Spausdinti

Rinkimai į 2 laisvas LSMU MA SF tarybos narių vietas. Rezultatai

                                                                                                                                                                            

2015 12 14

LSMU MA SF tarybos narių į dvi laisvas vietas rinkimų rezultatai

2015 m. gruodžio mėn. 14 d. įvyko rinkimai į dvi laisvas SF tarybos narių vietas. Iš viso rinkimuose dalyvavo 70 iš 89 rinkimų teisę turinčių fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų. Suskaičiavus rinkėjų balsus, balsai pasiskirstė taip:

1.      Doc. Dr. Blaževičienė Aurelija – “už” - 22

2.      Doc. Dr. Daunoravičienė Algė “už” - 22

3.      Dr. Kubilius Raimondas “už” - 37

4.      Doc. Dr. Lendraitienė Eglė “už” - 33

Vadovaujantis LSMU fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 12 punktu, dvi laisvas LSMU MA SF fakulteto tarybos narių vietas užima daugiausiai balsų surinkę dr. Kubilius Raimondas ir doc. dr. Lendraitienė Eglė.

LSMU MA SF tarybos rinkimų komisija

                                                                                                                                                                            

 

2015 12 08

Gerbiami LSMU MA Slaugos fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai, informuojame, kad 2015m. gruodžio 14 d. 10-14 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių 4) VI aukšto Posėdžių kambaryje Nr.6-39, vyks rinkimai į dvi laisvas SF tarybos narių vietas.

Prašome visus rinkėjus dalyvauti rinkimuose, nes , pagal LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 9 punktą, rinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei 2/3 visų fakulteto rinkėjų. Prašome rinkimų metu su savimi turėti asmens tapatybė liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

Esant svarbioms priežastims galima balsuoti iš anksto 2015m. gruodžio 11 d. 10-12 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių 4) VI aukšto Posėdžių kambaryje Nr.6-39. Prašome rinkimų metu su savimi turėti asmens tapatybė liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

 Į dvi laisvas LSMU MA SF tarybos narių vietas kandidatuoja:

1. Doc. dr. Aurelija Blaževičienė, SF Slaugos ir rūpybos katedra
2. Doc. dr. Algė Daunoravičienė, SF Sporto institutas
3. Lekt. dr. Raimondas Kubilius, SF Reabilitacijos klinika
4. Doc. dr. Eglė Lendraitienė, SF Reabilitacijos klinika

 

LSMU MA SF tarybos rinkimų komisija

                                                                                                                                                                              

 

Gerbiami LSMU MA Slaugos fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai, informuojame, kad 2015m. gruodžio 14 d. 10-14 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių 4) VI aukšto Posėdžių kambaryje Nr.6-39, vyks rinkimai į dvi laisvas SF tarybos narių vietas.

Prašome visus rinkėjus dalyvauti rinkimuose, nes , pagal LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 9 punktą, rinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei 2/3 visų fakulteto rinkėjų. Prašome rinkimų metu su savimi turėti asmens tapatybė liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

Kandidatai į tarybos narius gali būti keliami iki 2015m. gruodžio 4 d. 13 val. Kandidatais gali būti LSMU dėstytojai ir mokslo darbuotojai, pareigas užimantys konkurso būdu. Kandidatą gali iškelti rinkėjų grupė arba kandidatūrą gali kelti pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas. Jeigu kandidatą kelia katedra (institutas ar kitas padalinys), rinkimų komisijai reikia pateikti posėdžio protokolo išrašą. Jeigu kandidatas kelia pats save, jis rinkimų komisijai turi pateikti prašymą kandidatuoti. Abiem atvejais kandidatas turi duoti raštišką sutikimą balotiruotis į SF tarybą. Maksimalus kandidatų skaičius neribojamas. Kandidatai į tarybos narius registruojami Kardiologijos klinikoje Ambulatorinės reabilitacijos poskyrio 6 kab. 2015m. gruodžio 1-3 d. 9-11 val. ir 13-15 val. bei gruodžio 4 d. 11-13 val.

Esant svarbioms priežastims galima balsuoti iš anksto 2015m. gruodžio 11 d. 10-12 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių 4) VI aukšto Posėdžių kambaryje Nr.6-39. Prašome rinkimų metu su savimi turėti asmens tapatybė liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 6 punktu, viešai skelbiame LSMU MA Slaugos fakulteto Tarybos  rinkėjų sąrašą.

Pretenzijas dėl rinkėjų sąrašo netikslumų priima (iki lapkričio  mėn. 27 d. 17 val.) bei kitą informaciją rinkimų klausimais teikia SF tarybos rinkimų komisijos pirmininkė doc. Kristina Berškienė telefonu: 8 611 69125 ir el. paštu: kristina.berskiene@lsmuni.lt.

 

LSMU MA SF tarybos rinkimų komisija