Skatinami aukščiausio lygio mokslinius tyrimus atliekantys LSMU mokslininkai

LSMU Rektorato posėdyje (2017-01-09) LSMU prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė pristatė skatinimo sistemos, vykdyti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, pakeitimus.

LSMU prorektorė mokslui prof. V. Lesauskaitė priminė, kad LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, patvirtinta Tarybos 2014 m. sprendimu, numato, kad dėstytojams ir mokslo darbuotojams, neviršijant šios Tvarkos 9 punkte nustatytų priedo dydžio ribų, Universiteto rektoriaus įsakymu gali būti skiriami priedai už svarų indėlį vykdant mokslinius tyrimus ir juos skelbiant prestižiniuose tarptautiniuose žurnaluose. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kiekvienais metais atrenka 50 geriausių mokslininkų, dirbančių biomedicinos ir 5 – žemės ūkio mokslų srityse.

„Atrinkti LSMU mokslininkai yra skatinami už gerus mokslo rodiklius. Šių metų ypatumas – neryškiai, bet keitėsi vertinimo sistema, – atkreipė dėmesį prorektorė mokslui prof. V. Lesauskaitė. – Anksčiau buvo vertinama atsižvelgiant vien į mokslo žurnalų svorio koeficientą. Buvo atrenkami biomedicinos srities žurnalai, kurių svorio koeficientas didesnis nei 1, o žemės ūkio mokslų srityje – didesnis nei 0,8. Dabar atsižvelgiama ne tik į žurnalo svorio koeficientą (vertinami tik žurnalai, kurių citavimo indeksas didesnis negu 30 proc. krypties agreguotojo cituojamumo rodiklio), bet ir į krypties agreguotąjį cituojamumo rodiklį. Žurnalo svorio koeficientas yra dalijamas iš krypties agreguotojo cituojamumo rodiklio ir dauginamas iš autoriaus indelio. Tokią metodiką vartoja ir ŠMM skirdama mokslo ir studijų universitetams finansavimą už mokslo produkciją.“

„Sveikinu garbius mūsų Universiteto mokslininkus ir noriu pasidžiaugti, kad jų dėka mūsų Universiteto mokslo rodikliai yra gerai vertinami. 2016 metais MOSTA atliko Lietuvos mokslo ir studijų institucijų potencialo analizę. Šio vertinimo duomenimis, LSMU kartu su VU yra biomedicinos mokslų srities lyderiai“, – sakė LSMU prorektorė prof. V. Lesauskaitė.

Straipsnių prestižiniuose mokslo žurnaluose skaičius didėja. 2016 m. LSMU išleido daugiau nei 90 tūkst. eurų apmokėdamas LSMU mokslininkų tyrėjų straipsnių publikavimą.

Universiteto prorektorės mokslui prof. V. Lesauskaitės teikimu, Universiteto rektoriaus prof. R. Žaliūno įsakymu skiriamą priedą gauna šie LSMU tyrėjai:

Biomedicinos srities: Abdonas Tamošiūnas, Adomas Bunevičius, Limas Kupčinskas, Valdas Jakštas, Jurga Bernatonienė, Liudas Ivanauskas, Romaldas Mačiulaitis, Juozas Kupčinskas, Rimantas Benetis, Apolinaras Zaborskis, Skaidra Valiukevičienė, Gintaras Juodžbalys, Dainius Haroldas Pauža, Jūratė Klumbienė, Kristina Ramanauskienė, Vilmantė Borutaitė, Astra Vitkauskienė, Raimundas Sakalauskas, Daiva Majienė, Sonata Trumpeckaitė, Vitalis Briedis, Valdimaras Janulis, Vaiva Lesauskaitė, Janina Petkevičienė, Virgilijus Ulozas, Ingrida Janulevičienė, Žilvinas Dambrauskas, Olga Riklikienė, Arimantas Tamašauskas, Julija Brožaitienė, Jurgita Skiecevičienė, Dalia Virvičiūtė, Arūnas Savickas, Dalia Lukšienė, Arvydas Ūsas, Kristina Rysevaitė-Kyguolienė, Renata Kučienė, Virginija Dulskienė, Julius Liobikas, Ričardas Radišauskas, Vita Mačiulskienė, Šarūnas Tarasevičius, Ramunė Kalėdienė, Daiva Rastenytė, Gediminas Kiudelis, Rytas Ostrauskas, Neringa Paužienė, Aušra Petrauskienė, Rasa Verkauskienė, Antanas Gulbinas. Žemės mokslų srities: Elena Bartkienė, Modestas Ružauskas, Lina Merkevičienė, Vita Kruglevičiūtė, Vytautė Starkutė.

 

Džiuljeta Kulvietienė,

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba