Spausdinti

Objektyvus struktūriškai apibrėžtas klinikinis egzaminas OSKE

 Objektyvus struktūriškai apibrėžtas klinikinis egzaminas OSKELSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikoje nuo 2013 metų įdiegta nauja egzaminų tvarka, taikomas egzamino modelis – objektyvus struktūriškai apibrėžtas klinikinis egzaminas OSKE (angl. Objective structured clinical examination). Taikant šį metodą objektyviau galima įvertinti klinikinę studentų kompetenciją. Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė ir keletas dėstytojų Oslo universitete gilinosi, kaip vyksta tokio pobūdžio egzaminas. Jau antri metai OSKE laiko Medicinos fakulteto studentai mokydamiesi Akušerijos ir ginekologijos klinikoje.

Klinikos vadovė prof. R. J. Nadišauskienė iniciavo, kad šį egzamino modelį įdiegtume ir vertindami Slaugos fakulteto akušerijos studijų studentus.

2015 m. gegužės 13 dieną OSKE egzaminą pirmą kartą laikė Slaugos fakulteto akušerijos studijų programos studentai. Šio egzamino metu buvo vertinami klinikiniai praktiniai studentų įgūdžiai.

Egzamino metu studentas gali pademonstruoti praktikinius bei bendravimo su pacientais ir jų artimaisiais įgūdžius. Visi studentai atlieka užduotis tose pačiose stotelėse. Stotelei skiriamos 7 minutės, per kurias studentas atlieka konkrečią užduotį, o dėstytojai pagal kontrolės lapą standartizuotai vertina jų įgūdžius. Visiems sudaromos tos pačios sąlygos parodyti žinias ir praktinius įgūdžius, pavyzdžiui, pademonstruoti gimdymo biomechanizmą, užrašyti ir įvertinti kardiotokogramą, suruošti reikalingus vaistus leisti į veną, pademonstruoti bendravimo su paciente (aktore) įgūdžius ir kt. Laikant tokį egzaminą nelieka vietos asmeniškumui ir subjektyvumui.

Egzamino rezultatai paskelbiami tą pačią dieną po kelių valandų.

OSKE laikė LSMU akušerių antroji laida. 2014 metais pirmosios akušerių laidos studentai, laikydami praktikinį baigiamąjį egzaminą, galėjo savo įgūdžius pademonstruoti atlikdami tik vieną procedūrą. Šiais metais įdiegus tokio pobūdžio egzaminą visi studentai pademonstravo praktinius savo gebėjimus visose 10 parengtose stotelėse. Taip galima geriau ir objektyviau įvertinti studentų pasirengimą ir praktinius įgūdžius.

Po egzamino aptarėme, kaip pavyko parengti egzamino stoteles, ką reiktų tobulinti ateityje. Kartu su studentais dalyvavome diskusijoje apie egzamino privalumus ir trūkumus. Objektyvus struktūriškai apibrėžtas klinikinis egzaminas OSKE

Tiek dėstytojai, tiek studentai teigiamai įvertino šį egzaminą. Nutarėme, kad tai bus taikoma ir ateityje.

Po egzamino Linos Pankratjevaitės kalbintos IV kurso Akušerijos studentės teigė:

Egzaminas paliko teigiamą įspūdį. Buvo labai įdomu. Iš pradžių labai jaudinausi ir nežinojau, kaip viskas vyks. Pusantros valandos praėjo kaip akimirka, nes buvo labai įdomu ir naudinga. Vieni dalykai sekėsi geriau, kiti blogiau, tačiau viskas praėjo gerai. Išvydau tai, ką turėčiau patobulinti.

Sandra Ivoškevičiūtė

OSKE principo egzamine dalyvavome pirmą kartą, tačiau drąsiai galiu teigti – tokia egzamino rūšis nenuvylė. Praktikinės situacijos buvo realios, su kuriomis akušerė susiduria kasdien dirbdama akušerijos, gimdymo skyriuose ar moterų konsultacijoje. Iš egzamino išėjome su šypsenomis – išlaikėme paskutinį egzaminą, baigiame universitetą su puikiu ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių bagažu.

Jogailė Kazlauskaitė

Nekantriai laukiau ir jaudinausi dėl naujo egzamino principo, bet manau, kad viskas pavyko puikiai. Egzamino metu turėjau valdyti jaudulį ir kartu koncentruoti dėmesį į pateiktas praktines egzamino užduotis. Manau, dirbant akušerijoje, labai svarbu nesutrikti ir visuomet blaiviai mąstyti visomis stresinėmis situacijomis. 

 

LSMU inf.