kasmet didėjanti absolventų motyvacija, integralios profesinės kompetencijos siekimas, klinikinių žinių įgijimo poreikis sukurdavo gana didelę konkurenciją tarp stojančiųjų, kartu mums, programos rengėjams, kaskart keldami naujus iššūkius. Todėl įvertinę greitai plečiamas socialinės reabilitacijos paslaugas, didėjantį sveikatinimo paslaugų poreikį ir darbdavių pageidavimus pateikėme unikalią naują magistro programą „Sveikatinimas ir reabilitacija“, – apie tai, kodėl prireikė naujos antrosios pakopos studijų programos „Sveikatinimas ir reabilitacija“ ir kuo ji išsiskirs iš ankstesniųjų kalbėjo LSMU MA Reabilitacijos klinikos vadovas dr. Raimondas Kubilius.

„Programoje pasirinktos penkios šakos. Šį pasirinkimą lėmė tai, ką naujo ir inovatyvaus galime pasiūlyti būsimiesiems magistrantams prognozuodami, kad būtent šių šakų specialistų poreikis bus didžiausias. Pavyzdžiui, kone kiekvienoje savivaldybėje vis daugiau dėmesio skiriama socialinių reabilitacijos paslaugų bendruomenėje teikimui. Neatsiejamas šios komandos narys turėtų tapti bendruomenės ergoterapeutas, – sakė dr. R. Kubilius. – Ergoterapijos bendruomenėje poreikis mūsų senstančioje visuomenėje tik didės. Kitos mūsų pristatomos šakos – sporto kineziterapija ir sveikatinimas fiziniais pratimais. Vilniuje vykusio tarptautinio forumo „Pasaulinės tendencijos sveikatingumo klubo rinkoje“ rengėjai atkreipė dėmesį – palyginti su aplinkinėmis šalimis, sportuojančiųjų skaičius per artimiausią laikotarpį turėtų didėti bent penktadaliu, o vienas didžiausių klubo konkurencijos katalizatorių bus instruktorių, asmeninių trenerių kompetencija. Juolab kad šiandien Lietuvoje yra apie 500 sporto klubų, o kur dar įvairių sporto šakų organizacijos, klubai, kuriems jau būtina turėti komandą konsultuojantį specialistą.“

Pasak dr. R. Kubiliaus, klinikinė kineziterapija jau tapo antrosios pakopos studijų etalonu, šioje programoje sustiprinta naujomis disciplinomis ir įgyjama kompetencija.

„Nerasime lėtinės ligos, kuriai, gydyti skiriant reabilitaciją, netaikytume kineziterapijos, – sakė dr. R. Kubilius. – Tikime, pasirinkusieji šią programą kurs naują klinikinio kineziterapeuto kompetenciją. Būsimuosius magistrantus kviečiame atkreipti dėmesį ir į pirmą kartą pristatomą vaikų reabilitacijos šaką, kurios populiarumu neabejojame.“

Reabilitacijos klinikai visuomet yra ir ateityje išliks svarbūs alumnai. Jau dabar, tvirtinant naujas reabilitacijos ir fizinės medicinos gydytojų bazes, vienas iš siekiamų reikalavimų yra bazėje dirbantis magistro studijas baigęs absolventas, nes tik taip galime garantuoti žinių tęstinumą ir nuolatinį mokymąsi“, – kalbėjo dr. R. Kubilius ir linkėjo sėkmingai mokslo metus baigusiems bakalaurams:

„Ketinantiesiems pasirinkti LMSU antrosios pakopos studijas visos LSMU MA Reabilitacijos klinikos dėstytojų vardu noriu palinkėti sėkmės, ir pagal savo profesinius pomėgius, gyvenamosios vietos aplinkybes galimas darbo vietas pasirinkti atitinkamą studijų kryptį. Labai svarbu nenustoti domėtis, mokytis. Jūs būsite visada laukiami daugiadalykėje specialistų komandoje ir savo Alma mater. Stiprinkime ir auginkime sveikatinimą Lietuvoje drauge.“

 

LSMU inf.