Spausdinti

Skelbiama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos sudėtis

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO SENATO PIRMININKAS


DĖL LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS SUDĖTIES PASKELBIMO

2015 m. gruodžio 18  d. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin. 2009, Nr. 54-2140; Žin. 2009, Nr.61-0; Žin. 2009, Nr.101-0, i. k. 1091010ISTA00XI-242) 20 str. 6 d. nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 24 p. 4 pp. nuostatomis, skelbiu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos sudėtį:

prof. Rimantas Benetis (išrinktas universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų);

prof. Renaldas Jurkevičius (išrinktas universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų);

dr. Jonas Milius (atrinktas viešo konkurso būdu iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams);

prof. Jūratė Macijauskienė (išrinkta universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų);

prof. Saulius Petkevičius (išrinktas universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų);

Vytenis Simenas (skirtas Studentų atstovybės);

Saulius Urbonavičius (skirtas Studentų atstovybės iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams);

Egidija Vaicekauskienė (atrinkta viešo konkurso būdu iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams);

Rūta Vainienė (atrinkta viešo konkurso būdu iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams);

prof. Henrikas Žilinskas (išrinktas universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų).

 

Laisva Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos nario vieta bus užimta įvykdžius viešo konkurso procedūrą, kuri pradėta vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. lapkričio 20 d. nutarimu  Nr. 67-01.

 

                                                                   Senato pirmininkas  prof. Vilius Grabauskas