Spausdinti

„Motinų ir naujagimių sveikata – aukščiausias įstatymas“

„Motinų ir naujagimių sveikata – aukščiausias įstatymas“Šiais metais Lietuva mini akademiko Prano Mažylio 130-ąsias gimimo metines. Renginiai, skirti Lietuvos akušerijos ir ginekologijos pradininko atminimui, vyko sausio ir vasario mėn.

Jubiliejaus dieną gėlėmis papuoštas akademiko kapas Petrašiūnų kapinėse, o Kauno centriniame pašte buvo galima įsigyti antspauduojamą proginį voką „Prano Mažylio 130-osios metinės (1885–1966)“. Proginis vokas su datos spaudu išleistas LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos, Kauno krašto akušerių ginekologų draugijos bei Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus iniciatyva. Minėtos organizacijos surengė ir šventinę konferenciją.

Įžanginį žodį tarė LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė bei perskaitė akademiko dukros Liudos Rasteikienės konferencijos dalyviams skirtą laišką, kuriame ji padėkojo už jos tėvo šviesaus atminimo puoselėjimą.

Istorinį pranešimą perskaitė ir naująją knygą pristatė knygos „Gyvenimas kaip legenda. Akademikas Pranas Mažylis, 1885–1966“ sudarytoja LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos docentė habil. dr. Dalia Kotryna Baliutavičienė. Ištraukas iš Jono Mažylio prisiminimų apie tėvą ir iš akademiko P. Mažylio darbų skaitė LAGD Kauno krašto valdybos pirmininkas, LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos dr. Tomas Biržietis. Ištraukas iš naujosios knygos skaitė LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytoja Laima Bagušytė.„Motinų ir naujagimių sveikata – aukščiausias įstatymas“„Motinų ir naujagimių sveikata – aukščiausias įstatymas“

Būsimasis gydytojas akušeris ginekologas, profesorius ir akademikas Pranas Mažylis gimė 1885 m. sausio 24 d. Kupiškio raj.

Mokėsi Peterburgo universitete, bet įsitraukęs į revoliucinę veiklą, metė. 1913 m. daktaro laipsniu baigė Krokuvos Jogailos universiteto Medicinos fakultetą. Apsigynė disertaciją, už kurią jam buvo skirta piniginė premija. Dirbo Krokuvos ligoninėje, buvo Krokuvos universiteto asistentas.

1918 m. grįžo į Lietuvą. 1920–1921 m. buvo Aukštųjų kursų lektorius. 1922 m. Kaune organizavo Akušerių mokyklą, Lietuvos universitete – Akušerijos ir ginekologijos katedrą bei 1922–1940 ir 1944–1966 m. jai vadovavo.

1923–1924 m. buvo Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto sekretorius, ėjo Raudonojo Kryžiaus ligoninės direktoriaus pareigas. Ligoninę rekonstravo, įkūrė Akušerijos ir ginekologijos kliniką su ambulatorija, laboratorija, auditorija, operaciniu bloku, bendrabučiu darbuotojams.

„Motinų ir naujagimių sveikata – aukščiausias įstatymas“Nuo 1930 m. – profesorius. P. Mažylis yra vienas iš kraujo perpylimo Lietuvoje pradininkų. 1926 m. su Vladu Kuzma Raudonojo Kryžiaus ligoninėje komplikuotų gimdymų metu nukraujavusioms moterims pradėjo daryti tiesioginius kraujo perpylimus, vėžiui gydyti taikė radžio terapiją, tobulino senuosius gimdymo operacijų metodus, įvedė naujų.

1935 m. buvo vienas iš Kovos su vėžiu draugijos steigėjų, priklausė Kauno medicinos draugijai. Lietuvos gydytojų suvažiavimuose skaitė pranešimus, rašė straipsnius spaudai. Svarbiausi darbai – kova su gimdyvių kraujavimu ir nėštumo toksikozėmis.

1936 m. pavasarį įkūrė privačią moterų ligoninę (25 lovų gimdymo namus, kuriuose ir gyveno su šeima). Turtingas moteris gydė brangiai, neturtingas – veltui. Visomis priemonėmis siekė Lietuvoje sumažinti gimdyvių ir naujagimių mirtingumą.

1941 m. Laikinosios Vyriausybės iš universiteto buvo atleistas. Karo metais dirbo II moterų ligoninėje gydytoju. Gelbėjo žydus, jų vaikus, gydė ir slėpė belaisvius.

1944 m. vėl paskirtas Kauno universiteto Akušerijos ir ginekologijos katedros bei klinikos vedėju. Rūpinosi naujos Akušerijos ir ginekologijos klinikos statyba.

Parengė puikių specialistų, kurie jo vadovaujami apgynė 11 disertacijų. Paskelbė apie 100 mokslinių darbų patologinės akušerijos ir ginekologijos klausimais, populiarios literatūros apie vėžio profilaktiką.

1945–1947 m. buvo Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos mokslinės tarybos pirmininkas. Nuo 1946 m. – Lietuvos mokslų akademijos akademikas. 1947 m. jam suteiktas nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.1947–1963 m. buvo Lietuvos AT deputatas.

Su Antanina Bliūdžiūte susilaukė 2 vaikų – Liudos ir Jono.

Akademikas P. Mažylis mirė 1966 m. vasario 28 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse. 1970 m. pastatytas antkapinis paminklas – skulptorė Danutė Danytė-Varnauskienė. 1970 m. Vytautas Kuzminskis su kt. autoriais išleido knygą „Pranas Mažylis“.

1993 m., minint žydų genocido Lietuvoje 50-metį, apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties). Akademikas Pranas Mažylis ir jo žmona Antanina Mažylienė, per karą nuosavoje klinikoje slėpę ir išgelbėję ne vieną žydų vaiką, 2006 m. pripažinti Pasaulio tautų teisuoliais. Jeruzalės (Izraelis) Teisiųjų alėjoje Antaninos ir Prano Mažylių garbei pasodintas medis.

1971 m. P. Mažylio vardu buvo pavadinta Kauno medicinos mokykla. Pavadinimas pakeistas 1991 m. reorganizuojant į aukštesniąją medicinos mokyklą.

1972 m. KMU Akušerijos ir ginekologijos klinikoje atidengtas skulptorės D. Danytės-Varnauskienė bareljefas su užrašu „Akademikas P. Mažylis, 1885–1966. Valetudo mulierum et neonatorum lex suprema“ („Motinų ir naujagimių sveikata – aukščiausias įstatymas“).

1975 m. ant namo Kaune, V. Putvinskio g. 3, pakabinta memorialinė lenta „Šiame name 1936–1964 m. gyveno akademikas, medicinos mokslų daktaras prof. Pranas Mažylis“. 1989 m. jo įkurtiems gimdymo namams (V. Putvinskio g. 3) suteiktas Prano Mažylio vardas. Fojė pastatytas patinuoto gipso biustas (skulptorė D. Danytė-Varnauskienė).

1995 m., minint 110-ąsias akademiko P. Mažylio gimimo metines, Kauno klinikų skverelyje prie Akušerijos ir ginekologijos klinikos atidengtas P. Mažylio paminklinis biustas (skulptorė D. Danytė-Varnauskienė). Mažesnis bronzinis biustas (sukurtas 1988 m.) saugomas Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje.

Šventinėje konferencijoje atsiminimais apie akademiką dalijosi ir doc. habil. dr. D. K. Baliutavičienei už knygą dėkojo europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis, LR Seimo narė prof. Vida Marija Čigriejienė, prof. Vacys Sadauskas ir kt.

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje atidaryta paroda „Akademikas profesorius Pranas Mažylis – Lietuvos akušerijos ir ginekologijos mokyklos įkūrėjas, gimdymo pagalbos organizatorius, klinicistas, pedagogas“.

 

Dziuljeta Kulvietienė