Spausdinti

Prasidėjo antrasis pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etapas

Prasidėjo antrasis pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etapasLiepos 29 – 31 d. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) vykdo antrąjį pagrindinio priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etapą. Asociacijos internetiniame puslapyje www.lamabpo.lt pateikiami duomenys apie likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas įvairių mokslų srityse.

Pateikti skaičiai rodo, jog po pirmojo priėmimo etapo Medicinos, Sveikatos ir Veterinarijos krypčių studijose dar liko nemažai valstybės finansuojamų vietų (žr. lentelėje). Tiesa, šie skaičiai rodo ne tik Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) informaciją, tačiau apibendrina visų Lietuvos aukštųjų mokyklų, siūlančių šias studijų kryptis, statistiką.

Studijų krypčių grupė

Liko valstybės finansuojamų vietų

Liko studijų stipendijų

1.15. ikiklinikinės veterinarinės medicinos, veterinarinės medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupė

11

0

1.16. medicinos ir sveikatos krypčių grupė (išskyrus visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos kryptis)

16

0

1.17. visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos krypčių grupė

21

0

 

LAMA BPO primena, jog antrajame pagrindinio priėmimo etape į valstybės finansuojamą vietą gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pirmajame etape pasirašė studijų sutartį su aukštąja mokykla dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos ir tie, kurie negavo ar nepriėmė jokio kvietimo. Jeigu stojantysis pirmojo etapo metu pasirašė sutartį dėl valstybės finansuojamos studijų vietos, antrajame etape jis gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Pirmojo priėmimo etapo metu sutartis su LSMU atvyko pasirašyti 1037 studentai. Antrojo etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 3 d. iki 17 val. Sutartys su aukštosiomis mokyklomis bus pasirašomos rugpjūčio 4–6 d. iki 17 val.

Be to, antrojo etapo metu vykdomas priėmimas ir į tikslinio finansavimo vietas – aukštosioms mokykloms paskirta 518 tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų. LSMU šiemet gavo 46 tikslinio studijų finansavimo vietas, kurias pirmakursiams paskirsto pačios aukštosios mokyklos. Pageidaujantieji studijuoti tikslinio finansavimo vietoje pildo atskirą prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Daugiau informacijos apie galimybes studijuoti tikslinio finansavimo vietoje rasite čia.

Informaciją pakviestiems studijuoti LSMU ir kitas svarbias priėmimo datas rasite čia.

 

LSMU ir LAMA BPO inf.