Rezidentams įteikti pažymėjimai

Rezidentams įteikti pažymėjimaiRugsėjo 16 d. LSMU Veterinarijos akademijoje, Konferencijų salėje, Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų krypties rezidentams buvo įteikti rezidentūros pažymėjimai.  Rezidentus sveikino LSMU prorektorius veterinarijai prof. Antanas Sederevičius, Podiplominių studijų centro dekanas doc. Kęstutis Petrikonis, Veterinarijos fakulteto dekanė prof. Vita Riškevičienė, LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. Henrikas Žilinskas, LSMU VA Patologijos centro vadovas doc. Alius Pockevičius linkėjo sėkmės asmeniniame bei profesiniame gyvenime, akcentavo veterinarijos gydytojo profesijos svarbą ir džiaugėsi dar viena, jau 8-ąja, Veterinarinės medicinos studijų krypties rezidentų laida. Prof. A. Sederevičius akcentavo, kad tikimasi, jog veterinarinės medicinos rezidentūra bus pratęsta iki trejų metų, kad veterinarijos gydytojai įgytų dar aukštesnę kvalifikaciją ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. „Steikite pažangias veterinarinės medicinos klinikas, dirbkite valstybiniame sektoriuje, bet visada atminkite, kad tai ką darote, turi būti atlikta nepriekaištingai“, – teigė prof. A. Sederevičius. Doc. K. Petrikonis priminė, kad daugelį dalykų galima išspręsti diskutuojant ir dirbant kartu LSMU labui bei profesijos garsinimui pasauliniame lygmenyje. „Tapkite savo profesijos ambasadoriais“, skatino Podiplominių studijų centro dekanas doc. K. Petrikonis. Prof. V. Riškevičienė linkėjo optimizmo ir prašė prisiminti, kad gyvenime svarbiausia pamiršti nuoskaudas, nesusipratimus ir tausoti per studijas įgytas žinias, kurios yra neįkainojama vertybė. Prof. H. Žilinskas kvietė rezidentus tęsti studijas doktorantūroje ir naudotis visomis jiems Universiteto teikiamomis galimybėmis. „Niekada nepamirškite savo Alma Mater ir raskite galimybę lankytis Universitete su savo pasiūlymais, projektais ar pastabomis, galbūt būtent jūs tęsite mūsų pradėtus darbus“, – kalbėjo doc. A. Pockevičius.

Rezidentų vardu kalbėjusi veterinarijos gydytoja chirurgė Giedrė Vokietytė dėkojo rezidentūros studijų dėstytojams, padalinių vadovams bei VA administracijai už suteiktas žinias bei galimybes tobulėti, supratingumą ir kantrybę bei vylėsi dar daug kartų susitikti.

Profesinės kvalifikacijos pažymėjimai įteikti rezidentams: Robertui Stoškui, Renatai Gruodytei, Jurgitai Autukaitei, Jūratei Juodytei – veterinarijos gydytojo terapeuto; Aidui Mockevičiui, Brigitai Zakarevičiūtei, Giedrei Vokietytei veterinarijos gydytojo chirurgo; Inetai Juknevičienei, Juliui Zamulskiui – veterinarijos gydytojo patologo; Kęstučiui Tarvainui, Audronei Rekešiūtei – veterinarijos gydytojo ginekologo; Linai Proscevičiūtei – veterinarijos gydytojo mikrobiologo; Kristinai Krunglevičienei – veterinarijos gydytojo hematologo-toksikologo; Aurimui Steponavičiui, Alinai Opulskienei – veterinarijos gydytojo genetiko; Jurgitai Aksomaitienei – veterinarinės sanitarijos gydytojo.

 

LSMU inf.