Spausdinti

Skiriamos skatinimo lėšos universitetams

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia antrąjį šių metų kvietimą, skirtą valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms (išskyrus kolegijas), teikti prašymus ūkio subjektų užsakomiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) darbams skatinti skirtoms lėšoms gauti.

Galimi pareiškėjai – valstybinės mokslo ir studijų institucijos (išskyrus kolegijas), sudariusios sutartis su ūkio subjektais nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. liepos 1 d. dėl MTEP užsakymų vykdymo, o užsakymų ar jų etapų įvykdymo laikotarpis trunka iki 2015 m. gruodžio 31 d.

 

Skatinimo lėšų sumos (tūkst. Eur), kurios atskirose mokslo srityse pirmojo kvietimo (Nr. US1501) metu liko nepanaudotos:

  • humanitariniai mokslai – 66
  • socialiniai mokslai – 130
  • fiziniai mokslai – 0
  • biomedicinos mokslai – 213
  • žemės ūkio mokslai – 97
  • technologijos mokslai – 465

Plėtros tarnyba ragina universiteto padalinius, turinčius sutarčių su ūkio subjektais dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakomųjų darbų vykdymo, dalyvauti Mokslo inovacijų ir technologijos agentūros skelbiamame kvietime.

Maksimali skiriama skatinimo lėšų suma vienam projektui sudaro 50 proc. MTEP darbų užsakomosios sutarties vertės.

 

Daugiau informacijos teikia Plėtros tarnyba.