Slaugos fakulteto tarybos rinkimai

Gerbiami LSMU MA Slaugos fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai, informuojame, kad 2017 m. balandžio mėn. 12 d. 9–14 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių g. 4) VI aukšto Posėdžių kambaryje Nr. 639, vyks Slaugos fakulteto tarybos rinkimai. Remiantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamentu ir LSMU Rektoriaus 2013 m. vasario 21 d. Nr. SC-1-197A įsakymu „Dėl Fakultetų tarybų papildymo“, Slaugos fakulteto tarybą sudaro 14 narių, iš jų 3 studentai, kuriuos deleguoja LSMU Studentų atstovybė, dekanas pagal pareigas, 1 socialinis partneris ir 9 tarybos nariai, kuriuos išrenka fakulteto dėstytojų susirinkimas.

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 6 punktu, viešai skelbiamas LSMU MA Slaugos fakulteto tarybos narių rinkėjų sąrašas. Pretenzijos dėl paskelbto rinkėjų sąrašo netikslumų priimamos iki 2017 m. kovo 23 d. 17.00 val. el. paštu: viktorija.repsaite@lsmuni.lt.

Prašome visus rinkėjus dalyvauti rinkimuose, nes, pagal LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 9 punktą, rinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei 2/3 visų fakulteto rinkėjų. Prašome rinkimų metu su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

Kandidatai į tarybos narius gali būti keliami iki 2017 m. kovo 30 d. 16 val. Kandidatais gali būti LSMU dėstytojai ir mokslo darbuotojai, pareigas užimantys konkurso būdu. Kandidatą gali iškelti rinkėjų grupė arba kandidatūrą gali kelti pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas. Jeigu kandidatą kelia katedra (institutas ar kitas padalinys), rinkimų komisijai reikia pateikti posėdžio protokolo išrašą. Jeigu kandidatas kelia pats save, jis rinkimų komisijai turi pateikti prašymą kandidatuoti. Abiem atvejais kandidatas turi duoti raštišką sutikimą balotiruotis į SF tarybą. Maksimalus kandidatų skaičius neribojamas. Kandidatai į tarybos narius registruojami:

2017 m. kovo 29 d. 9-11 val. ir 14-16 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių g. 4) VI aukšto kabinete Nr. 608.

2017 m. kovo 30 d. 9-11 val. MLK VI aukšto kabinete Nr. 610 ir 14-16 val. MLK VI aukšto kabinete Nr. 608.

Esant svarbioms priežastims galima balsuoti iš anksto 2017 m. balandžio 7 d. 13-16 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių 4) VI aukšto Posėdžių kambaryje Nr. 639. Prašome rinkimų metu su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

 

LSMU MA SF tarybos rinkimų komisija