Spausdinti

Naujasis Lietuvos radiologų asociacijos prezidentas – LSMU Radiologijos klinikos vadovas prof. A. Basevičius

Naujoji LRA valdyba (iš kairės į dešinę): T. Budrys, E. Stašienė, doc. dr. J. Dementavičienė, prof. dr. A. Basevičius, prof. dr. R.Gleiznienė  ir doc. dr. N. Jurkienė (Organizatorių nuotr.)Vilniuje įvyko ataskaitinė rinkiminė Lietuvos radiologų asociacijos (LRA) konferencija bei mokslinis suvažiavimas „Radiologija 2015“, į kurį susirinko daugiau nei 400 dalyvių.

Ataskaitinės rinkiminės konferencijos metu išrinkta nauja LRA Valdyba ir Taryba. Naujuoju LRA prezidentu ir Valdybos pirmininku išrinktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Radiologijos klinikos vadovas prof. dr. Algidas Basevičius.

Lietuvos rentgenologų ir radiologų mokslinė draugija buvo įkurta 1963 m. Prieš 25 metus, 1990-aisiais, ji pervadinta Lietuvos radiologų asociacija. Ši savanoriška visuomeninė organizacija vienija Lietuvos ir užsienio gydytojus radiologus, gydytojus onkologus radioterapeutus, gydytojus echoskopuotojus, radiacinės saugos, informacinių technologijų ir kitus specialistus, mokslininkus bei dėstytojus, dirbančius radiologijos ir branduolinės medicinos srityje.

Pasak naujojo LRA prezidento, Asociacija įsipareigojusi padėti savo nariams spręsti su darbine veikla susijusius klausimus, maksimaliai išnaudoti kūrybinį potencialą medicinos radiologijos pažangai. „Dar vienas svarbus tikslas – šioje nuolat besikeičiančioje srityje numatyti prioritetines kryptis ir koordinuoti jų plėtrą, dalyvauti rengiant Lietuvos radiologinės pagalbos optimizavimo planus ir programas“, – svarbiausius organizacijos darbus vardijo prof. A. Basevičius. Tarp artimiausių darbų LRA prezidentas išskyrė naujų Asociacijos įstatų tvirtinimą, radiologų darbo normatyvų, atskirų tyrimų indikacijų rengimą, rezidentūros programos tobulinimą, specialistų tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo klausimus.

Nuo pat LRA įkūrimo pradžios Asociacijai vadovavo Vilniaus radiologai, todėl tai yra pirmas kartas, kai prezidentu išrinktas Kauno atstovas. Viceprezidentėmis patvirtintos LSMU prof. Rymantė Gleiznienė ir VU doc. dr. Jūratė Dementavičienė, iki šiol ėjusi LRA prezidentės pareigas. Asociacijos sekretoriumi išrinktas LSMU doktorantas Tomas Budrys, auditore – doc. dr. Nemira Jurkienė (LSMU). Išrinkta ir nauja LRA taryba, kurią sudaro 12 sekcijų, ir vienuolikai iš jų vadovaus LSMU Radiologijos klinikos atstovai. Jauniesiems radiologams (rezidentams) LRA Taryboje atstovaus LSMU radiologijos rezidentė Justina Mikšaitė. Suvažiavimo metu buvo išrinkti 8 LRA garbės nariai, iš kurių 3 – buvę ar esami Kauno klinikų Radiologijos klinikos gydytojai. Tai dabartinis Radiologijos klinikos administratorius gydytojas radiologas Konstantinas Chmieliauskas, buvęs ilgametis Spindulinės diagnostikos skyriaus vedėjas dr. Vytautas Pranciškus Stankevičius ir ilgametė šio skyriaus gydytoja radiologė Jadvyga Ramutė Zykienė.

Prof. A. Basevičius priminė, kad kasmet lapkričio 8-ąją minima Tarptautinė radiologijos diena. Tokia diena pasirinkta neatsitiktinai, nes 1895 m. būtent lapkričio 8 d. W. K. Rentgenas atrado X spindulius, vėliau pavadintus jo vardu. Šiai datai paminėti Kauno krašto radiologų draugija kartu su Lietuvos radiologų asociacija rengia konferenciją „Radionuklidinei diagnostikai Kaune – 50“, kuri vyks lapkričio 11 d. LSMU Radiologijos klinikoje.

LRA inf.