Pirmoji užsieniečių laida baigė studijas

Veterinarinės medicinos studijas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje baigė pirmoji užsieniečių laida.

Dar 2011 m. LSMU VA veterinarinės medicinos studijas užsienio kalba iniciavo tuometė Veterinarijos fakulteto dekanė prof. Albina Aniulienė, tuometis VA kancleris prof. Henrikas Žilinskas su komanda. Dabartinė LSMU VF dekanė prof. Vita Riškevičienė pabrėžia, kad šios studijos 2013 m. buvo rimtas iššūkis dėstytojams, bet viską pavyko įveikti.

Šiandien VF dekanė džiaugiasi, kad visi užsieniečiai baigę studijas LSMU Veterinarijos akademijoje vasario pabaigoje gavo diplomus ir gali didžiuotis net keliais darbo pasiūlymais Švedijoje, Norvegijoje ir kt. šalyse.

Vienos iš svarbiausių LSMU strateginės veiklos krypčių bei studijų plėtros  uždavinių yra vykdyti aukštos kokybės studijas, nuolat gerinant dalykų dėstymo kokybę, sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir studijas klinikinėje bazėje, stiprinti bei aktyvinti studentų mokslinę veiklą. Dėstomų dalykų turinys atitinka pagrindines Veterinarinės medicinos studijų programos nuostatas, patvirtintas EAEVE (Europos aukštųjų veterinarijos mokyklų asociacijos) rekomendacijas bei LR teisės aktus.

Kad būsimas veterinarijos gydytojas galėtų įsitvirtinti stiprioje konkurencinėje kovoje vidaus rinkoje ar tarptautinėje erdvėje biomedicinos, žemės ūkio mokslo krypties srityse, reikia  sudaryti dalykų teorijos ir praktikos vienybei pasiekti platesnes galimybes. Veterinarinės medicinos studijos yra ypatingai paklausios visame pasaulyje, o šių studijų kaina didelė. Lietuvoje studijuoti veterinarinę mediciną yra truputį pigiau, nei kitose šalyse.

Užsienio studentai rinkdamiesi veterinarinės medicinos studijas LSMU teiravosi ar Veterinarijos akademija priklauso EAEVE, pabrėžė VF dekanė prof. V. Riškevičienė. Dekanė kalbėdama apie užsienio studentus dėkojo LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanui prof. Žilvinui Padaigai, prodekanui Alvidui Šarlauskui ir Akademinių mainų skyriaus vedėjai Jurgitai Belickei.

Prof. V. Riškevičienė prisiminė, kad užsienio studentai studijų pradžioje ne kartą lankėsi VF dekanate su prašymais, pasiūlymais ar padėkomis. „Užsienio studentai dažnai pastabas ar tam tikrus prašymus pranešdavo tiesiogiai man, kaip fakulteto vadovei. Iš pradžių užsienio studentų reikalavimai buvo gana dažni, bet ilgainiui jie adaptavosi Lietuvoje. Šie žmonės tapo Universiteto dalimi, kartu mes tobulėjome, mokėmės ir sprendėme problemas. Džiugu, kad iškilmingoje diplomų įteikimo ceremonijoje, sveikinimo kalboje Svelander Ida Linnea dėkojo Universiteto dėstytojams, kolegoms, Tarptautinių ryšių ir studijų centro darbuotojams už pagalbą, palaikymą, nuoširdų bendravimą ir puikias specialybės žinias. Konstruktyvus užsieniečių bendravimas skatino ir dėstytojų kolektyvą pasitempti ir pasistūmėti tam tikrose studijų proceso tobulinimo srityse. Aktyvus studentai į mūsų Universitetą kviesdavo atstovus praktikus iš savo šalių, organizuodavo seminarus, vakarones ir kitus renginius. Studentas iš Norvegijos Myhre Alex-Sanderis prieš atvykdamas į Lietuvą veterinarinę mediciną buvo studijavęs net keliuose Europos universitetuose, bet studijomis VA nenusivylė. Myhre Alex-Sanderio lūkesčiai išsipildė ir būdamas 45-erių jis įgijo LSMU diplomą bei pasirašė darbo sutartį Norvegijoje. Tikimės, kad visi mūsų absolventai taps LSMU ambasadoriais ir skatins savo tautiečius rinktis studijas LSMU.“

 

Jolanta Jonikienė,

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba