Spausdinti

Skelbiamas konkursas vardinėms Birutės Petrikas stipendijoms gauti

Slaugos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Slauga bei antrosios pakopos studijų programų Išplėstinė slaugos praktika ir Klinikinė slauga studentams

Skelbiamas konkursas

Kandidatams gauti Birutės Petrikas vardines stipendijas atrinkti

Slaugos, Klinikinės slaugos ir Išplėstinės slaugos praktikos studentus (pradedant III semestru) kviečiame dalyvauti kandidatų Birutės Petrikas vardinėms stipendijoms gauti atrankos konkurse ir ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 12 d. 17.00 val. į Slaugos fakulteto dekanatą (MLK, Eivenių g. 4, Kaunas, 635 kabinetas) pristatyti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Slaugos fakulteto Dekanui);
  2. Užpildytą Tautos fondo anketą;
  3. Gyvenimo aprašymą pabrėžiant visuomeninę veiklą. Aprašyme būtina nurodyti, kiek stipendijos sumos ketinama skirti mokslams, kiek pragyvenimui;
  4. Pažymą apie studijas LSMU;
  5. Akademinę pažymą (Studijų pažymėjimą, t. y. visų pažymių išklotinę);
  6. Asmens dokumento kopiją;
  7. Jeigu esate tremtinių, politinių kalinių ar partizanų šeimos narys, reikia pridėti šį statusą įrodančio dokumento kopiją;
  8. Jeigu esate socialiai remtini (t. y. iš daugiavaikės šeimos, netekę tėvų, įtėvių ar globėjų, turintys neįgalius tėvus, įtėvius ar globėjus), reikia pridėti tai įrodančius dokumentus ar tų dokumentų kopijas.

Pastabos:

• Visi dokumentai turi būti originalūs, t. y. pasirašyti studento, arba pažymas išduodančio padalinio vadovo. Skanuoti dokumentai netinka.

• Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.

• Prašymo forma ir Tautos fondo anketa – bus prisegti prie skelbimo FC.

______

Motyvacinis pokalbis su kandidatais vyks 2017 m. rugsėjo 13 d. 14 val. Slaugos fakulteto posėdžių kabinete – (MLK 639 kab., Eivenių g. 4, Kaunas). Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas būtinas.

Dėl Birutės Petrikas vardinių stipendijų skyrimo konkretiems studentams spręs vardinės stipendijos steigėjas.