Skelbiamas konkursas vardinėms stipendijoms gauti

(Medicinos akademijos visų fakultetų studentams; Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija skiriama biomedicinos mokslų studijų srities studentams)

 

Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju semestru) norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2017 m. balandžio 19 d. į LSMU Studentų atstovybę (A. Mickevičiaus g. 9, tel. 8 37 327214) turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui).
  2. Dekano ar jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį.
  3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą.
  4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.
  5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

 

Pastaba.

  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2016/2017 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

 

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis įvyks 2017 m. balandžio 25 d. 13 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9), Rektorato posėdžių salėje. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

 

Bus skiriamos šios stipendijos:

1. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);

2. Prof. Kazio Oželio fondo (visų MA fakultetų studentams);

3. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams);

4. Birutės Petrikas (Slaugos fakulteto pirmos ir antros pakopų slaugos krypties studijų programos studentams);

5. UAB „Eurovaistinė“ (Farmacijos fakulteto IV-V kursų studentams);

6. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ (Farmacijos studijų programos studentui, turinčiam pabėgėlio statusą Lietuvoje);

7. Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija (bus atrenkami kandidatai 2017/2018 m.m.; biomedicinos mokslų studijų srities studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyti dokumentai su informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

 

Prof. Kęstutis Petrikonis

Prorektorius studijoms,

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas